II NEDJELJA DOAA GODINA C 2015 Petnaeste godine

  • Slides: 26
Download presentation
II. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA C 2015.

II. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA C 2015.

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat,

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat,

2. VEĆ SE BLIŽI VRIJEME BLAGO VEĆ SE BLIŽI ONAJ ČAS KAD ĆE IZIĆ

2. VEĆ SE BLIŽI VRIJEME BLAGO VEĆ SE BLIŽI ONAJ ČAS KAD ĆE IZIĆ SUNCE DRAGO, SVANIT SVEMU SVIJETU SPAS. SVANI DANE, I NOĆ SKRATI SINI SUNCE I POVRATI BOGU ČAST NA VISINI, SVIJETU MIR NA NIZINI.

1. Zdravo budi, Marijo, prejasna zornice, * istočnog bez grijeha začeta Djevice, jer tebe

1. Zdravo budi, Marijo, prejasna zornice, * istočnog bez grijeha začeta Djevice, jer tebe vječni Bog odabra od vijeka za radost puka svog. 2. Začeće bezgrešno tvoje mi štujemo, buduć’ da utješno od Crkve čujemo: da ti si jedina od sveg svijeta ljudi začeta nevina.

tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske,

tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske,

dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.

dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji.

Bar 5, 1 -9: Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom

Bar 5, 1 -9: Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštem Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati ime: Mir pravednosti' i 'Slava bogoljubnosti'. Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti, svjetlom svoje slave prateć ga milosrđem svojim i pravednošću. « Ustani, Jeruzaleme

Psalam 126 Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Kad Gospodin vraćaše sužnjeve

Psalam 126 Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je ko da snivamo. Usta nam bjehu puna smijeha, a jezik klicanja.

Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Među poganima tad se govorilo: »

Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Među poganima tad se govorilo: » Silna im djela Gospodin učini! « Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Vrati, Gospodine, sužnjeve naše ko potoke

Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Vrati, Gospodine, sužnjeve naše ko potoke negepske! Oni koji siju u suzama žanju u pjesmi.

Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Išli su, išli plačući, Noseći sjeme

Silna nam djela učini Gospodin opet smo radosni. Išli su, išli plačući, Noseći sjeme sjetveno; Vraćat će se s pjesmom Noseći snoplje svoje.

Fil 1, 4 -6. 8, 11 Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za

Fil 1, 4 -6. 8, 11 Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju. Biti čisti i besprijekorni za Dan Kristov

Pjesma prije Evanđelja (Lk 3, 4. 6) Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! I

Pjesma prije Evanđelja (Lk 3, 4. 6) Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: » Glas viče u pustinji: 'Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne! Što je krivudavo, neka Lc 3, 1 -6 se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. ' Zalazak sunca u Jeruzalemu

On obiđe svu okolicu jordansku

On obiđe svu okolicu jordansku

3. SVE NA SVIJETU, BOŽE BLAGI DARE TI PRIKAZUJE; PRIMI I TAJ DAR PREDRAGI

3. SVE NA SVIJETU, BOŽE BLAGI DARE TI PRIKAZUJE; PRIMI I TAJ DAR PREDRAGI KOJI PUK TVOJ ŽRTVUJE: POD PRILIKOM KRUHA VINA KRV I TIJELO TVOGA SINA

TJEŠITE, TJEŠITE MOJ NAROD, DA MU SE ROPSTVO SVRŠI, DA MU JE KRIVNJA SKINUTA.

TJEŠITE, TJEŠITE MOJ NAROD, DA MU SE ROPSTVO SVRŠI, DA MU JE KRIVNJA SKINUTA. MARANATHA, dođi Gospodine Isuse. 1. Poravnajte sve staze, MARANATHA! Sve gore nek’ se spuste, MARANATHA! Nekʹ pustinja procvjeta, MARANATHA! Nekʹ put je Bogu pripravan. 2. Bog dolazi u moći, MARANATHA! Mišicom svojom vlada, MARANATHA! Kʹo pastir stado svoje, MARANATHA! Ko pastir On ga čuva!

propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije

propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

KRISTE, BUDI NAŠA RADOST, KRISTE BUDI NAŠA SREĆA, KRISTE, BUDI NAM ŽIVOT TI! 1.

KRISTE, BUDI NAŠA RADOST, KRISTE BUDI NAŠA SREĆA, KRISTE, BUDI NAM ŽIVOT TI! 1. KAD NAS MUČE SUMNJE TEŠKE, KAD NAS BOLI DUŠA STOG, KAD NAM BRAT NE PRUŽI RUKU, I TAD, KRISTE, BUDI UZ NAS! 2. DOK TI PJEVAMO PJESMU OVU, TI NAS ZDRUŽI LJUBAVLJU! NEKA S NAMA BUDE MIR, TVOJ MIR NEKA BUDE UZ NAS.

» Glas viče u pustinji:

» Glas viče u pustinji:

1. Poslan bi anđel Gabrijel od Boga u grad Nazaret k jednoj poniznoj Djevici,

1. Poslan bi anđel Gabrijel od Boga u grad Nazaret k jednoj poniznoj Djevici, i k pravoj Božjoj službenici. 2. Kad Mariji on doteče, ponizno joj ovo reče: oj zdravo puna milosti, Djevice, kruno svetosti. 3. Veselje sad će početi, sina ćeš Božjeg začeti, Bog Duh će Sveti s tobom bit i ove riječi ispunit.

'Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

'Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne!

Svaka dolina neka se ispuni, svaka gora i brežuljak neka se slegne!

1. Zlatnih krila anđela si, Bože, k meni poslao. Anđeo me svetom riječi Majkom

1. Zlatnih krila anđela si, Bože, k meni poslao. Anđeo me svetom riječi Majkom Božjom prozvao. 2. Hvala, Višnji, tebi hvala, za tu milost toliku, a u suzi u mom oku čitaj ljubav veliku.

Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!

Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade!

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. '

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. '