Dikt och poesi Dikt historik Dikter har funnits

  • Slides: 10
Download presentation
Dikt och poesi

Dikt och poesi

Dikt - historik Dikter har funnits i många år. Redan under antiken skrev man

Dikt - historik Dikter har funnits i många år. Redan under antiken skrev man dikter (se bild på Sapfo från antiken). Då fanns många regler för hur man skulle skriva. Idag är det mer fritt. Dikter är ett annat sätt att utrycka känslor, tankar och åsikter på och kan väcka andra saker än en vanlig text Låttexter är en form av tonsatt dikt med samma syfte som dikten.

Vad är en poesi? Texter som är tänkta att läsas eller reciteras – läsas

Vad är en poesi? Texter som är tänkta att läsas eller reciteras – läsas högt. Kallas också för lyrik, dikt. Kortare och längre texter med känslor i fokus Ibland bestämda regler för hur den ska skrivas och ibland inga regler. De se olika ut till form och språk: vissa kan vara rimmade, vissa kan vara orimmade, vissa har rytm, vissa är helt i otakt. Längre och kortare meningar blandas ofta, punkter och kommatecken kan se annorlunda ut än i vanliga texter Bildspråk och gestaltningar i fokus eftersom man många gånger vill förmedla en känsla Formen kan se olika ut beroende på vad man vill förmedla - vill man ge känslan av sorg kan de dikten skrivas i en tår

Dikt? Mod Att visa sin svaghet fodrar stor styrka Mod. Att visa sin feghet

Dikt? Mod Att visa sin svaghet fodrar stor styrka Mod. Att visa sin feghet fodrar stor styrka. Att erkänna sin feghet kräver stort mod. Erik Sjödin. Att erkänna sin feghet kräver stort mod

Dikt? Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande, fälten, ängarna och

Dikt? Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriande, fälten, ängarna och träden, aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången, aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger, älskling, i din första kyss.

Dagen svalnar mot kvällen. . . Drick värmen ur min hand, min hand har

Dagen svalnar mot kvällen. . . Drick värmen ur min hand, min hand har samma blod som våren. Tag min hand, tag min vita arm, tag mina smala axlars längtan. . . Det vore underligt att känna, en enda natt, en natt som denna, ditt tunga huvud mot mitt bröst. I livets villervalla vi gå på skilda håll. Vi mötas och vi spela vår roll - Vi dölja våra tankar, Vi dölja våra sår och vårt hjärta som bankar och slår Vi haka våra skyltar var morgon på vår grind och prata om väder och vind -

Olika sorters dikter Haiku - japansk diktform med bestämd rymt och bestämda antal stavelser

Olika sorters dikter Haiku - japansk diktform med bestämd rymt och bestämda antal stavelser Sonetter – gammal diktform från Shakespeare Limerick – bunden vers från Irland. Bunden vers

Viktiga begrepp att kunna Versrad - en mening i en dikt kallas för en

Viktiga begrepp att kunna Versrad - en mening i en dikt kallas för en versrad. Den kan bestå av ett ord eller flera ord Strof - ett stycke i en dikt kallas för en strof

Diktens retorik Bildspråk är viktigt för att förmedla en känsla och måla upp bilder.

Diktens retorik Bildspråk är viktigt för att förmedla en känsla och måla upp bilder. symboler - en bild får stå för något mer t. ex ❤������� och kan användas i dik att stå för olika saker som man inte alltid skriver ut metaforer – skapar ett bildligt uttryck genom att använda en uttryck som får stå för något annat - det såg mörkt ut (det såg illa ut) liknelser – när man jämför något med något annat. Ordet ”som” eller ”liksom” används för att jämföra. Som en ravin sprang barnen nedför backen (snabbt) Allitterationer skapar rytm - när man börjar med samma bokstav eller ljud i flera ord efter varandra Analog - upprepning i början av en mening. I have a dream - i have a dream Epifor - upprepning i slutet av meningarna

Våra uppgifter Läsa och analysera dikter – tillsammans och på egen hand Skriva och

Våra uppgifter Läsa och analysera dikter – tillsammans och på egen hand Skriva och framföra Spoken word – en sorts poesi som framförs muntligt Se exempel på detta på bloggen och i häftet