GRIP DAGEN MESTRING AV STRESS Hvilken dag er

  • Slides: 13
Download presentation
GRIP DAGEN MESTRING AV STRESS

GRIP DAGEN MESTRING AV STRESS

- Hvilken dag er det i dag? spurte Brum - Det er i dag,

- Hvilken dag er det i dag? spurte Brum - Det er i dag, svarte Nasse. - Min favorittdag, sa Brum

Stressmestring – Livsmestring Om å takle det livet har å by på Vi har

Stressmestring – Livsmestring Om å takle det livet har å by på Vi har behov for en viss grad av kontroll i livet. Tap av kontroll skaper stress. Det å få en kronisk sykdom, noe du ikke har kontroll på

Stressmestring - livsmestring Å leve med kronisk sykdom: En ukjent faktor som du ikke

Stressmestring - livsmestring Å leve med kronisk sykdom: En ukjent faktor som du ikke har kontroll på Det skaper ekstra bekymring, uro og stress Bekymring for fremtiden Hva skjer – hvordan vil dette påvirke mitt liv Mye følelser: Sinne, tristhet, sorg, redsel, lettelse…. Du har ikke noe valg – du må leve med diagnosen du har fått - men du kan velge hvordan du vil leve livet ditt

Stressmestring – Livsmestring forts. Definisjon på god helse: « God helse har den som

Stressmestring – Livsmestring forts. Definisjon på god helse: « God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav. » (Prof. Peter F Hjorth, 2017) Ulikt i hvilken grad vi opplever god helse – opplevelsen av helse er subjektiv Hva er god helse for deg?

STRESS «Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap»

STRESS «Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap» (Helsedirektoratet, 2017)

Stress kan være positivt Stress kan hjelpe oss til å yte vårt beste og

Stress kan være positivt Stress kan hjelpe oss til å yte vårt beste og til å overkomme nye høyder i livet Å eksponere oss for situasjoner som skaper litt stress og «redsel» , gir økt mestringsopplevelse. Å mestre noe, gir mestringstro og bygger selvtillit situasjoner gjør oss bedre rustet til å møte ukjente Stress gjøre deg i stand til å prestere, og du vil automatisk ha stress i kroppen når du må gjøre noe som er vanskelig, og som krever at du gjør en innsats!

Negativt stress Når presset blir for høyt, hindrer stresset oss i å prestere Negativt

Negativt stress Når presset blir for høyt, hindrer stresset oss i å prestere Negativt stress oppstår når «aktiveringen» starter lenge før hendelsen/oppgaven er der, eller vedvarer etter at den er fullført Tar overhånd i hverdagen – full alarmberedskap som ikke opphører selv om «faren er over

Mestring knyttes ofte til det å stå mot utfordringer og kriser. Mestring handler også

Mestring knyttes ofte til det å stå mot utfordringer og kriser. Mestring handler også om å ha en positiv forventning til hvordan en vil håndtere en situasjon Evne til mestring utvikles hele livet, og er en viktig ressurs for mennesker til å takle situasjoner og til å søke utfordringer Forventninger Sett deg realistiske mål

Tips til å mestress i hverdagen Hva vil du bruke kreftene dine på? Prioriter

Tips til å mestress i hverdagen Hva vil du bruke kreftene dine på? Prioriter ut fra dine behov! Velg noen aktiviteter kun for gledens skyld, ikke bare plikter Støttende omgivelser Ta vare på nære relasjoner – putt de inn i tidsbudsjettet ditt. Humor Fysisk aktivitet er bra Søvn og kosthold Aksept Ta pauser! Hva er din pauseaktivitet? Hva ønsker du at ditt liv skal være?

Vi må godta oss selv og hverandre med plusser og minuser «For høye forventninger,

Vi må godta oss selv og hverandre med plusser og minuser «For høye forventninger, for mye perfeksjonisme og for mye prestasjon truer helsa vår… Tidsånden roper «høyere» , «raskere» , «sterkere» For å bevare god helse må vi vise litt måtehold, både i forventningene til oss selv og til andre» . - Per Fugelli- Lisa Aisato