Kategorije plovidbe Pomorsko pravo 2 N Neograniena plovidba

  • Slides: 14
Download presentation
Kategorije plovidbe Pomorsko pravo 2. N.

Kategorije plovidbe Pomorsko pravo 2. N.

Neograničena plovidba n svim morima i svim vodama koje su pristupačne s mora

Neograničena plovidba n svim morima i svim vodama koje su pristupačne s mora

Velika obalna plovidba n n od Gibraltara do Bab-el-Mandeba Crno more, Azovsko more u

Velika obalna plovidba n n od Gibraltara do Bab-el-Mandeba Crno more, Azovsko more u Atlantiku do luka Lisabon i Casablanca Crveno More do luka Aden i Berbera

Mala obalna plovidba n n n Cijelo Jadransko more pa sve do luke Pirej,

Mala obalna plovidba n n n Cijelo Jadransko more pa sve do luke Pirej, ali kroz Korintski kanal Jadransko more i dio Jonskog mora do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca u Italiji i rt Katakolon u Grčkoj luka Katakolon, Jonski otoci Patraski i Korintski zaljev Korintski kanal Atenski zaljev do crte koja spaja rt Kolona i rt Skili

Obalna plovidba Jadranskim morem n n n međunarodna plovidbu jadranskim morem do crte koja

Obalna plovidba Jadranskim morem n n n međunarodna plovidbu jadranskim morem do crte koja spaja rt Santa Maria di Leuca u Italiji, rt Kefali na Krfu u Grčkoj te rt Skala kod Butrinskog zaljeva, brod se nikad ne udaljava više od 20 M od najbliže obale, (kopno ili otok)

Nacionalna plovidba n obalnim morem RH (UMV + TM), te svim vodama pristupačnim s

Nacionalna plovidba n obalnim morem RH (UMV + TM), te svim vodama pristupačnim s mora (ušća rijeka)

Nacionalna obalna plovidba n n unutrašnjim morskim vodama RH, te svim vodama pristupačnim s

Nacionalna obalna plovidba n n unutrašnjim morskim vodama RH, te svim vodama pristupačnim s mora (ušća rijeka) od 1. travnja do 31. listopada područje se proširuje do 1, 5 M izvan polazne crte, na Viški kanal do Visa i Biševa, te uz navedene otoke s tim da se od njihovih obala brod ne udaljava više od 1, 5 M

Nacionalna priobalna plovidba n zaštićenim područjima unutrašnjih morskih voda RH i svim vodama pristupačnim

Nacionalna priobalna plovidba n zaštićenim područjima unutrašnjih morskih voda RH i svim vodama pristupačnim s mora (ušća rijeka): fažanski, Zadarski, Srednji, Pašmanski, Vrgadski, Murterski, Šibenski, Splitski, Brački, Hvarski, Neretvanski, Stonski i Koločepski kanal, te Pirovački zaljev

Lokalna plovidba n lukama, zaljevima, ušćima rijeka i jezerima: Limskim, Raškim, Kaštelanskim i Klek-Neumskim

Lokalna plovidba n lukama, zaljevima, ušćima rijeka i jezerima: Limskim, Raškim, Kaštelanskim i Klek-Neumskim zaljevom, Prokljanskim jezerom (uključuje ušće Krke do rta Jadrija), te Rijekom Dubrovačkom i Neretvom

Kabotaža n n n Prijevoz robe ili putnika između luka vlastite države (čiju zastavu

Kabotaža n n n Prijevoz robe ili putnika između luka vlastite države (čiju zastavu vije brod) ne mogu ju vršiti strani brodovi Brod kojemu je određena bilo koja kategorija može provoditi kabotažu, odnosno prevoziti stvari i putnike među hrvatskim lukama