Hvad er kultur Hvad er kultur Kultur Geert

  • Slides: 18
Download presentation
Hvad er kultur?

Hvad er kultur?

Hvad er kultur?

Hvad er kultur?

Kultur Geert Hofstede

Kultur Geert Hofstede

Hvordan arbejder man med kultur? Den hollandske professor Geert Hofstede (tidligere IBM HR Manager)

Hvordan arbejder man med kultur? Den hollandske professor Geert Hofstede (tidligere IBM HR Manager) arbejder med 3 forskellige modeler til at forklare kultur: • Det mentale program • Løgdiagrammet • De kulturelle dimensioner

Det mentale program

Det mentale program

Løgdiagrammet Hvis man ønsker at tage et nærmere kig på det kulturelle lag og

Løgdiagrammet Hvis man ønsker at tage et nærmere kig på det kulturelle lag og evt. sammenligne med kulturen i andre lande, kan man benytte Hofstedes løgdiagram. Med løgdiagrammet viser Hofstede, at et menneskes kulturelle handlinger er styret af værdier, som han/hun deler med andre mennesker indenfor samme kultur. Værdierne fungerer som et form for kompas, som vi ubevidst navigerer ud fra. Kompasset hjælper os bl. a. til at forstå, hvordan vores kultur forholder sig til hvad der er:

Løgdiagrammet Godt - Ondt Forbudt - Tilladt Farligt - Sikkert Logisk - Ulogisk Beskidt

Løgdiagrammet Godt - Ondt Forbudt - Tilladt Farligt - Sikkert Logisk - Ulogisk Beskidt - Rent Normalt - Unormalt Grimt - Smukt Anstændigt - Uanstændigt Unaturligt - Naturligt Rationelt - Irrationelt Moralsk - Umoralsk

Løgdiagrammet • Ifølge Hofstede kan den kulturelle praksis undersøges på tre forskellige niveauer: •

Løgdiagrammet • Ifølge Hofstede kan den kulturelle praksis undersøges på tre forskellige niveauer: • symbolniveauet • helteniveauet • ritualniveauet Ved at analysere disse niveauer kan man få en viden om de grundlæggende kulturelle værdier i kulturen.

Symbolniveauet Med symbolniveauet mener Hofstede måden man: • kommunikerer på • klæder sig på

Symbolniveauet Med symbolniveauet mener Hofstede måden man: • kommunikerer på • klæder sig på • bruger statussymboler på • bruger høflighedsgestus på • osv. Det vil sige ting, som kendetegner vores daglige færden, og som vi måske ikke umiddelbart opfatter som noget, der har specielt meget med kultur at gøre. Disse ting har dog en vigtig symbolsk betydning.

Helteniveauet udgøres af personer (hvad enten de er levende, døde eller måske fiktive), som

Helteniveauet udgøres af personer (hvad enten de er levende, døde eller måske fiktive), som har nogle træk, der betragtes som vigtige indenfor kulturen. Man kan sige, at de er en slags personificering af de fælles kulturelle værdier. I Danmark kunne man måske pege på Kronprins Frederik som en person, der har en form for kulturel heltestatus. Der er bred enighed om, at han besidder værdier, som er vigtige for mange af os: Han fremstår som en udadvendt, aktiv og imødekommende person, som samtidig værner om familielivet og symboliserer vores nationale fællesskab.

Ritualniveauet udgøres af forskellige former for gentagne handlinger, som ikke nødvendigvis har den store

Ritualniveauet udgøres af forskellige former for gentagne handlinger, som ikke nødvendigvis har den store betydning i sig selv, men som alligevel er vigtige for os. Det skyldes, at handlingerne viser, at vi er en del af et kulturelt fællesskab. Når vi rejser os og synger med på ”Der er et yndigt land” før en fodboldlandskamp, har det ikke så meget med selve fodboldspillet at gøre. Til gengæld er det en god mulighed for at vise, at vi er danskere og derfor ved, hvordan man opfører sig i denne situation: Man rejser sig og synger med.

De 6 kulturelle dimensioner Den mest benyttede af Hofstedes kulturmodeller er hans seks kulturelle

De 6 kulturelle dimensioner Den mest benyttede af Hofstedes kulturmodeller er hans seks kulturelle dimensioner. • Magtdistance • Individualisme/kollektivisme • Maskulinitet/femininitet • Usikkerhedsundvigelse • Langtidsorientering/korttidsorientering (pragmatisme/normativisme) • Overbærenhed/selvbeherskelse

Magtdistance I stort set alle samfund er der forskel på mennesker. Nogle er rige,

