METODICK LIST PRO Z Pro zpracovn vzdlvacch materil

  • Slides: 13
Download presentation
 METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze

METODICKÝ LIST PRO ZŠ Pro zpracování vzdělávacích materiálů (VM)v rámci projektu EU peníze školám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Moderní výuka Registrační číslo: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3192 Číslo DUM: VY_32 _INOVACE_15. 1. 10 Jméno autora: Mgr. Marie Píšová Datum, období, kdy byl vytvořen: leden 2012 Název práce: Teplotní stupnice Předmět, pro který je VM určen: fyzika Ročník, pro který je VM určen: šestý Časová dotace: 30 minut Vzdělávací oblast, tematický okruh, téma: Člověk a příroda – Fyzika – Měření teploty – Teploměr. Jednotky teploty Metodický list, anotace- výstižný popis způsobu použití VM ve výuce: Žáci se seznámí s různými teplotními stupnicemi a jejich důležitými body Pomůcky: Dataprojektor, sešity

Teplotní stupnice

Teplotní stupnice

Celsiova stupnice Anders Celsius (27. 11. 1701 - 25. 4. 1744) § Švédský matematik,

Celsiova stupnice Anders Celsius (27. 11. 1701 - 25. 4. 1744) § Švédský matematik, fyzik, geodet a astronom § Základní jednotka °C (stupeň Celsia) § Základní body stupnice: Původně: 100 °C - teplota tání ledu 0 °C – teplota varu vody (při normálním tlaku vzduchu) http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/b 1/Anders-Celsius-Head. jpg

Celsiova stupnice § Později stupnice otočena do § § § dnešní podoby: 0 °C

Celsiova stupnice § Později stupnice otočena do § § § dnešní podoby: 0 °C – teplota tání ledu 100 °C – teplota varu vody velikost jednoho dílku teplotní stupnice (1 °C) je rovna 1 K 0 °C = 273, 15 K 0 K = - 273, 15 °C http: //www. fahr-nach-schweden. de/land/wissen/personen/celsius. gif

Fahrenheitova stupnice Daniel Gabriel Fahrenheit (24. 5 1686 – 16. 9. 1736) § Německý

Fahrenheitova stupnice Daniel Gabriel Fahrenheit (24. 5 1686 – 16. 9. 1736) § Německý fyzik § Základní jednotka °F (stupeň Fahrenheita) § Základní body stupnice: 0 °F - nejnižší teplota, jaké se podařilo Fahrenheitovi dosáhnout smícháním chloridu amonného, vody a ledu 90 °F - teplota zdravého lidského těla (později http: //fikus. omska. cz/~bojkovsm/termodynamika/Obrazky/chemici_obrazky/fah upraveno na 96 °F) renheit. jpg char-fr. net

Fahrenheitova stupnice Další důležité body: 32 °F – bod mrazu vody 212 °F –

Fahrenheitova stupnice Další důležité body: 32 °F – bod mrazu vody 212 °F – bod varu vody § body jsou od sebe vzdáleny 180 stupňů § jeden stupeň Fahrenheita odpovídá 5/9 kelvinu, resp. Stupně Celsia § Obr. - Teploměr se stupnicí ve stupních Fahrenheita a stupních Celsia http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Raumthermometer_Fahrenheit%2 BCelsius. jpg

Kelvinova stupnice § William Thomson (lord Kelvin) (26. 6. 1824 – 17. 12. 1907)

Kelvinova stupnice § William Thomson (lord Kelvin) (26. 6. 1824 – 17. 12. 1907) § skotský matematik a fyzik § Základní jednotka – 1 K (kelvin) § Základní body stupnice: 0 K - teplota absolutní nuly (naprosto nejnižší teplota, která je definována) 273, 16 K - je teplota trojného bodu vody (0, 01 °C). http: //www. thefutureworkplace. com/wpcontent/uploads/2009/09/lord_kelvin_photograph. jpg

Kelvinova stupnice § Trojný bod - rovnovážný stav § § § http: //alkimia. tripod.

Kelvinova stupnice § Trojný bod - rovnovážný stav § § § http: //alkimia. tripod. com/images/galeria/Lord. Kelvin. jpg § mezi všemi třemi skupenstvími velikost jednoho stupně v Celsiově i Kelvinově stupnici je stejná teplotní rozdíl 1 K je roven rozdílu 1 °C dílky stupnice mají stejnou vzdálenost jako u stupnice Celsiovy bod mrazu vody 0 °C = 273, 15 K bod varu vody 100 °C = 373, 15 °C 0 K = - 273, 15 °C

Réaumurova stupnice René -Antoine Ferchault de Réaumur (28. 2. 1683 - 18. 10. 1757)

Réaumurova stupnice René -Antoine Ferchault de Réaumur (28. 2. 1683 - 18. 10. 1757) § francouzský vědec § Základní jednotka °R § § (stupeň Réamura) Základní body stupnice: 0 °R - bod mrazu vody 80 °R - bod varu vody (při normálním atmosf. tlaku) Réaumurova stupnice je hrubší než Celsiova - rozsah dělí na 80 dílů (ne na 100) char-fr. net http: //www. fotosimagenes. org/imagenes/rene-antoine-ferchault-de-reaumur 3. jpg

Rankinova stupnice William John Macquorn Rankine (5. 7. 1820 - 24. 12. 1872) §

Rankinova stupnice William John Macquorn Rankine (5. 7. 1820 - 24. 12. 1872) § Skotský inženýr a fyzik § Základní jednotka °R (stupeň Rankina) § Základní body stupnice: 0 °R - teplota absolutní nuly (0 K) 1 °R - odpovídá stejnému rozdílu teploty jako 1 °F Teplota tání vody - 491, 67 °R. http: //temp-scales. com/images/22_r 3_c 1. jpg

Přehled odpovídajících si teplot Celsius Fahrenheit Kelvin Reaumur Rankine [°C] [°F] [K] [°R] -273,

Přehled odpovídajících si teplot Celsius Fahrenheit Kelvin Reaumur Rankine [°C] [°F] [K] [°R] -273, 15 -459, 67 0 -218, 15 0 -17, 77 0 255, 37 -14, 22 459, 67 0 32 273, 15 0 491, 67 100 212 373, 15 80 671, 67

Porovnání některých teplot http: //www. prevod. cz/teplomer. gif

Porovnání některých teplot http: //www. prevod. cz/teplomer. gif

Porovnání některých teplot artemis. osu. cz http: //artemis. osu. cz/Gemet/meteo 2/images/buttons/Tep/9 Stupnice. jpg

Porovnání některých teplot artemis. osu. cz http: //artemis. osu. cz/Gemet/meteo 2/images/buttons/Tep/9 Stupnice. jpg