Zkladn vetn leny dvojlennej a jednolennej vety 1

  • Slides: 10
Download presentation
Základné vetné členy dvojčlennej a jednočlennej vety 1 predikát (prísudok)

Základné vetné členy dvojčlennej a jednočlennej vety 1 predikát (prísudok)

Úvod • predikácia (predikatívna syntagma) je základný vetotvorný akt • z hľadiska závislostnej syntaxe

Úvod • predikácia (predikatívna syntagma) je základný vetotvorný akt • z hľadiska závislostnej syntaxe • Eva počas karantény pribrala štyri kilá. • príznak sa vzťahuje na nositeľa • gramatické jadro je rozčlenené na dve časti (komponenty): • prísudok (predikát) a podmet (subjekt) v dvojčlennej vete

Prísudok (predikát) • taký vetný člen dvojčlennej vety, ktoré niečo vypovedá o podmete •

Prísudok (predikát) • taký vetný člen dvojčlennej vety, ktoré niečo vypovedá o podmete • predikát (prísudok) prisudzuje podmetu: • činnosť • Bulharskí archeológovia vykopali mramorovú sochu bohyne Kybelé. • proces • V karanténe som pribrala. • vlastnosť • Delfíny sú priateľské voči ľuďom. • vzťah • Mrkva obsahuje rastlinnú vlákninu.

1 Predikát je nositeľom zhody (kongruencie) • gramatická závislosť prísudku na podmete sa prejavuje

1 Predikát je nositeľom zhody (kongruencie) • gramatická závislosť prísudku na podmete sa prejavuje zhodou (kongruenciou) • mačka sa rozbehla • kocúr sa rozbehol • mačka a kocúr sa rozbehli • to platí vtedy, ak má veta podmet v nominatíve • ALE • Do triedy vošlo päť žiakov. • Pozorovať správanie mláďat bolo zaujímavé. • Hurá sa ozývalo štadiónom. • Ak je podmet v genitíve, neurčitku, je vyjadrený citoslovcom, zhoda sa neuplatňuje • predikát je v 3. osobe sg neutra

2 Predikát je nositeľom predikačných kategórií • V karanténe priberám. • V karanténe som

2 Predikát je nositeľom predikačných kategórií • V karanténe priberám. • V karanténe som pribrala. • V karanténe priberiem. • V karanténe by som pribrala, keby. . . • V karanténe by som bola pribrala, keby. . . • V karanténe nepriberaj. • Predikačné kategórie sú čas a spôsob.

Typy prísudkov jednoduchý zložený • Čítam veľa kníh. • Čítala som veľa kníh. •

Typy prísudkov jednoduchý zložený • Čítam veľa kníh. • Čítala som veľa kníh. • Prečítam veľa kníh. • Budem čítať veľa kníh. • Čítala by som veľa kníh. • Bola by som čítala veľa kníh. • • Musíme viac exportovať. Chceme viac exportovať. Začneme viac exportovať. Podmienky na export sú vytvorené. • • • Deň po daždi je voňavý. Fínsko je krajinou tisícich jazier. Ministri sú pri informáciách prví. Futbal je už taký. Mne je to jedno. Peter je taký, aký býval.

Typy prísudkov Jednoduchý prísudok tvorí 1 gramatický tvar (syntetický alebo analytický). zložený prísudok tvoria

Typy prísudkov Jednoduchý prísudok tvorí 1 gramatický tvar (syntetický alebo analytický). zložený prísudok tvoria 2 gramatické tvary • Čítam veľa kníh. • Čítala som veľa kníh. • Prečítam veľa kníh. • Budem čítať veľa kníh. • Čítala by som veľa kníh. • Bola by som čítala veľa kníh. • • Musíme viac exportovať. • • • Deň po daždi je voňavý. Chceme viac exportovať. Začneme viac exportovať. slovesný zložený prísudok Podmienky na export sú vytvorené. Fínsko je krajinou tisícich jazier. Ministri sú pri informáciách prví. Futbal je už taký. Mne je to jedno. Peter je taký, aký býval. slovesno-menný zložený prísudok

V akom páde je prísudkové adjektívum? nominatív inštrumentál, genitív • Peter už nechce byť

V akom páde je prísudkové adjektívum? nominatív inštrumentál, genitív • Peter už nechce byť závislý od rodičov. • Peter už nechce byť závislým od rodičov. • Obrazy sú vystavené v Paríži. • Niekoľko obrazov je vystavených v Paríži.

V akom páde je prísudkové substantívum? • • • Žralok je ryba, delfín je

V akom páde je prísudkové substantívum? • • • Žralok je ryba, delfín je cicavec. To je slabá útecha. Veď všetci veľmi dobre vedeli, že Nozdriov je klamár a táraj. Skrátenie času testovania je výhoda. Výhodou je skrátenie času testovania. Slovo konferencia je latinského pôvodu. Múrik bol z kameňa. Hrušky sú na jedenie a kvety na krásu. Cesnak je proti bolestiam. Tento darček je pre teba. Som na sladké. Tvoje argumenty sú na smiech.

Existuje viacnásobný prísudok? • Preštudujte • IVANOVÁ, M. : Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo

Existuje viacnásobný prísudok? • Preštudujte • IVANOVÁ, M. : Syntax slovenského jazyka. Prešov: Vydavateľstvo PU, 2011, s. 49 – 50.