Franz Kafka Metamorfoz 1915 Franz Kafka 1883 1924

  • Slides: 37
Download presentation
Franz Kafka „Metamorfozė“ (1915)

Franz Kafka „Metamorfozė“ (1915)

Franz Kafka (1883 -1924) Vienas iš moderniosios fantastinės prozos autorių, savičiausių ir įtakingiausių XX

Franz Kafka (1883 -1924) Vienas iš moderniosios fantastinės prozos autorių, savičiausių ir įtakingiausių XX a. vokiečių kūrėjų. l F. Kafkos kūryba gretinama su ekspresionistų (pirmieji 3 XX a. dešimtmečiai) darbais. Pats autorius atsiribojo nuo bet kokių vertinimų. l

Franz Kafka (1883 -1924) Gimė pasiturinčių žydų šeimoje. l Augo Prahoje, Austrijos. Vengrijos imperijoje.

Franz Kafka (1883 -1924) Gimė pasiturinčių žydų šeimoje. l Augo Prahoje, Austrijos. Vengrijos imperijoje. l Iki 1906 m. studijavo teisę Prahos Vokiečių universitete. l 1908 -1922 m. dirbo Darbininkų draudimo agentūroje. l

Franz Kafka (1883 -1924) Dėl savo tautybės ir sudėtingo charakterio nuolat išgyveno atskyrimo ir

Franz Kafka (1883 -1924) Dėl savo tautybės ir sudėtingo charakterio nuolat išgyveno atskyrimo ir izoliacijos būseną. l Nesutarė su tėvu. l Rašytojas buvo nepatenkintas savo studijomis ir darbu; jį jautė esant kliūtimi savo talentui skleistis. l

Franz Kafka (1883 -1924) F. Kafkos įkvėpėjas – prancūzų novelistas Gustavas Flaubertas. l Iš

Franz Kafka (1883 -1924) F. Kafkos įkvėpėjas – prancūzų novelistas Gustavas Flaubertas. l Iš jo rašytojas perėmė ironišką tikslumą, pomėgį skolintis mokslinius terminus, siekį atsisakyti jausmų ir sentimentų. l

Novelė „Metamorfozė“ l „Metamorfozė“ (vok. „Die Verwandlung“) – geriausia ir palankiausiai kritikų įvertinta novelė.

Novelė „Metamorfozė“ l „Metamorfozė“ (vok. „Die Verwandlung“) – geriausia ir palankiausiai kritikų įvertinta novelė. l Parašyta 1912 m. rudenį; išspausdinta 1915 m. spalį ekspresionistų žurnale Leipcige.

Pavadinimo aiškinimas l Novelėje „Metamorfozė“ pasakojama žmogaus, pavirtusio vabalu , istorija. Šis pasikeitimas ir

Pavadinimo aiškinimas l Novelėje „Metamorfozė“ pasakojama žmogaus, pavirtusio vabalu , istorija. Šis pasikeitimas ir įvardijamas novelės pavadinime. l Žmogaus metmorfozę į vabalą galima aiškinti kaip primityvaus gyvenimo metaforą, kalbančią apie šeimos narių susvetimėjimą, egoizmą, žiaurumą.

Turinys l Pabudęs iš miego, Gregoras Zamza suvokia virtęs vabalu. l Problemų nekyla tol,

Turinys l Pabudęs iš miego, Gregoras Zamza suvokia virtęs vabalu. l Problemų nekyla tol, kol, jam pagaliau pravėrus duris, šeima pastebi sūnaus metamorfozę. l Nuo tos akimirkos Gregoras - vabalas gyvena atstumtas ir vienišas. l Novelės pabaigoje jis suvokia, kad šeimai yra našta ir tyliai numiršta.

Temos l Šeimos santykiai ir gerovės svyravimai l Žmogaus, patekusio į kritinę situaciją ,

Temos l Šeimos santykiai ir gerovės svyravimai l Žmogaus, patekusio į kritinę situaciją , pasaulėvoka l Miesčioniškųjų ir dvasinių vertybių prieša l Dvasinių vertybių nykimas šiuolaikinėje visuomenėje l Miesčioniškų stereotipų įtaka žmogaus gyvenimui l Novelėje ryškus skaičiaus 3, durų motyvas

Problemos l l l Koks elgesys parodo, kad žmogaus siela žlugusi? Kokia stereotipų įtaka

Problemos l l l Koks elgesys parodo, kad žmogaus siela žlugusi? Kokia stereotipų įtaka žmogaus gyvenimui? Kodėl svarbu bet kurioje situacijoje išlikti žmogumi? Kodėl nepritampantis, minios standartų neatitinkantis individas patiria izoliaciją ir atskirtį? Kokį žmogų galime laikyti geru žmogumi? Kokią reikšmę žmogaus gyvenimui turi šeima?

Kūrinio idėjos l Žmogaus siela žlunga, kai, vaikantis minios suformuoto įvaizdžio, atsisakoma žmogiškumo, atjautos,

Kūrinio idėjos l Žmogaus siela žlunga, kai, vaikantis minios suformuoto įvaizdžio, atsisakoma žmogiškumo, atjautos, tikrųjų vertybių. l Stereotipai, vulgarumas, išskirtinumo baimė ir agresija lemia kitokio, miniai nepaklūstančio individo izoliaciją. l Geras žmogus gyvena vadovaudamasis žmogiškumo ir atjautos principais.

