II NEDJELJA DOAA GODINA A 2013 1 Doi

  • Slides: 27
Download presentation
II. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA A 2013.

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA A 2013.

1. Dođi, dođi nam, Gospode, dođi, dođi nam, Gospode, o dođi Gospode! 2. Mi

1. Dođi, dođi nam, Gospode, dođi, dođi nam, Gospode, o dođi Gospode! 2. Mi te trebamo, Gospode. . . 3. Mir nam podaj svoj, Gospode. . . 4. Daj nam vjeru, o Gospode. . . 5. Daj nam ljubav, o Gospode. . .

GOSPODINE, SMILUJ SE! KRISTE, SMILUJ SE! GOSPODINE, SMILUJ SE!

GOSPODINE, SMILUJ SE! KRISTE, SMILUJ SE! GOSPODINE, SMILUJ SE!

» Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko! «

» Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko! «

Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok:

Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok:

Iz 11, 1 -10 U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jiša-jeva, izdanak

Iz 11, 1 -10 U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jiša-jeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudro sti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će suditi ubogima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opa sat! bedra, a vjernošću bokove. Vuk će prebi-vat s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i la-vić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mla dunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u le glo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti, spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izda nak, dignut kao stijeg narodima, puci će želj no tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Psalam 72 Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku

Psalam 72 Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici! Srca gore, evo zore.

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca.

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora, i od Rijeke do granica svijeta. Srca gore, evo zore.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu

On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku. Sca gore, evo zore.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali ga blaženim! Srca gore, evo zore.

Rim 15, 4 -9 Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano

Rim 15, 4 -9 Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana očima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu. Imamo nadu.

ALELUJA Lk 3, 4 -6 Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo

ALELUJA Lk 3, 4 -6 Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

( Čitanje sv. Evanđelja po Mateju ) Mt 3, 1 -12 U one dane

( Čitanje sv. Evanđelja po Mateju ) Mt 3, 1 -12 U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: » Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko! « Ovo je uistinu onaj 0 kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: » Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim. « www. rozat. org www. sasina. info Rijeka Jordan. Mjesto gdje je Ivan krstio

1. Primi ove darove, naš Oče! Kruh i vino blagoslovi ti! Svaka naša molitva

1. Primi ove darove, naš Oče! Kruh i vino blagoslovi ti! Svaka naša molitva i pjesma neka bude dar tvojoj vječnoj ljubavi! 2. Željeli bi slijediti te vjerno. Tko je s tobom, pobjeđuje svijet! Kroz taj kruh nam daješ vječni život i po tvojoj krvi svak’ je od nas svet!

Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med.

Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega

Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

1. DOĐI ISUSE POGLEDAJ ME, ČUJ MOJU MOLITVU USLIŠI ME! AMO RECI RIJEČ OZDRAVI

1. DOĐI ISUSE POGLEDAJ ME, ČUJ MOJU MOLITVU USLIŠI ME! AMO RECI RIJEČ OZDRAVI DUŠU MOJU RECI JEDNU RIJEČ, OSLOBODI ME. SAMO RECI RIJEČ OBNOVI MOJU VJERU, RECI JEDNU RIJEČ DA VJEROM TAKNEM TE.

2. DOĐI ISUSE POGLEDAJ ME, ČUJ MOJU MOLITVU USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEČ, OBNOVI

2. DOĐI ISUSE POGLEDAJ ME, ČUJ MOJU MOLITVU USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEČ, OBNOVI SRCE MOJE RECI JEDNU RIJEČ DA PROCVJETAM SAMO RECI RIJEČ, OTVORI OČI MOJE RECI JEDNU RIJEČ DA PROGLEDAM

3. DOĐI ISUSE POGLEDAJ ME, ČUJ MOJU MOLITVU USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEČ, ISCJELI

3. DOĐI ISUSE POGLEDAJ ME, ČUJ MOJU MOLITVU USLIŠI ME! SAMO RECI RIJEČ, ISCJELI MOJE BOLI, RECI JEDNU RIJEČ DA ZAPJEVAM. SAMO RECI RIJEČ, OBNOVI MOJU LJUBAV RECI JEDNU RIJEČ DA LJUBIM TE.

Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im:

Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im:

1. Visom leteć ptice male našem domu zapjevale: srca gore, evo zore! 2. Kore

1. Visom leteć ptice male našem domu zapjevale: srca gore, evo zore! 2. Kore one lijene ljude, dozivlju ih, od sna bude: srca gore, evo zore! 3. Grijehe svoje oplačimo, dušu lijepo očistimo: srca gore, evo zore!

4. Kraj nek bude svakoj zloći, Sin će Božji k nama doći: srca gore,

4. Kraj nek bude svakoj zloći, Sin će Božji k nama doći: srca gore, evo zore! 5. Već ga nosi mila Mati, ona će ga nama dati: srca gore, evo zore! 6. Zdravo, puna svih milina, kličimo joj iz nizina: srca gore, evo zore.

Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca

Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!'

Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu.

Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu.