I NEDJELJA DOAA GODINA A 2010 1 Padaj

  • Slides: 25
Download presentation
I. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA A 2010.

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA A 2010.

1. Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine! Vapijahu starog svijeta duše

1. Padaj s neba, roso sveta, padaj s rajske visine! Vapijahu starog svijeta duše čiste pravedne. Otvori se, zemljo mila, da iz plodnog tvoga krila u taj sretan, blažen čas svemu svijetu nikne spas. 2. Već se bliži vrijeme blago, već se bliži onaj čas kad će izić Sunce drago, svanut svemu svijetu spas. Svani, dane, i noć skrati, sini sunce, i povrati Bogu čast na visini, svijetu mir na nizini.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili

Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili

i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako

i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.

Izaija 2, 1 -5 Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će

Izaija 2, 1 -5 Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju dana: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: » Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Jahvina. « On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima 1 oni će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti! Hodajte u svjetlu Gospodina

Psalam 122 Obradovah se kad mi rekoše: » Hajdemo u Dom Gospodnji! « Eto,

Psalam 122 Obradovah se kad mi rekoše: » Hajdemo u Dom Gospodnji! « Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja! Po zakonu Izraelovu da slave ime Gospodnje. Ondje stoje

Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja! Po zakonu Izraelovu da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova. Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube! Neka bude mir u zidinama

Molite za mir Jeruzalemov! Blago onima koji tebe ljube! Neka bude mir u zidinama tvojim i spokoj u tvojim palačama! Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Radi braće i prijatelja svojih klicat ću: » Mir tebi! « Radi Doma Gospodina,

Radi braće i prijatelja svojih klicat ću: » Mir tebi! « Radi Doma Gospodina, Boga našega, za sreću tvoju ja ću moliti. Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam

Braćo: Shvaćate ovaj čas: Vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjeravasmo. Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom. Rim 13, 11 -14 a Zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.

ALELUJA Ps 85, 8 Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

ALELUJA Ps 85, 8 Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

( Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju ) Mt 24, 37 -44 U ono vrijeme:

( Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju ) Mt 24, 37 -44 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. Put od Jeruzalema do Getsemanija u Isusovo vrijeme www. svetifrane. org www. svetinikola. hr http: //www. ivanmerz. hr/liturgijski_kutic_uvodna. htm

3. SVE NA SVIJETU, BOŽE BLAGI DARE TI PRIKAZUJE; PRIMI I TAJ DAR PREDRAGI

3. SVE NA SVIJETU, BOŽE BLAGI DARE TI PRIKAZUJE; PRIMI I TAJ DAR PREDRAGI KOJI PUK TVOJ ŽRTVUJE: POD PRILIKOM KRUHA VINA KRV I TIJELO TVOGA SINA

Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.

Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti.

1. OVDJE JE SADA SIN ŽIVOGA BOGA, OVDJE JE SADA SVJETLOST SVEGA SVIJETA, OVDJE

1. OVDJE JE SADA SIN ŽIVOGA BOGA, OVDJE JE SADA SVJETLOST SVEGA SVIJETA, OVDJE JE SADA SVA NEBESKA SILA NA TOM OLTARU. 2. OVDJE JE SADA HRANA SVIJU GLADNIH, OVDJE JE SADA PILO SVIJU ŽEDNIH, OVDJE JE SADA UTJEHA SVIH TUŽNIH NA TOM OLTARU.

3. HODITE AMO, BLAGUJTE HRANU, MILOŠĆU BOŽJOM NAMA GLADNIM DANU, DA NAM SE DUŠE

3. HODITE AMO, BLAGUJTE HRANU, MILOŠĆU BOŽJOM NAMA GLADNIM DANU, DA NAM SE DUŠE S ISUSOM SASTANU PO TOM OLTARU.

1. Visom leteć ptice male našem domu zapjevale: srca gore, evo zore. 2. Kore

1. Visom leteć ptice male našem domu zapjevale: srca gore, evo zore. 2. Kore one lijene ljude, dozivlju ih, od sna bude: srca gore, evo zore. 3. Grijehe svoje oplačimo, dušu ljijepo očistimo: srca gore, evo zore.

Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.

Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi.

Poslan bi anđel Gabrijel 1. Poslan bi anđel Gabrijel od Boga u grad Nazaret

Poslan bi anđel Gabrijel 1. Poslan bi anđel Gabrijel od Boga u grad Nazaret k jednoj poniznoj Djevici, i k pravoj Božjoj službenici. 2. Kad Mariji on doteče, ponizno joj ovo reče: oj zdravo puna milosti, Djevice, kruno svetosti.

A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi

A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.

Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji

Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODIN A

I. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODIN A