Rozvjacie vetn leny Predmet SJL 8 ro NO

  • Slides: 20
Download presentation
Rozvíjacie vetné členy Predmet SJL 8. roč.

Rozvíjacie vetné členy Predmet SJL 8. roč.

ÁNO – NIE: posúď pravdivosť tvrdení! ÁNO 1. Prisudzovací sklad tvorí podstatné meno a

ÁNO – NIE: posúď pravdivosť tvrdení! ÁNO 1. Prisudzovací sklad tvorí podstatné meno a sloveso. 2. Dvojčlenná veta, v ktorej je nevyjadrený podmet sa nazýva neúplná. 3. Slovesný prísudok je tvorený neplnovýznamovým slovesom byť a prídavným menom. 4. Medzi podmetom a prísudkom nie je zhoda v osobe, čísle a rode. 5. Dvojčlenná veta je taká veta, v ktorej je prisudzovací sklad. 6. Podmet je vždy v N jednotného čísla. NIE

Kontrola ÁNO – NIE: posúď pravdivosť tvrdení! ÁNO 1. Prisudzovací sklad tvorí podstatné meno

Kontrola ÁNO – NIE: posúď pravdivosť tvrdení! ÁNO 1. Prisudzovací sklad tvorí podstatné meno a sloveso. 2. Dvojčlenná veta, v ktorej je nevyjadrený podmet, sa nazýva neúplná. X X 3. Slovesný prísudok je tvorený neplnovýznamovým slovesom byť a prídavným menom. X 4. Medzi podmetom a prísudkom nie je zhoda v osobe, čísle a rode. X 5. Dvojčlenná veta je taká veta, v ktorej je prisudzovací sklad. X 6. Podmet je vždy v N jednotného čísla. NIE X

Rozvíjacie vetné členy Predmet (Pt) SJL 8. roč.

Rozvíjacie vetné členy Predmet (Pt) SJL 8. roč.

Prečítaj si nasledujúce vety. Čo je na nich čudné? Aké otázky vyvolávajú? Rodičia mi

Prečítaj si nasledujúce vety. Čo je na nich čudné? Aké otázky vyvolávajú? Rodičia mi na narodeniny venovali. Najlepšiemu kamarátovi som daroval. Dnes som prišiel neskoro do školy. Hľadal som. Večer som vošiel do kuchyne. Zacítil som. Viacerí povedali, že sa podobám. Mám troch súrodencov. Najlepšie vychádzam.

K slovesám dopíš slová, kt. dopĺňajú ich význam odpovedajú na pádové otázky. Určte pád.

K slovesám dopíš slová, kt. dopĺňajú ich význam odpovedajú na pádové otázky. Určte pád. povedať ozdobiť obchodovať rozmýšľať túžiť vysypať zbadať a

Predmet (Pt) Otázka: všetky pádové otázky okrem N: Rozvíja prísudok /sloveso/. V obchode som

Predmet (Pt) Otázka: všetky pádové otázky okrem N: Rozvíja prísudok /sloveso/. V obchode som kúpila chlieb. prísudok predmet v A /koho? / čo? som kúpila? - chlieb

Vyhľadaj vo vetách predmety a urč, v ktorom páde sú: Učiteľ nám vysvetlil nové

Vyhľadaj vo vetách predmety a urč, v ktorom páde sú: Učiteľ nám vysvetlil nové učivo. komu vysvetlil? nám - D Nepriamy Ptn – A s predložkou, ostatné pády /koho? / čo? vysvetlil? učivo - A Priamy Ptp – A bez predložky Akým slovným druhom je vyjadrený predmet? nám = zámeno učivo = podstatné meno

Vyhľadaj predmet a urč, v ktorom páde je: Napísal som priateľovi e-mail. priateľovi -

Vyhľadaj predmet a urč, v ktorom páde je: Napísal som priateľovi e-mail. priateľovi - D komu som napísal? /koho? / čo? som napísal? Susedke rozprával o svojich úspechoch. komu rozprával? o čom rozprával? Stretli sme sa s bývalými spolužiakmi. e–mail - A susedke - D o úspechoch - L s kým sme sa stretli? so spolužiakmi - I

Vyhľadaj predmety, urč ich pád a ktorým slovným druhom sú vyjadrené: Zvolili sme si

