Svnapn Hvad er Svnapn Hvad er symptomerne Hvad

  • Slides: 26
Download presentation
Søvnapnø • • Hvad er Søvnapnø? Hvad er symptomerne? Hvad er følgerne af at

Søvnapnø • • Hvad er Søvnapnø? Hvad er symptomerne? Hvad er følgerne af at have søvnapnø? Hvordan kan søvnapnø behandles? Hvad skal jeg gøre hvis jeg tror jeg har søvnapnø? Søvnapnø og trafiksikkerhed Epworth test

Hvad er søvnapnø? Søvnapnø er unormal vejrtrækning under søvnen. → Lange pauser i vejrtrækningen,

Hvad er søvnapnø? Søvnapnø er unormal vejrtrækning under søvnen. → Lange pauser i vejrtrækningen, mere end 10 sek. → Gentagne kvælningsanfald under søvn Der er to typer af Søvnapnø • Obstruktiv søvnapnø • Central søvnapnø

Hvem får søvnapnø • Såvel børn som voksne, overvægtige som slanke • Mange flere

Hvem får søvnapnø • Såvel børn som voksne, overvægtige som slanke • Mange flere mænd end kvinder • Risikoen øges med alderen • Ofte overvægtige • Diabetespatienter?

Symptomer når du sover • • Højlydt snorken Pauser i vejrtrækningen Ligger uroligt med

Symptomer når du sover • • Højlydt snorken Pauser i vejrtrækningen Ligger uroligt med livlige kropsbevægelser Skal ofte op og lade vandet

Symptomer om dagen • • Er konstant træt Falder uønsket i søvn Har hukommelsesbesvær

Symptomer om dagen • • Er konstant træt Falder uønsket i søvn Har hukommelsesbesvær Har koncentrationsbesvær Har problemer med at passe arbejdet Har morgenhovedpine Forhøjet blodtryk Manglende sexlyst

Følgesygdomme • • • Forhøjet blodtryk Hjerte-karsygdomme Diabetes Overvægt Muskelspændinger Depression Urolige ben Natlig

Følgesygdomme • • • Forhøjet blodtryk Hjerte-karsygdomme Diabetes Overvægt Muskelspændinger Depression Urolige ben Natlig spjætten Adfærdsændringer Ubehandlet SA kan medføre hjerneskader

Andre følger • • • Træthed Humørsvingninger Følelsen af ikke at slå til Kan

Andre følger • • • Træthed Humørsvingninger Følelsen af ikke at slå til Kan intet overkomme Koncentrationsproblemer Hukommelsesproblemer Involveret i arbejdsulykker Involveret i trafikulykker Ubehandlet SA kan medføre demenssymptomer

Behandling • CPAP-behandling • Tandskinne

Behandling • CPAP-behandling • Tandskinne

Fedme Gør noget ved det før det er for sent

Fedme Gør noget ved det før det er for sent

Er du i tvivl om du har søvnapnø? • Henvend dig hos din praktiserende

Er du i tvivl om du har søvnapnø? • Henvend dig hos din praktiserende læge og fortæl om dit problem • → Henvisning til søvnafdeling for udredning • Eller • Henvend dig hos en øre- næse- halslæge • ? → Henvisning til søvnafdeling for udredning

Søvnapnø og trafiksikkerhed • Utallige undersøger om Søvnapnø og trafiksikkerhed. • Fokus på SA

Søvnapnø og trafiksikkerhed • Utallige undersøger om Søvnapnø og trafiksikkerhed. • Fokus på SA og • • Motorcyklister Lokofører Piloter Lastbilchauffører • SA-patient 2, 5 x risiko for trafikuheld

Ny amerikansk undersøgelse • Ca. 1/3 af amerikanske lastbilchauffører lider af Søvnapnø • I

Ny amerikansk undersøgelse • Ca. 1/3 af amerikanske lastbilchauffører lider af Søvnapnø • I DK ingen tilsvarende undersøgelse, men man mener problemet er betydeligt større end tidligere antaget • Større fokus på problemet • Chauffører havner pludselig på marken • Historier fra det virkelige liv!

