MULTIMEDIJALNI KVIZ NA NACIONALNOJ GEOGRAFSKOJ OLIMPIJADI JEDAN OD

  • Slides: 23
Download presentation
MULTIMEDIJALNI KVIZ NA NACIONALNOJ GEOGRAFSKOJ OLIMPIJADI JEDAN OD ZADATAKA ZA UČESNIKE ĆE BITI I

MULTIMEDIJALNI KVIZ NA NACIONALNOJ GEOGRAFSKOJ OLIMPIJADI JEDAN OD ZADATAKA ZA UČESNIKE ĆE BITI I MULTIMEDIJALNI KVIZ. OVO JE PRIMER KAKO IZGLEDA MULTIMEDIJALNI KVIZ. U PRIMERU JE DATO 20 PITANJA.

KAKO SE REŠAVA KVIZ UČESNICI DOBIJAJU TABELU PO PITANJIMA SA NAZNAKAMA /slovima/ MOGUĆIH ODGOVORA.

KAKO SE REŠAVA KVIZ UČESNICI DOBIJAJU TABELU PO PITANJIMA SA NAZNAKAMA /slovima/ MOGUĆIH ODGOVORA. Pitanje br. 1 a b c d 2 a b c D UČESNIK JE DUŽAN DA ZAOKRUŽI JEDNO OD PONUĐENIH SLOVA ZA KOJE MISLI DA JE TAČAN ODGOVOR. Pitanje sa nezaokruženim odgovorom, kao i pitanje sa dva ili više zaokružena odgovora se ne uvažavaju u konačni zbir.

VREME RADA SVAKI SLAJD JE VIDLJIV U VREMENU OD 30 SEKUNDI, NAKON TOGA SE

VREME RADA SVAKI SLAJD JE VIDLJIV U VREMENU OD 30 SEKUNDI, NAKON TOGA SE PRELAZI NA SLEDEĆI SLAJD /pitanje/.

1 Na kom kontinentu se nalazi država Mali? a) Africi, b) Aziji, c) Južnoj

1 Na kom kontinentu se nalazi država Mali? a) Africi, b) Aziji, c) Južnoj Americi, d) Evropi.

2 Kako se zove glavni grad Etiopije? a) Etiopija Siti, b) Kartum, c) Najrobi,

2 Kako se zove glavni grad Etiopije? a) Etiopija Siti, b) Kartum, c) Najrobi, d) Adis Abeba.

3 Koji od ovih gradova se nalazi najjužnije? a) Kragujevac, b) Kijev, c) Kairo,

3 Koji od ovih gradova se nalazi najjužnije? a) Kragujevac, b) Kijev, c) Kairo, d) Kopenhagen.

4 Koja je najmnogoljudnija zemlja posle Kine? a) Iran, b) Italija, c) Indonezija, d)

4 Koja je najmnogoljudnija zemlja posle Kine? a) Iran, b) Italija, c) Indonezija, d) Indija.

5 U kojem od ovih gradova možete videti Zlatni most ? a) Njujorku, b)

5 U kojem od ovih gradova možete videti Zlatni most ? a) Njujorku, b) Vašingtonu, c) Los Anđelesu d) San Francisku.

6 Koja od navedenih oblasti ne ulazi u sastav Velike Britanije? a) Vels, b)

6 Koja od navedenih oblasti ne ulazi u sastav Velike Britanije? a) Vels, b) Škotska, c) Republika Irska, d) Engleska.

7 Kada kažemo „večni grad”, mislimo na: a) Pariz, b) Rim, c) Berlin, d)

7 Kada kažemo „večni grad”, mislimo na: a) Pariz, b) Rim, c) Berlin, d) London.

8 Nebesko telo vidljivo sa Zemlje tek svakih 76 godina je: a) Halejeva kometa,

8 Nebesko telo vidljivo sa Zemlje tek svakih 76 godina je: a) Halejeva kometa, b) planeta Pluton, c) sazvežđe planete Mars, d) zvezda Vega.

9 Panonska nizija je primer: a) strukturne ravnice b) erozivne ravnice v) akumulativne ravnice

9 Panonska nizija je primer: a) strukturne ravnice b) erozivne ravnice v) akumulativne ravnice g) nijednog gore spomenutog

10 Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik naziva se: a) Latinski, b) Panamski, c)

10 Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik naziva se: a) Latinski, b) Panamski, c) Bermudski, d) Južnoamerički.

11. Velika katastrofa u gradu Černobilu u Ukrajini izazvana je: a) padom aviona sa

11. Velika katastrofa u gradu Černobilu u Ukrajini izazvana je: a) padom aviona sa velikim nuklearnim tovarom b) naglim širenjem otrovnog gasa iz jedne hemijske fabrike, c) pucanjem brane na veštačkom jezeru, d) kvarom u nuklearnoj elektrani.

12 Izobare su linije na karti koje spajaju mesta: . a) jednake temperature, b)

12 Izobare su linije na karti koje spajaju mesta: . a) jednake temperature, b) jednakog pritiska, c) jednakog radioaktivnog zračenja, d) jednake morske visine.

13 Površinom najveće, najmnogoljudnije i najrazvijenije japansko ostrvo je: a) Šikoku b) Honšu v)

13 Površinom najveće, najmnogoljudnije i najrazvijenije japansko ostrvo je: a) Šikoku b) Honšu v) Hokaido g) Kjušu

14 Muzej Ermitaž se nalazi u: a) Parizu, b) Kanu, c) Sankt Petersburgu, d)

14 Muzej Ermitaž se nalazi u: a) Parizu, b) Kanu, c) Sankt Petersburgu, d) Berlinu. .

15 Glavni grad Škotske je: a) Edinburg, b) Glazgov, c) Kardif, d) Dablin.

15 Glavni grad Škotske je: a) Edinburg, b) Glazgov, c) Kardif, d) Dablin.

16 Koje telo u Sunčevom sistemu zvanično više nije planeta? a) Zemlja, b) Venera,

16 Koje telo u Sunčevom sistemu zvanično više nije planeta? a) Zemlja, b) Venera, c) Pluton, d) Saturn.

17 Aboridžini su domorodačko stanovništvo: a) Novog Zelanda, b) Havaja, c) Australije, d) Kanade.

17 Aboridžini su domorodačko stanovništvo: a) Novog Zelanda, b) Havaja, c) Australije, d) Kanade.

18 Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji? a) Norveška b) Švedska c) Litvanija

18 Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji? a) Norveška b) Švedska c) Litvanija d) Finska

19 Gajgerovim brojačem se meri: a) pritisak, b) radioaktivnost, c) zagađenost, d) frekvencija.

19 Gajgerovim brojačem se meri: a) pritisak, b) radioaktivnost, c) zagađenost, d) frekvencija.

20 • Koja od tvrdnji o geografskoj mreži je tačna? • a) Na globusu

20 • Koja od tvrdnji o geografskoj mreži je tačna? • a) Na globusu su sve paralele jednako dugačke • b) Početni meridijan prolazi kroz grad Pariz • v) Na globusu paralele imaju oblik kružnica • g) Na globusu meridijani imaju oblik kružnica