KULTURNI SPOMENICI U HRVATSKOJ POECI HRVATSKE PISMENOSTI Od

  • Slides: 14
Download presentation
KULTURNI SPOMENICI U HRVATSKOJ

KULTURNI SPOMENICI U HRVATSKOJ

POČECI HRVATSKE PISMENOSTI Od 7. do 16. stoljeća Hrvati su mijenjali pisma i jezike

POČECI HRVATSKE PISMENOSTI Od 7. do 16. stoljeća Hrvati su mijenjali pisma i jezike Pisma su bila glagoljica, ćirilica i latinica Koristili su se staroslavenskim i latinskim jezikom

STAROSLAVENSKI JEZIK v. Crkvenoslavenski jezik v. Pojavljuje se u 7. stoljeću v. Proširili su

STAROSLAVENSKI JEZIK v. Crkvenoslavenski jezik v. Pojavljuje se u 7. stoljeću v. Proširili su ga Metodovi učenici v. Hrvatima razumljiv – prihvaćen kao crkveni, obredni jezik v. Pisane ubrzo knjige na tom jeziku

STAROSLAVENSKI JEZIK

STAROSLAVENSKI JEZIK

LATINSKI JEZIK v. Jezik zapadne civilizacije v. U prvim st. boravka Hrvata na današnjema

LATINSKI JEZIK v. Jezik zapadne civilizacije v. U prvim st. boravka Hrvata na današnjema tlu v. Brojni sačuvani natpisi Branimirov natpis Trpimirov natpis Držislavov natpis Nadgrobna ploča kraljice Jelene

BRANIMIROV NATPIS v. Pronašao ga je don Mijo Jerko Granić 1871. godine v. Urezan

BRANIMIROV NATPIS v. Pronašao ga je don Mijo Jerko Granić 1871. godine v. Urezan je na tvrdom kamenu kojeg nema u tim krajevima v. Natpis je izrađen u klesarskoj radionici jer ga je napravio stručni majstor

TRPIMIROV NATPIS v. Trpimirov natpis iz 852. godine nije sačuvan u orginalu v. Sačuvan

TRPIMIROV NATPIS v. Trpimirov natpis iz 852. godine nije sačuvan u orginalu v. Sačuvan je u prepisu iz 16. stoljeća v. U tom se natpisu prvi put spominje riječ Hrvat v. U tom natpisu knez Trpimir daruje crkvicu svetog Juraja

Nadgrobna ploča kraljice Jelene

Nadgrobna ploča kraljice Jelene

GLAGOLJICA v. Upotrebljava se od 9. stoljeća v. Nazvana je prema riječi glagoljati (govoriti

GLAGOLJICA v. Upotrebljava se od 9. stoljeća v. Nazvana je prema riječi glagoljati (govoriti ili reći) v. Hrvati su ga pretvorili poseban oblik glagoljskog pisma v. Takav obik nazivamo uglatom glagoljicom obla uglata

BAŠĆANSKA PLOČA v. Jedan je od najstarijih i najpoznatijih spomenika v. Darovnica je kralja

BAŠĆANSKA PLOČA v. Jedan je od najstarijih i najpoznatijih spomenika v. Darovnica je kralja Zvonimira v. Pronađena je 1851. godine u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku v. Zapis se sastoji od 13 redova - počinje slovom alfa i završava slovom omega v. Kamena ploča duga je 198 cm visoka 99 cm i debela 8 cm vČuva se u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Bašćanska ploča

Bašćanska ploča

ALEJA GLAGOLJAŠA vČini spomen-obilježja od kojih je 10 od kamena a gradska vrata od

ALEJA GLAGOLJAŠA vČini spomen-obilježja od kojih je 10 od kamena a gradska vrata od bakra v. Na vrhu se nalazi grad Hum v. Hum je najmanji grad na svijetu i ima svega 16 stanovnika v. Spomenici posvećeni Ćirilu i Metodu

Prezentaciju napravila Tomislava Špoljar 7. r. OŠ Pavao Belas, Brdovec Hvala na pozornosti

Prezentaciju napravila Tomislava Špoljar 7. r. OŠ Pavao Belas, Brdovec Hvala na pozornosti

THE END

THE END