Hlavn vetn leny Vety poda lenitosti Opakujeme Grafick

  • Slides: 11
Download presentation
Hlavné vetné členy Vety podľa členitosti Opakujeme

Hlavné vetné členy Vety podľa členitosti Opakujeme

Grafické znázornenie 2 -člennej vety PODMET ŽIACI (JA) OTEC PRÍSUDOK CVIČIA SA MUSÍM UČIŤ

Grafické znázornenie 2 -člennej vety PODMET ŽIACI (JA) OTEC PRÍSUDOK CVIČIA SA MUSÍM UČIŤ JE LEKÁR Podmet a prísudok tvoria prisudzovací sklad.

1. Prísudok • základný vetný člen • vyjadruje činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu •

1. Prísudok • základný vetný člen • vyjadruje činnosť, stav alebo vlastnosť podmetu • pýtame sa otázkou čo robí (podmet)?

1. Prísudok Slovesný plnovýznamové sloveso (píšem, čítam) neplnovýznamové sloveso + neurčitok (chcem písať, musím

1. Prísudok Slovesný plnovýznamové sloveso (píšem, čítam) neplnovýznamové sloveso + neurčitok (chcem písať, musím čítať) Slovesno-menný sponové sloveso (menný) (byť/stať sa) + podstatné meno Otec je lekár. prídavné meno Jano je dobrý. zámeno Dom je môj. číslovka Adam je štvrtý.

PRÍSUDOK ROZVITÝ HOLÝ neviaže sa naň nijaký vetný člen okrem podmetu Slávik spieva. viažu

PRÍSUDOK ROZVITÝ HOLÝ neviaže sa naň nijaký vetný člen okrem podmetu Slávik spieva. viažu sa naň aj iné vetné členy okrem podmetu Slávik očarujúco spieva. Slávik spieva v záhrade. VIACNÁSOBNÝ Slávik len spieva a spieva. (vykonáva len jednu činnosť)

2. Podmet • základný vetný člen • vyjadruje činiteľa, pôvodcu deja alebo nositeľa vlastností

2. Podmet • základný vetný člen • vyjadruje činiteľa, pôvodcu deja alebo nositeľa vlastností • pýtame sa otázkou nominatívu - kto? čo?

2. Podmet Nevyjadrený Vyjadrený zvyčajne zámenom, napr. on, ty. . . Píšem (JA) podstatným

2. Podmet Nevyjadrený Vyjadrený zvyčajne zámenom, napr. on, ty. . . Píšem (JA) podstatným menom Chlapec sedí. prídavným menom Chorý vzdychá. zámenom On pracuje. číslovkou Druhý zvíťazil. neurčitkom Fajčiť je zakázané. citoslovcom Zaznelo joj.

PODMET HOLÝ ROZVITÝ neviaže sa naň nijaký vetný člen okrem prísudku viaže sa naň

PODMET HOLÝ ROZVITÝ neviaže sa naň nijaký vetný člen okrem prísudku viaže sa naň aj iný vetný člen okrem prísudku Slávik spieva Nežný slávik spieva VIACNÁSOBNÝ • vo vete je viac pôvodcov deja Nadránom spieva slávik i drozd.

Vety podľa členitosti – dvojčlenná veta má PRISUDZOVACÍ SKLAD Úplná: Peter píše. Peter zajtra

Vety podľa členitosti – dvojčlenná veta má PRISUDZOVACÍ SKLAD Úplná: Peter píše. Peter zajtra musí odovzdať úlohu. Slovenčinárka je milá učiteľka Neúplná – nevyjadrený podmet: Rýchlo píš! (TY) Nikdy na hodine nevyrušujú. (ONI)

Vety podľa členitosti – jednočlenná veta Hlavný vetný člen = vetný základ Slovesná: Vonku

Vety podľa členitosti – jednočlenná veta Hlavný vetný člen = vetný základ Slovesná: Vonku silno prší. Dedinu zavialo snehom Spí sa mi veľmi dobre Neslovesná: No fuj! Ticho! Nádhera! Zákaz vyrušovať na chodbách!