IV NEDJELJA DOAA GODINA A 2016 2 VE

  • Slides: 30
Download presentation
IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA A 2016.

IV. NEDJELJA DOŠAŠĆA GODINA A 2016.

2. VEĆ SE BLIŽI VRIJEME BLAGO VEĆ SE BLIŽI ONAJ ČAS KAD ĆE IZIĆ

2. VEĆ SE BLIŽI VRIJEME BLAGO VEĆ SE BLIŽI ONAJ ČAS KAD ĆE IZIĆ SUNCE DRAGO, SVANIT SVEMU SVIJETU SPAS. SVANI DANE, I NOĆ SKRATI SINI SUNCE I POVRATI BOGU ČAST NA VISINI, SVIJETU MIR NA NIZINI.

Poslan bi anđel Gabrijel 1. Poslan bi anđel Gabrijel od Boga u grad Nazaret

Poslan bi anđel Gabrijel 1. Poslan bi anđel Gabrijel od Boga u grad Nazaret k jednoj poniznoj Djevici, i k pravoj Božjoj službenici. 2. Kad Mariji on doteče, ponizno joj ovo reče: oj zdravo puna milosti, Djevice, kruno svetosti.

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.

GOSPODINE, SMILUJ SE! KRISTE, SMILUJ SE! GOSPODINE, SMILUJ SE!

GOSPODINE, SMILUJ SE! KRISTE, SMILUJ SE! GOSPODINE, SMILUJ SE!

A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je

A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

Iz 7, 10 -14 U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu:

Iz 7, 10 -14 U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: » Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina. « Ali Ahaz odgovori: » Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina. « Tada reče Izaija: » Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel! « Djevica će začeti sina

Psalam 24 Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na

Psalam 24 Gospodnja je zemlja i sve na njoj, svijet i svi koji na njemu žive. On ga na morima utemelji i na rijekama učvrsti. Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj

Tko će uzići na Goru Gospodnju, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti. Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj

On blagoslov prima od Gospodina i nagradu od Boga, Spasitelja svoga. Takav je naraštaj onih koji traže njega, koji traže lice Boga Jakovljeva. Nek uniđe Gospodin: on je Kralj slave!

Rim 1, 1 -7 Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje

Rim 1, 1 -7 Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje – koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, Isusu Kristu, Gospodinu našem, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane, među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista. Potomak Davidov po tijelu, postavljen Sinom Božjim.

ALELUJA Mt 1, 23 Evo, Djevica će začeti i roditi Sina i nadjenut će

ALELUJA Mt 1, 23 Evo, Djevica će začeti i roditi Sina i nadjenut će mu ime Emanuel! – – S nama Bog!

( Čitanje sv. Evanđelja po Mateju ) Mt 1, 18 -24 Rođenje Isusa Krista

( Čitanje sv. Evanđelja po Mateju ) Mt 1, 18 -24 Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: » Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. « Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: » Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog! « Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. Nazaret. Bazilika Navještenja u prvom planu.

DAROVNA: S kruhom i vinom evo nas k tebi. To plod je polja, dar

DAROVNA: S kruhom i vinom evo nas k tebi. To plod je polja, dar srca mog. Ti pruži ruku, dotakni dare, k nama će sići predobri Bog. 2. Iz ovog kruha postat će tijelo Isusa moga do koji čas. Iz ovog vina Krv će presveta postati piće za svijeta spas.

3. SVE NA SVIJETU, BOŽE BLAGI DARE TI PRIKAZUJE; PRIMI I TAJ DAR PREDRAGI

3. SVE NA SVIJETU, BOŽE BLAGI DARE TI PRIKAZUJE; PRIMI I TAJ DAR PREDRAGI KOJI PUK TVOJ ŽRTVUJE: POD PRILIKOM KRUHA VINA KRV I TIJELO TVOGA SINA

Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i

Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče:

» Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju.

» Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju.

JAGANJČE BOŽJI, KOJI ODUZIMAŠ GRIJEHE SVJETA SMILUJ NAM SE GOSPODINE 2 X JAGANJČE BOŽJI,

JAGANJČE BOŽJI, KOJI ODUZIMAŠ GRIJEHE SVJETA SMILUJ NAM SE GOSPODINE 2 X JAGANJČE BOŽJI, KOJI ODUZIMAŠ GRIJEHE SVJETA DARUJ NAM, DARUJ NAM MIR 2 X

Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.

Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.

 • KAO KOŠUTA što za vodom žudi, žudim za tobom ja. Samo ti

• KAO KOŠUTA što za vodom žudi, žudim za tobom ja. Samo ti čežnja srca si moga. Tebe slavim ja! Snago moja i zaštito, u tebi duh moj se odmara! Samo ti čežnja srca si moga, tebe slavim ja!(2 x)

2. Tvoja ljubav i briga pruža meni više od blaga sveg. Samo Ti meni

2. Tvoja ljubav i briga pruža meni više od blaga sveg. Samo Ti meni pravu radost daješ, Tebe slavim ja ! SNAGO MOJA I ZAŠTITO, U TEBI DUH MOJ SE ODMARA! SAMO TI ČEŽNJA SRCA SI MOGA, TEBE SLAVIM JA!

3. Nudiš mi prijateljstvo premda Ti si Kralj svih kraljeva. Najbliži si mi, Bože,

3. Nudiš mi prijateljstvo premda Ti si Kralj svih kraljeva. Najbliži si mi, Bože, Ti u svemu, TEBE SLAVIM JA! SNAGO MOJA I ZAŠTITO, U TEBI DUH MOJ SE ODMARA! SAMO TI ČEŽNJA SRCA SI MOGA, TEBE SLAVIM JA!

Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti

Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. «

1. Visom leteć ptice male našem domu zapjevale: srca gore, evo zore! 2. Kore

1. Visom leteć ptice male našem domu zapjevale: srca gore, evo zore! 2. Kore one lijene ljude, dozivlju ih, od sna bude: srca gore, evo zore! 3. Grijehe svoje oplačimo, dušu lijepo očistimo: srca gore, evo zore!

4. Kraj nek bude svakoj zloći, Sin će Božji k nama doći: srca gore,

4. Kraj nek bude svakoj zloći, Sin će Božji k nama doći: srca gore, evo zore! 5. Već ga nosi mila Mati, ona će ga nama dati: srca gore, evo zore! 6. Zdravo, puna svih milina, kličimo joj iz nizina: srca gore, evo zore.

Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:

Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:

1. Zdravo budi, Marijo, prejasna zornice, * istočnog bez grijeha začeta Djevice, jer tebe

1. Zdravo budi, Marijo, prejasna zornice, * istočnog bez grijeha začeta Djevice, jer tebe vječni Bog odabra od vijeka za radost puka svog. 2. Začeće bezgrešno tvoje mi štujemo, buduć’ da utješno od Crkve čujemo: da ti si jedina od sveg svijeta ljudi začeta nevina.

ZLATNIH KRILA 1. ZLATNIH KRILA ANĐELA SI, BOŽE, K MENI POSLAO. ANĐEO ME SVETOM

ZLATNIH KRILA 1. ZLATNIH KRILA ANĐELA SI, BOŽE, K MENI POSLAO. ANĐEO ME SVETOM RIJEČI MAJKOM BOŽJOM PROZVAO. 2. HVALA, VIŠNJI, TEBI HVALA, ZA TU MILOST TOLIKU, A U SUZI U MOM OKU ČITAJ LJUBAV VELIKU. 3. JA SE KLANJAM KAO CVIJETAK, ŠTOPOD VEČER MILOTNI SKLANJA GLAVU HVALEĆ TEBI ZA SVOJ UKRAS DIVOTNI. 4. SLUŠAJ SRCE, PJEVAJ SRCE, DOBROM KRALJU SVOJEMU,

2. VEĆ SE BLIŽI VRIJEME BLAGO VEĆ SE BLIŽI ONAJ ČAS KAD ĆE IZIĆ

2. VEĆ SE BLIŽI VRIJEME BLAGO VEĆ SE BLIŽI ONAJ ČAS KAD ĆE IZIĆ SUNCE DRAGO, SVANIT SVEMU SVIJETU SPAS. SVANI DANE, I NOĆ SKRATI SINI SUNCE I POVRATI BOGU ČAST NA VISINI, SVIJETU MIR NA NIZINI.