Anotace materil slou k vyvozen a procvien anglick

  • Slides: 12
Download presentation

Anotace: materiál slouží k vyvození a procvičení anglické abecedy, určeno pro žáky 3. třídy.

Anotace: materiál slouží k vyvození a procvičení anglické abecedy, určeno pro žáky 3. třídy. Zpracováno jako doplňkový materiál k učebnici New Chatterbox 1 – Unit 1 (OXFORD UNIVERSITY PRESS). v. List 4: seznámení s abecedou, písmena učitel postupně zobrazuje a vyslovuje, žáci výslovnost opakují. v. List 5: žáci vyjmenují chybějící písmena nebo je napíšou. Kontrola – zobrazením chybějících písmen. v. List 6: žáci seřadí písmena podle abecedy, řady písmen píšou na papír nebo na tabuli, poté proběhne kontrola zobrazením a přečtením správně uspořádaných písmen. v. List 7: podle transkripce žáci určí písmeno, ústně nebo písemně, kontrola zobrazením písmen. v. List 8, 9 : karty na hru Bingo (12 ks), k vytisknutí. v. List 10 : kartičky k odškrtávání již jmenovaných písmen – pro učitele. v. List 11: pracovní list, učitel diktuje v libovolném pořadí písmena jednotlivých slov, žáci je v řádku tabulky vyhledávají a vybarvují, přečtou slovo, které je na řádku ukryto.

The English Alphabet Anglická abeceda

The English Alphabet Anglická abeceda

Říkej anglickou abecedu. Opakuj ještě jednou. D A B G /ef/ /i: / /di:

Říkej anglickou abecedu. Opakuj ještě jednou. D A B G /ef/ /i: / /di: / C F E /dži: / H /eič/ /si: / I /ai/ /bi: / /ei/ Q /kju: / P /pi: / J /džei/ O N /Əu/ /en/ R M K L /em/ /a: / /kei/ /el/ S /es/ T /ti: / U /ju: / V /vi: / W /dabl ju: / X /eks/ Y /wai/ Z /zed/

Která písmena chybí ? D A B G /ef/ /i: / /di: / C

Která písmena chybí ? D A B G /ef/ /i: / /di: / C F E /dži: / H /eič/ /si: / I /ai/ /bi: / /ei/ Q /kju: / P /pi: / J /džei/ O N /Əu/ /en/ R M K L /em/ /a: / /kei/ /el/ S /es/ T /ti: / U /ju: / V /vi: / W /dabl ju: / X /eks/ Y /wai/ Z /zed/

W Kontrola. Písmena seřaď podle abecedy, napiš a přečti. L N I M H

W Kontrola. Písmena seřaď podle abecedy, napiš a přečti. L N I M H H I M CH O Q T CH L O E F R N W Q T N G E F B R S U X J P T Y Z S U B X R J P Z Y T Z A K S C A C G K N S R Z

Která písmena se takto vyslovují ? Napiš. /i: / /ju: / /džei/ /si: /

Která písmena se takto vyslovují ? Napiš. /i: / /ju: / /džei/ /si: / /wai/ E U J C Y /ai/ /ejč/ /ei/ /kju: / /dži: / I H A Q G

Karty na hru Bingo pro 12 žáků (list 8, 9). E J G U

Karty na hru Bingo pro 12 žáků (list 8, 9). E J G U B N Y F I C W Q H A R P J O H G D X E K U Q C I A S R Y F R G U L P A Y I Z Q H T V J E G B U C K A M H R S E J Y I U Q U J L Q E C I N A H T Y G R D X I M G R J Z A V Y E C O Q H E U

A G B J O W C F E N U I H Y

A G B J O W C F E N U I H Y R Q P D R E J I A Y U C H W K O S G I Q G H R Y X J T F C A E L U O W S I E A K Z U J C R M G Y O H R Y L T A E G B C H N U J O I V U E V H Y G C M W I D J A R P O

Karta pro učitele na odškrtávání již jmenovaných písmen (list 10). A F K P

Karta pro učitele na odškrtávání již jmenovaných písmen (list 10). A F K P U B G L Q V C H M R W D I N S X E J O T Y Z

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A N J Y

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A N J Y U A Z B D Z J O L T G G W O I Y H T F F L I T D M S I F I H O F R Y B F G A C I C O D C F F E P S D O C B G S H T B B A E H E E G E L M T C A O O A E C D E A E F J F H C A Z G G N K D D Y J B B C D U Y L G I T D L Z E B D B V T A O F Y P K Q Y H J U G V D N Z S K A R H X O V X G X D C N O W C S Z S B E Y X N P 1. hello 2. name 3. listen 4. thanks 5. look 6. goodbye 7. today 8. again 9. Bean 10. Shadow Odstřihnout. Tabulku vystřihnout, rozdat žákům. Učitel diktuje v libovolném pořadí písmena jednotlivých slov, žáci je v řádku tabulky vybarvují, přečtou slovo, které je na řádku ukryto. Viz příklad. 1. A J H I G E T L D Z B L F V O C

Zpracovala Martina Skalová , ZŠ HLUŠICE. MS

Zpracovala Martina Skalová , ZŠ HLUŠICE. MS