Vetn leny Vetn leny Hlavn Zkladn Vedajie Rozvjacie

  • Slides: 8
Download presentation
Vetné členy

Vetné členy

Vetné členy Hlavné/ Základné Vedľajšie/ Rozvíjacie § prísudok 2 -členná veta § podmet §

Vetné členy Hlavné/ Základné Vedľajšie/ Rozvíjacie § prísudok 2 -členná veta § podmet § vetný základ – 1 -členná veta § predmet § príslovkové určenie (rozvíjajú sloveso!!!) § prívlastok (rozvíja podstatné meno)

Podmet • základný vetný člen dvojčlennej vety, • označuje pôvodcu činnosti, nositeľa stavu, kto

Podmet • základný vetný člen dvojčlennej vety, • označuje pôvodcu činnosti, nositeľa stavu, kto niečo robí, • pýtame sa naň kto? čo ? • väčšinou je vyjadrený podstatným menom v N , • s prísudkom tvorí prisudzovací sklad. Mama varí obed. čo robí podmet? varí kto varí obed? mama Podmet: mama Prísudok: varí Prisudzovací sklad: mama varí

Podmet Vyjadrený podstatné meno v N • Deti musia byť zhovievavé. prídavné meno Nevyjadrený

Podmet Vyjadrený podstatné meno v N • Deti musia byť zhovievavé. prídavné meno Nevyjadrený nenapísaný vieme si doplniť osobné zámeno podľa prísudku • Ten dospelý je mojím najlepším priateľom. • zámeno • • Ja nedokážem vidieť ovečky cez debničky. • • • U mňa je všetko maličké. • Zastrašuje ma to. číslovka • Štyria žili na planétach. Prekonal som dlhú cestu. (ja) Nestrpel neposlušnosť. (on) Nad čím vládnete? (vy) Poslúchnu okamžite. (oni) Budeš teda súdiť sám seba. (ty)

Prísudok • • základný vetný člen dvojčlennej vety, vyjadruje, čo robí podmet, pýtame sa

Prísudok • • základný vetný člen dvojčlennej vety, vyjadruje, čo robí podmet, pýtame sa naň čo robí? aký je ? (podmet) delí sa na slovesný a slovesno-menný.

Prísudok Slovesný určitý tvar plnovýznamového slovesa • • Malý princ pozdravil. Bol na ňom

Prísudok Slovesný určitý tvar plnovýznamového slovesa • • Malý princ pozdravil. Bol na ňom veľhad kráľovský. Nakresli mi ovečku. Francúzsko je ďaleko. určitý tvar pomocného slovesa a neurčitok plnovýznamového slovesa • Budeš mať ten svoj západ slnka. • Môžem si kúpiť iné hviezdy. • Niekde tu musí byť stará myš. Slovesno-menný (menný) Tvorí ho: neplnovýznamové sloveso byť a podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka alebo príslovka. • • • Miško nie je športovec. Cesta bola úzka. Stromy sú naše. Tri a štyri je sedem. Vajcia sú natvrdo.

Prisudzovací sklad • gramatické jadro dvojčlennej vety tvorí prísudok a podmet (medzi nimi vzniká

Prisudzovací sklad • gramatické jadro dvojčlennej vety tvorí prísudok a podmet (medzi nimi vzniká prisudzovací sklad)

Vetný základ • veta, ktorá nemá jadro rozčlenené na podmet a prísudok, je jednočlenná

Vetný základ • veta, ktorá nemá jadro rozčlenené na podmet a prísudok, je jednočlenná veta, • jadro jednočlennej vety sa nazýva vetný základ. Vetný základ slovesný: Prší. neslovesný: Potraviny