Zkladn vetn leny PRSUDOK a PODMET Mgr Marta

  • Slides: 11
Download presentation
Základné vetné členy PRÍSUDOK a PODMET Mgr. Marta Valkovičová

Základné vetné členy PRÍSUDOK a PODMET Mgr. Marta Valkovičová

PRÍSUDOK Øzákladný vetný člen Ø vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť deja a prisudzuje ich

PRÍSUDOK Øzákladný vetný člen Ø vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť deja a prisudzuje ich podmetu (osobám, zvieratám, veciam) Øna prísudok sa pýtame: Čo robí podmet? Čo sa deje s podmetom? Aký je podmet?

PRÍSUDOK Øslovesný (1 s) je vyjadrený určitým tvarom plnovýznamového slovesa: Mama varí polievku. Čo

PRÍSUDOK Øslovesný (1 s) je vyjadrený určitým tvarom plnovýznamového slovesa: Mama varí polievku. Čo robí mama? Varí. Ryby plávali v potoku. Čo robili ryby? Plávali. wurčitým tvarom pomocného slovesa a neurčitkom plnovýznamového slovesa: Mama bude variť polievku. Čo bude robiť mama? Bude variť.

PRÍSUDOK Øslovesno-menný (1 sm) je vyjadrený určitým tvarom pomocného slovesa (byť, stať sa) a

PRÍSUDOK Øslovesno-menný (1 sm) je vyjadrený určitým tvarom pomocného slovesa (byť, stať sa) a podstatným menom, prídavným menom, zámenom alebo číslovkou: Tabuľa je popísaná. Aká je tabuľa? Je popísaná. Slon je cicavec. Čo je (robí) slon? Je cicavec.

Nájdi vo vete prísudok a urči jeho druh. Šiestaci hľadajú vo vete prísudok. Prísudok

Nájdi vo vete prísudok a urči jeho druh. Šiestaci hľadajú vo vete prísudok. Prísudok je základný vetný člen. Budeme sa hrať s vetnými členmi. Hokejisti museli odcestovať do Ruska. Slováci sú úctiví k svojej národnej hymne. Žiaci našej školy boli prví v zbere papiera. Tento zošit zo slovenčiny je môj. Starostlivosť o zvieratá bola namáhavá. Stromy rozkvitli bielymi kvietkami. Nevyrušujte! Tvoj brat je už štvrták?

Skontroluj si svoje odpovede. hľadajú - s je člen - sm Budeme sa hrať

Skontroluj si svoje odpovede. hľadajú - s je člen - sm Budeme sa hrať - s museli odcestovať - s sú úctiví - sm boli prví - sm je môj - sm bola namáhavá - sm rozkvitli - s Nevyrušujte! - s je štvrták - sm

PODMET Øzákladný vetný člen Ø pomenúva toho, kto vykonáva činnosť alebo kto má nejakú

PODMET Øzákladný vetný člen Ø pomenúva toho, kto vykonáva činnosť alebo kto má nejakú vlastnosť Ø na podmet sa pýtame pádovou otázkou Kto? Čo? Detektív riešil závažný prípad. Kto riešil závažný prípad? Detektív. Listy sa hýbu vo vetre. Čo sa hýbe? Listy. Voda je čistá. (Kto? ) Čo je čisté? Voda. Chorý ležal na lôžku. Kto ležal? Chorý.

PODMET Ø vyjadrený (2 v) w podstatným menom: Motýľ lietal po lúke. w prídavným

PODMET Ø vyjadrený (2 v) w podstatným menom: Motýľ lietal po lúke. w prídavným menom: Sýty neverí hladnému. w zámenom: Naši prišli domov. Ø nevyjadrený (2 n) wvieme si ho domyslieť z významu viet v texte Motýľ lietal po lúke. Sadol si na drobný kvietok. Kto si sadol? On. (motýľ) Prišla domov neskoro. Kto prišiel? Ona. Prídeš domov včas? Kto príde? Ty.

Nájdi vo vete podmet a urči jeho druh. Diváci sledovali hru našich hokejistov s

Nájdi vo vete podmet a urči jeho druh. Diváci sledovali hru našich hokejistov s napätím. Držali prsty celému hokejovému tímu. Víťazný gól strelil do prázdnej brány obranca. Bol so svojím výkonom veľmi spokojný. Rozhodcovia boli niekedy nepozorní. Nevylučovali nebezpečné zákroky obrancov. Občas sa prudké puky ocitli medzi divákmi. Stali sa vzácnou korisťou šťastlivcov v hľadisku. Po skončení zápasu znela v hale hymna víťazov. Vyčarila na tvárach hráčov úsmev i hrdosť. Po hymne boli odmenení najlepší hráči.

Skontroluj si svoje odpovede. Diváci - v Oni - n obranca - v On

Skontroluj si svoje odpovede. Diváci - v Oni - n obranca - v On - n Rozhodcovia – v Oni - n puky - v Ony - n hymna - v Ona - n hráči - v

Vypíš z viet podmet a prísudok Spolužiak sa chystá na MS v hokeji. Prichystal

Vypíš z viet podmet a prísudok Spolužiak sa chystá na MS v hokeji. Prichystal si aj slovenskú zástavu. Pôjde tam spolu so svojimi rodičmi. Niektorí žiaci by tiež išli s ním. Utvor vety s vyjadreným podmetom podľa obrázkov.