slo projektu Nzev sady materil Nzev materilu Autor

  • Slides: 11
Download presentation
Číslo projektu Název sady materiálů Název materiálu Autor CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1405

Číslo projektu Název sady materiálů Název materiálu Autor CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1405 Chemie 8. roč. VY_32_INOVACE_12_Ionty Melicharová Jana

IONTY JANA MELICHAROVÁ, 2. ZŠ DOBŘÍŠ

IONTY JANA MELICHAROVÁ, 2. ZŠ DOBŘÍŠ

IONTY = jsou elektricky nabité částice s rozdílným počtem protonů a elektronů KATIONTY -

IONTY = jsou elektricky nabité částice s rozdílným počtem protonů a elektronů KATIONTY - jsou částice s kladným nábojem, větší počet protonů než elektronů, vznikají odštěpením jednoho nebo více elektronů Na – e. Na + ANIONTY - částice se záporným nábojem, větší počet elektronů než protonů, vznikají přijetím jednoho nebo více elektronů Cl + e. Cl -

PROCVIČOVÁNÍ Pojmenuj ionty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Al 3+ Mg 2+,

PROCVIČOVÁNÍ Pojmenuj ionty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Al 3+ Mg 2+, S 2 -, I-, Li+, K+, F-

PROCVIČOVÁNÍ 1) Naznač , jak vznikly tyto částice: Al+3, F-, Mg+2, Zn+2, O-2 2)

PROCVIČOVÁNÍ 1) Naznač , jak vznikly tyto částice: Al+3, F-, Mg+2, Zn+2, O-2 2) Určete, kolik protonů a elektronů mají uvedené částice. Rozdělte je na kationty, anionty a elektroneutrální atomy: Cr+3, Fe+2, Br-, He, Ca+2, S-2, Cl-, Ne

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Kation hlinitý Kation hořečnatý Anion

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Kation hlinitý Kation hořečnatý Anion síry Anion jodu Kation lithný Kation draselný Anion fluoru

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1) Al – 3 e. F +1 e. Mg – 2 e.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 1) Al – 3 e. F +1 e. Mg – 2 e. Zn – 2 e. O +2 e- Al+3 FMg+2 Zn+2 O-2 2) Kationty: Cr+3 – e = 21 atomy: p = 24 He, Ne Fe +2 – e = 24 p = 26 Ca +2 – e = 18 p = 20 anionty: Br - _ e = 36 p = 35 S -2 – e = 18 p = 16 Cl - - e = 18 p = 17 elektroneutrální

iontová vazba – mezi kationty a anionty - iontové sloučeniny – sloučeniny, kde jsou

iontová vazba – mezi kationty a anionty - iontové sloučeniny – sloučeniny, kde jsou částice vázány iontovou vazbou Např. : Na. Cl - vlastnosti iontových sloučenin: - Vysoká teplota tání a varu - Dobrá rozpustnost ve vodě - Tvorba krystalů - Rozpuštěné nebo roztavené iontové sloučeniny vedou elektrický proud -

PROCVIČOVÁNÍ 1) Doplňte následující tabulku: částice Počet protonů Počet Celkový elektronů náboj Název částice

PROCVIČOVÁNÍ 1) Doplňte následující tabulku: částice Počet protonů Počet Celkový elektronů náboj Název částice S 16 16 atom síry Cu+2 O-2 He Fe+3 bez náboje

ŘEŠENÍ 1) Vyplněná tabulka částice Počet protonů Počet Celkový elektronů náboj Název částice S

ŘEŠENÍ 1) Vyplněná tabulka částice Počet protonů Počet Celkový elektronů náboj Název částice S 16 16 bez náboje atom síry Cu+2 29 27 kladný kation O-2 8 10 záporný anion He 2 2 bez náboje atom helia Fe+3 26 23 kladný kation

ZDROJE: Josef Mach, Irena Plucková, Jiří Šibor: Chemie (Úvod do obecné a anorganické chemie),

ZDROJE: Josef Mach, Irena Plucková, Jiří Šibor: Chemie (Úvod do obecné a anorganické chemie), naklad. Nová škola Zdroj: http: //www. aldebaran. cz/