Hvorfor mange erhvervschauffører • • • Stillesiddende arbejde Usund levevis For lidt motion Junk-food

Hvorfor mange erhvervschauffører • • • Stillesiddende arbejde Usund levevis For lidt motion Junk-food → Overvægt

Udstedelse af kørekort • Borgerservice (evt. påtegning søvnapnø eller andre sygdomme) → • Politi

Udstedelse af kørekort • Borgerservice (evt. påtegning søvnapnø eller andre sygdomme) → • Politi (ved påtegning ) sendes sagen til udtalelse hos embedslægen, der behandler sagen ud fra bekendtgørelser og vejledninger ? → • Vurdering hos speciallæge og i specielle tilfælde til udtalelse i Sundhedsstyrelsen → • Konkret anbefaling, f. eks. kørselsforbud, tidsbegrænset forbud eller tilladelse. • Den der søger om kørekort kan klage over embedslægens afslag

Ny vejledning om kørekort • Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9606 af 12. dec. 2011 om

Ny vejledning om kørekort • Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9606 af 12. dec. 2011 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer om hvilke overvejelser lægen skal gøre sig i forbindelse med udstedelse af kørekort til søvnapnøpatienter • om lægeligt kørselsforbud - afsnit 2. 1 * • om Søvn- og vågenhedsforstyrrelser, herunder søvnapnøafsnit 3. 10 *

Lægeligt kørselsforbud • • • Neurologisk lidelse som krampeanfald, hjerneblødning med påvirket, opfattelsesevne og

Lægeligt kørselsforbud • • • Neurologisk lidelse som krampeanfald, hjerneblødning med påvirket, opfattelsesevne og eller fysisk formåen Ikke behandlet søvnapnø eller narkolepsi Hjertesygdom med risiko for pludselig påvirkning af bevidstheden Ændring af synsfelt og eller synsstyrke Behandling med og indtagelse af visse lægemidler Ovenstående anmeldes til embedslægen

Til lægen 3. 10 om Søvnapnø Foreligger der mistanke eller oplysning om søvnapnoe bør

Til lægen 3. 10 om Søvnapnø Foreligger der mistanke eller oplysning om søvnapnoe bør der foreligge en udtalelse om føreregnethed fra speciallæge i neurologi eller anden speciallæge med særligt kendskab til søvnforstyrrelser. Der bør foreligge oplysning om behandlingens effekt og benyttelsesprocent af apparatur til fast natlig kontinuerligt overtryksbehandling (CPAP/Bi. PAP). Sundhedsstyrelsens vurdering: Hvis ansøger lider af søvnapnø i middelsvær til svær grad, er fast natlig behandling med CPAP/Bi. PAP en forudsætning for at Sundhedsstyrelsen sædvanligvis kan anbefale kørekort. Sundhedsstyrelsen anser sædvanligvis 6 måneders observationsperiode for den korteste periode, i hvilken anvendelsen af CPAP/Bi. PAP apparatur kan vurderes. Er der tilstrækkelig høj benyttelsesprocent (> 90 %) og god behandlingseffekt, anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis kørekort med vilkår om dagligt brug af CPAP/Bi. PAP og med tidsbegrænsning på 2 år.

Hvordan administreres der? Kørekortdirektiv 2006/126/EC Autorisationsloven § 17 + 44 Sundhedsloven Cirkulære nr. 27

Hvordan administreres der? Kørekortdirektiv 2006/126/EC Autorisationsloven § 17 + 44 Sundhedsloven Cirkulære nr. 27 ad 2. April 2009 til politi og kommuner (§ 8. – 10. om lægeattest) • Arbejdsgruppe i EU om OSA og trafiksikkerhed. (5 år) • Lægens dilemma • •

Færdselsloven § 54. 2 Motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af

Færdselsloven § 54. 2 Motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.

Typisk udtalelser efter behandling Jeg har fået et nyt liv! Jeg har igen fået

Typisk udtalelser efter behandling Jeg har fået et nyt liv! Jeg har igen fået overskud! Jeg har overskud til at være social! Jeg har overskud til at motionere! Jeg er flyttet tilbage i soveværelse! Min kone sover ikke mere med høreværn!

Epworth Sleepiness Scale I de situationer, som er beskrevet nedenfor i punkt 1 -8,

Epworth Sleepiness Scale I de situationer, som er beskrevet nedenfor i punkt 1 -8, bliver du da døsig eller er ved at falde i søvn, i modsætning til bare at føle dig almindelig træt. Vurder det udfra din dagligdag i de seneste måneder. 0 = ville aldrig døse hen 1 = ville sjældent døse hen 2 = ville ofte døse hen 3 = ville næsten altid døse hen Situation sandsynlig reaktion 1. Sidder og læser 2. Ser fjernsyn 3. Sidder som passiv tilskuer på et offentligt sted 4. Som bilpassager en times tid uden pause 5. Lægger mig for at hvile om eftermiddagen 6. Sidder og snakker med nogen 7. Sidder afslappet efter en frokost uden alkohol 8. Som bilfører når bilen holder stille nogle få minutter

Dansk Søvnapnø Forening Vil du vide mere om søvnapnø så gå ind på www.

Dansk Søvnapnø Forening Vil du vide mere om søvnapnø så gå ind på www. snorker. dk Tak for opmærksomheden!