Magtdistance I stort set alle samfund er der forskel på mennesker. Nogle er rige, mens andre er fattige. Nogle er magtfulde, mens andre ikke er det. I kulturer med en høj magtdistance er der mange, der ser denne forskel som naturlig og måske ligefrem noget positivt. I kulturer med en lav magtdistance forsøger man at begrænse og udligne forskellen. Eksempler på lande med høj, middel og lav magtdistance Høj magtdistance • Indien • Rusland • Brasilien Middel magtdistance • Canada • Taiwan Lav magtdistance • Storbritannien • Skandinavien

Individualisme/kollektivisme Dimensionen individualisme/kollektivisme viser, hvordan en kultur forholder sig til mennesket som enten en

Individualisme/kollektivisme Dimensionen individualisme/kollektivisme viser, hvordan en kultur forholder sig til mennesket som enten en del af en større gruppe eller som et selvstændigt individ. I lande præget af en individualistisk kultur er det vigtigt at tilgodese det individuelle menneskes behov og interesser. I lande præget af en kollektivistisk kultur er det gruppen som helhed, der er i fokus. Eksempler på lande med kollektivistisk, middel og individualistisk kultur Kollektivistisk kultur • Columbia • Indonesien • Thailand Middel kultur • Portugal • Mexico • Filippinerne Individualistisk kultur • Danmark • Holland • USA

Maskulinitet/femininitet Dimensionen maskulinitet/femininitet viser noget om, hvilke grundlæggende værdier, der eksisterer i en kultur.

Maskulinitet/femininitet Dimensionen maskulinitet/femininitet viser noget om, hvilke grundlæggende værdier, der eksisterer i en kultur. Ifølge Hofstede er nogle kulturer især præget af værdier, som vi typisk forbinder med kvinder (feminine), mens andre er præget af værdier, vi typisk forbinder med mænd (maskuline). Eksempler på lande med maskulin, middel og feminin kultur Maskulin kultur • Japan • Mexico • Tyskland Middel kultur • Canada • Singapore • Israel Feminin kultur • Thailand • Holland • Skandinavien

Usikkerhedsundvigelse Dimensionen usikkerhedsundvigelse har at gøre med, hvordan mennesker forholder sig til det, der

Usikkerhedsundvigelse Dimensionen usikkerhedsundvigelse har at gøre med, hvordan mennesker forholder sig til det, der er fremmed og ukendt for dem. I kulturer, der er præget af en høj grad af usikkerhedsundvigelse, fører mødet med det ukendte til en følelse af utryghed og usikkerhed. I kulturer præget af en lav grad af usikkerhedsundvigelse, har man lettere ved at forholde sig til det ukendte. Eksempler på lande med høj, middel og lav usikkerhedsundvigelse Høj usikkerhedsundvigelse • Rusland • Polen • Argentina Middel usikkerhedsundvigelse • Tjekkiet • Tyskland • Iran Lav usikkerhedsundvigelse • Kina • Danmark • Jamaica

Langtidsorientering/korttidsorientering Dimensionen langtidsorientering/korttidsorientering blev først føjet til modellen en del år efter de fire

Langtidsorientering/korttidsorientering Dimensionen langtidsorientering/korttidsorientering blev først føjet til modellen en del år efter de fire oprindelige dimensioner. Formålet var at forklare nogle kulturtræk, som man især finder i østasiatiske lande som Kina, Japan og Korea. De lande betragtes som meget langtidsorienterede, og dimensionen er især relevant, hvis man beskæftiger sig med dem eller andre lande i det østlige Asien. Eksempler på lande med langtidsorienterede, middel og korttidsorienterede kulturer Langtidsorienterede kulturer • Kina • Taiwan • Japan Middel kulturer • Singapore • Danmark • Holland Korttidsorienterede kulturer • Nigeria • Pakistan

Overbærenhed/selvbeherskelse Ifølge Hofstede er overbærenhed/selvbeherskelse-dimensionen endnu ikke udforsket lige så grundigt som de andre

Overbærenhed/selvbeherskelse Ifølge Hofstede er overbærenhed/selvbeherskelse-dimensionen endnu ikke udforsket lige så grundigt som de andre kulturelle dimensioner. Derfor er det begrænset, hvor meget man ved om forskellen på disse to typer af kulturer. Overordnet kan man dog sige, at i kulturer, der er præget af overbærenhed, udtrykker mennesker åbent glæde ved at have det godt og nyde livet. I selvbeherskelseskulturer derimod mener man, at denne form for glæde skal tøjles og styres af sociale normer. Eksempler på lande med overbærenhedskulturer, middel kulturer og selvbeherskelseskulturer Overbærenhedskulturer • Nigeria • Australien • Danmark Middel kulturer • Tyrkiet • Spanien • Jordan Selvbeherskelseskulturer • Rusland • Rumænien • Egypten