Hlavn vetn leny Podmet O Je hlavn vetn

  • Slides: 10
Download presentation
Hlavné vetné členy

Hlavné vetné členy

Podmet O Je hlavný vetný člen. O Vyjadruje pôvodcu (činiteľa) deja, nositeľ vlastností; O

Podmet O Je hlavný vetný člen. O Vyjadruje pôvodcu (činiteľa) deja, nositeľ vlastností; O Pýtame sa: kto? čo? (nominatív) vykonáva dej

O Môže byť vyjadrený: ü podstatným menom - Mama varí. Stretlo ťa veľké šťastie.

O Môže byť vyjadrený: ü podstatným menom - Mama varí. Stretlo ťa veľké šťastie. ü prídavným menom - Chorý leží v posteli. Cestujúci sa zhovárali. ü slovesom - Fajčiť zakázané! ü číslovkou - Prvý z vás zvíťazí. Obaja pozorne počúvali. ü zámenom - Naši prídu neskoro. Ty sa nebojíš? ü citoslovcom - Ozvalo sa hlasné tresk.

O Môže byť: holý – Mama varí. ü rozvitý – Moja mama varí. ü

O Môže byť: holý – Mama varí. ü rozvitý – Moja mama varí. ü viacnásobný – Mama, babka a sestra varia. ü ü Vo vete môže byť: a) vyjadrený – Peter telefonuje. b) nevyjadrený (zamlčaný) - Píše. (On) Označujeme ho číslom 2 - 2 v = vyjadrený podmet, 2 n = nevyjadrený podmet

Prísudok O Je hlavný vetný člen. O Vyjadruje: ü činnosť – pýtame sa: čo

Prísudok O Je hlavný vetný člen. O Vyjadruje: ü činnosť – pýtame sa: čo niekto robí? – Mama varí. → Čo robí mama? varí = prísudok ü stav – pýtame sa: čo sa s niekým/niečím deje? – Mamine vlasy šedivejú. → Čo sa deje s maminými vlasmi? šedivejú = prísudok ü vlastnosť – pýtame sa: aký, aká, aké je? – Moja mama je krásna. → Aká je moja mama? je krásna = prísudok

O Môže byť: a) slovesný: ü Jednoduchý slovesný – Mama varí Tvorí ho plnovýznamové

O Môže byť: a) slovesný: ü Jednoduchý slovesný – Mama varí Tvorí ho plnovýznamové sloveso (varí) , netreba dopĺňať význam slovesa. ü Zložený slovesný - Mama musí variť. Tvorí ho pomocné sloveso + neurčitok plnovýznamového slovesa.

b) slovesno-menný: Skladá sa zo sponového slovesa byť, byť ku ktorému je pripojené podstatné

b) slovesno-menný: Skladá sa zo sponového slovesa byť, byť ku ktorému je pripojené podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka alebo príslovka. Otec je právnik. Moja mama je krásna Tento byt je náš. Brat bol prvý. Deti sú priateľské.

O Pozor !!! O Ak je sloveso byť vo význame existovať, jestvovať, nachádzať sa

O Pozor !!! O Ak je sloveso byť vo význame existovať, jestvovať, nachádzať sa – vtedy nie je pomocné, je plnovýznamové O V dedine je škola. (v dedine existuje, nachádza sa škola) O Otec je právnik. (nedá sa nahradiť existovať, jestvovať, nachádzať sa)

O Môže byť: ü holý – Mama varí. ü rozvitý – Mama varí večeru.

O Môže byť: ü holý – Mama varí. ü rozvitý – Mama varí večeru. ü viacnásobný – Mama varí a pečie. Označujeme ho číslom 1.

Vetný základ Je hlavný vetný člen. O Tvorí jadro jednočlennej vety O Môže byť:

Vetný základ Je hlavný vetný člen. O Tvorí jadro jednočlennej vety O Môže byť: a) slovesný – Prší. Sneží. Blýska sa. b) neslovesný - Mestský úrad. Lekáreň. Potraviny. Nádhera! Mami! Jój!