Vyhľadaj predmety, urč ich pád a ktorým slovným druhom sú vyjadrené: Zvolili sme si nového prezidenta = A podstatné meno Odvčera som vašich nevidel. vašich = A Počul som len o tých troch = L zámeno číslovka Od maminho strýka som dostal značkové tepláky. strýka = G podst. meno tepláky = A podst. meno Podaj mi, prosím, pohár vody! Sýty hladnému neverí. mi = D zámeno hladnému = D pohár = A podst. meno prídavné meno

Každý vetný člen môže byť viacnásobný. Jednotlivé členy oddeľujeme čiarkou alebo spájame spojkou. Vypíš

Každý vetný člen môže byť viacnásobný. Jednotlivé členy oddeľujeme čiarkou alebo spájame spojkou. Vypíš z vety viacnásobný predmet: V obchodnom centre sme kúpili mlieko, celozrnné pečivo, ovocné jogurty, syrové oblátky, ba i letné plážové šaty. Viacnásobný predmet: mlieko, pečivo, jogurty, oblátky, šaty

POZOR! Rozlíš predmet a podmet: 1. Turisti si prezreli naše mesto. /koho? / čo?

POZOR! Rozlíš predmet a podmet: 1. Turisti si prezreli naše mesto. /koho? / čo? si prezreli? mesto = predmet 2. Veľmi sa mi páči naše mesto. /kto? / čo? sa mi páči? mesto = podmet Ktoré slovo v 2. vete je predmetom? mi - D

POZOR! Odlíš predmet a príslovkové určenie miesta: Turisti si prezreli naše mesto. /koho? /

POZOR! Odlíš predmet a príslovkové určenie miesta: Turisti si prezreli naše mesto. /koho? / čo? si prezreli? mesto = predmet V meste si turisti prezreli historické pamiatky. kde si prezreli? v meste = príslovkové určenie miesta

POZOR! Odlíš predmet a nezhodný prívlastok: 1. Turisti si prezreli naše mesto. /koho? /

POZOR! Odlíš predmet a nezhodný prívlastok: 1. Turisti si prezreli naše mesto. /koho? / čo? si prezreli? mesto = predmet 2. Turisti si prezreli plán nášho mesta. aký plán? mesta = nezhodný prívlastok Ktoré slovo v 2. vete je predmetom? plán - A

Vyhľadaj predmet, urč jeho druh: 1. Alexa sa zmocnila zlá predtucha. 2. Bratia svojej

Vyhľadaj predmet, urč jeho druh: 1. Alexa sa zmocnila zlá predtucha. 2. Bratia svojej sestre nerozumeli. 3. Necítila veľký chlad. 4. Očakávala smiech. 5. Naskočila jej husia koža od strachu. 6. Jej krása rozpútala legendárnu vojnu. 7. Janko potiahol brata za ruku. 8. Obdivovala najnovší mobil svojho brata.

Vyhľadaj predmet, urč jeho druh: 1. Alexa Ptp sa zmocnila zlá predtucha. 2. Bratia

Vyhľadaj predmet, urč jeho druh: 1. Alexa Ptp sa zmocnila zlá predtucha. 2. Bratia svojej sestre Ptn nerozumeli. 3. Necítila veľký chlad Ptp. 4. Očakávala smiech Ptp. 5. Naskočila jej Ptn husia koža od strachu. 6. Jej krása rozpútala legendárnu vojnu Ptp. 7. Janko potiahol brata Ptp za ruku Ptn. 8. Obdivovala najnovší mobil Ptp svojho brata.

Z viet vypíš predmety: Práce ukončili v priebehu troch dní. Uvažujeme o kúpe nového

Z viet vypíš predmety: Práce ukončili v priebehu troch dní. Uvažujeme o kúpe nového nábytku. V parku vysadili ozdobné kríky a dva javory. Navštívili nás hostia z Bulharska. Známym rozprávali zážitky z Tatier. Mnohí ľudia nemajú radi zimu. Všetci ich hneď spoznali. práce, o kúpe, kríky a javory, nás, známym, zážitky, zimu, ich

Doplň do viet predmet, urč jeho druh! 1. 2. 3. 4. 5. Rozmýšľali sme

Doplň do viet predmet, urč jeho druh! 1. 2. 3. 4. 5. Rozmýšľali sme o. . . . Písali sme. . . Spolieham sa. . . . Vypýtal som si. . . . . Nepočul som ešte. . .

Domáca úloha

Domáca úloha