Fyzika 6 ronk Z Fyzikln veliina Hmotnost Creation

  • Slides: 17
Download presentation
Fyzika 6. ročník ZŠ Fyzikální veličina Hmotnost Creation IP&RK Page 1

Fyzika 6. ročník ZŠ Fyzikální veličina Hmotnost Creation IP&RK Page 1

Popis fyzikální veličiny K určení množství látky v tělese používáme fyzikální veličinu HMOTNOST. Hmotnost

Popis fyzikální veličiny K určení množství látky v tělese používáme fyzikální veličinu HMOTNOST. Hmotnost tělesa určujeme VÁŽENÍM. Značka : m [„mass“ doslovný překlad z AJ je hmota] Jednotka: kilogram (1 kg ) KILOGRAM je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu uloženého u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy v Sèvres (Francie). Někdy na konci 18. století byl stanoven 1 kg jako hmotnost 1 dm 3 odstáté vody o teplotě 4 °C. Dnes váleček s průměrem a výškou 39 mm . Definice a její problémy Page 2

Jak se projevuje hmotnost tělesa? • Gravitačním přitahováním – Čím je větší hmotnost tělesa,

Jak se projevuje hmotnost tělesa? • Gravitačním přitahováním – Čím je větší hmotnost tělesa, tím větší gravitační silou je přitahováno k Zemi • Druhým projevem je schopnost tělesa bránit se změnám pohybu – Roztlačíme snadněji prázdný nákupní vozík než vozík plně naložený Page 3

Jednotky hmotnosti Základní jednotka: kilogram - značka - kg Odvozené jednotky: tuna - značka

Jednotky hmotnosti Základní jednotka: kilogram - značka - kg Odvozené jednotky: tuna - značka - t metrický cent - značka - q dekagram - značka - dag gram - značka - g centigram - značka - cg miligram - značka - mg . 100 metrický cent tuna : 100 . 10 kilogram dekagram : 100 : 10 . 100 gram . 10 centigram : 100 : 10 Page 4

Historické jednotky hmotnosti Metrický cent 1 q = 100 kg Unce 1 oz =

Historické jednotky hmotnosti Metrický cent 1 q = 100 kg Unce 1 oz = 28, 4 g Grain (zrno) 1 gr = 65 mg Karát 1 Kt = 0, 2 g Libra 1 lb = 0, 45 kg Trojská unce = 31, 1 g a další Staré české i cizí jednotky – zajímavosti najdete T A D Y nebo T U Něco více z historie měření hmotnosti najdete na jiné webové stránce Z D E Page 5

Hmotnosti – pro představu … těleso molekula vody moucha hlemýžď morče člověk slon africký

Hmotnosti – pro představu … těleso molekula vody moucha hlemýžď morče člověk slon africký letadlo vzlétne s celkovou hmotností náklad tankeru Měsíc Země hmotnost, kterou může mít 0, 000 000 029 9 kg 0, 000 2 kg 0, 01 kg 100 kg 6 000 kg 600 000 kg 500 000 kg 73 500 000 000 000 kg 5 970 000 000 kg Page 6

Vážení • K měření hmotnosti tělesa využijeme gravitační přitahování • Takovému měření hmotnosti říkáme

Vážení • K měření hmotnosti tělesa využijeme gravitační přitahování • Takovému měření hmotnosti říkáme VÁŽENÍ Rovnoramenné váhy Tělesa stejné hmotnosti Tělesa různé hmotnosti Page 7

Vážení na rovnoramenné váze Na jednu z misek přidáváme závaží se známou hmotností až

Vážení na rovnoramenné váze Na jednu z misek přidáváme závaží se známou hmotností až do okamžiku, kdy jazýček vah ukazuje na nulu. Sečteme hmotnost všech závaží na misce. Součet všech závaží je i hmotností měřeného tělesa. Na rovnoramenných vahách měříme hmotnost tím, že porovnáváme hmotnost tělesa s hmotností závaží, kterou známe. Page 8

Rovnoramenné váhy - popis Page 9

Rovnoramenné váhy - popis Page 9

Závaží, jaká se používají u laboratorních vah Page 10

Závaží, jaká se používají u laboratorních vah Page 10

Váhy využívající změny tvaru pružných těles Osobní pružinová váha Mincíř Závěsná pružinová váha Tyto

Váhy využívající změny tvaru pružných těles Osobní pružinová váha Mincíř Závěsná pružinová váha Tyto váhy jsou vlastně siloměry. Page 11

Digitální váhy • Princip – elektronicky zpracují protažení nebo ohnutí pružného tělesa Obchodní váhy,

Digitální váhy • Princip – elektronicky zpracují protažení nebo ohnutí pružného tělesa Obchodní váhy, Digitální laboratorní váhy kromě hmotnosti ukazují i cenu Váhy nerovnoramenné Založené na vlastnostech páky PŘEZMEN využívá se při vážení ryb Page 12

Zajímavosti • Stejné těleso by bylo na povrchu různých planet přitahováno různou silou. •

Zajímavosti • Stejné těleso by bylo na povrchu různých planet přitahováno různou silou. • Osobní váha, která na Zemi ukazuje 50 kg, by na Měsíci ukázala jen 8, 3 kg (6 x méně), na Jupiteru ale 126 kg!!! • Na kosmické stanici ve stavu beztíže by ukázala nulu. Které váhy by vážily dobře i na Měsíci? Rovnoramenné (neměnil by se poměr váženého tělesa a závaží). Pružinové by ukazovaly asi 6 x méně. Page 13

Otázky 1. Jak se nazývá základní jednotka hmotnosti? 2. Uveď příklad tělesa ze svého

Otázky 1. Jak se nazývá základní jednotka hmotnosti? 2. Uveď příklad tělesa ze svého okolí, které má hmotnost 1 kg. 3. Jaké znáš vedlejší jednotky hmotnosti? 4. S čím porovnáváme hmotnost tělesa na rovnoramenných vahách? 5. Vysvětli, co děláme, když aretujeme váhy. Kdy provádíme aretaci a proč? 6. Popiš, jak postupuješ při měření hmotnosti pevného tělesa na rovnoramenných vahách. 7. Co musíš udělat navíc při měření hmotnosti kapaliny na rovnoramenných vahách? Page 14

8. Popiš jednotlivé části laboratorních vah: vahadlo břit, závěs olovnice sloupek stupnice jazýček miska

8. Popiš jednotlivé části laboratorních vah: vahadlo břit, závěs olovnice sloupek stupnice jazýček miska aretace Page 15

Zapiš a zapamatuj • Hmotnost těles se měří s využitím gravitační síly. • Tomuto

Zapiš a zapamatuj • Hmotnost těles se měří s využitím gravitační síly. • Tomuto měření říkáme vážení a měřicí zařízení jsou váhy. • Váhy mohou využívat závaží, příkladem jsou váhy rovnoramenné. • Praktičtější váhy jsou založené na protažení nebo ohýbání pružných těles. Page 16

Dvakrát měř, a nedávej si závaží na nohu !!! Page 17

Dvakrát měř, a nedávej si závaží na nohu !!! Page 17