Kūrinio vertybės l Gerumas, žmogiškumas. Gregoro vabalystė išryškina jo širdies taurumą, nesavanaudiškumą: jis stengiasi

Kūrinio vertybės l Gerumas, žmogiškumas. Gregoro vabalystė išryškina jo širdies taurumą, nesavanaudiškumą: jis stengiasi likti nematomas dėl šeimos narių ramybės (slepiasi po marška, kanapa), jį žeidžia artimųjų priešiškumas. Vabalas Gregoras iki pat savo gyvenimo galo neatsisako žmogiškosios prigimties. l Pasiaukojimas. Gregoras dar prieš tapdamas vabalu rūpinasi ir išlaiko visą savo šeimą, planuoja sesers ateitį, dėl šeimos dirba sunkų ir nemėgstamą darbą.

Kūrinio vertybės l Pareiga. Netgi baisioji šeima iš pradžių dar prisimena, kad , ,

Kūrinio vertybės l Pareiga. Netgi baisioji šeima iš pradžių dar prisimena, kad , , Gregoras, nors ir toks baisus, vis dėlto yra jų šeimos narys, su kuriuo nevalia elgtis kaip su priešu, reikia prisiminti šeimos pareigą, įveikti pasibjaurėjimą ir kęsti, kęsti” l Dvasingumas. Mirus Gregorui, miršta šeimos siela. Lieka gyvuliškumas, brutalumas. l Meilė. Gregoras myli piktą ir miesčionišką savo šeimą. Deja, šeimos nariai neatsako tuo pačiu.

TAI ĮDOMU! l Froidistai teigia, kad „Metamorfozės“ šaknys – komplikuoti rašytojo santykiai su tėvu.

TAI ĮDOMU! l Froidistai teigia, kad „Metamorfozės“ šaknys – komplikuoti rašytojo santykiai su tėvu. l Anot Froido šalininkų, mitinis vaikų simbolis yra vabalas. Jie daro išvadą, kad vabalo įvaizdžiu F. Kafka siekė įkūnyti sūnų. l Remiantis šia teorija, vabalo įvaizdis turėjo atskleisti sūnaus nevertumo tėvo akivaizdoje jauseną.

Veikėjai l Novelėje vaizduojami 4 Zamzų šeimos nariai: tėvas, motina, sūnus ir dukra. l

Veikėjai l Novelėje vaizduojami 4 Zamzų šeimos nariai: tėvas, motina, sūnus ir dukra. l Šeima turi tarnų: šešiolikmetę kambarinę Aną ir virėją. l Svarbiausias personažas – vabalu virtęs komivojažierius Gregoras Zamza. l Gregoro personažas apeliuoja į žmoniškumą, kelia užuojautą, nes aplink jį – vien groteskiški, beširdžiai personažai, nuo kurių jis yra nutolęs.

Veikėjai l Gregoro tėvai priklauso Prahos vidutiniajai klasei. Jiems, tipiškiems miesčionims, rūpi tik materialinė

Veikėjai l Gregoro tėvai priklauso Prahos vidutiniajai klasei. Jiems, tipiškiems miesčionims, rūpi tik materialinė gyvenimo pusė. l Zamzų šeima, susispietusi aplink fantastiškąjį vabalą Gregorą, yra niekas kitas kaip genijų supanti vidutinybė. Tuo Gregoro Zamzos personažas artimas ir pačiam F. Kafkai.

Veikėjai l Gregoro šeima – parazitai, ėdantys jį iš vidaus. l Žmogus, kurį Gregoras

Veikėjai l Gregoro šeima – parazitai, ėdantys jį iš vidaus. l Žmogus, kurį Gregoras labiausiai myli, – septyniolikmetė sesuo Grėtė. l Nors iš pradžių ji atrodo dvasingesnė už kitus šeimos narius, vėliau mergina paniekina brolį: , , Aš nenoriu prie šito pabaisos minėti brolio vardo ir pasakysiu tik tiek: mes turime juo atsikratyti. . . ” l Gregoras planavo leisti seserį į konservatoriją.

Samprotavimo rašinių pavadinimai l l Ar iš tiesų visi žmonės lygūs? Kokiomis dvasinėmis ligomis

Samprotavimo rašinių pavadinimai l l Ar iš tiesų visi žmonės lygūs? Kokiomis dvasinėmis ligomis serga visuomenė? Kodėl pasauliui reikia išmokti pakantumo? Žmogus turėtų bijoti ir vengti ne fizinės, o dvasinės metamorfozės

Kūrinio aktualumas l Netolerancija (kad ir kokia bebūtų) – viena opiausių XI a. žmonijos

Kūrinio aktualumas l Netolerancija (kad ir kokia bebūtų) – viena opiausių XI a. žmonijos problemų. l Greitas gyvenimo tempas ir naudos siekis spartina susvetimėjimo procesą. l Šiuolaikinis žmogus, perskaitęs „Metamorfozę“, gauna galimybę iš naujo perkainoti savo vertybes.

Aforistiniai posakiai „Ramūs ir apgalvoti veiksmai visada geriau už nevilties protrūkius” Taip nusprendžia vabalu

Aforistiniai posakiai „Ramūs ir apgalvoti veiksmai visada geriau už nevilties protrūkius” Taip nusprendžia vabalu pavirtęs Gregoras ir mėgina imtis kasdienės rutinos. l „Gal jis buvo gyvūnas, kad jį taip veikė muzika? ” Čia turimas omeny bukinantis, liūliuojantis ne visada kokybiškos muzikos poveikis neišprususiam žmogui (šiuo atveju – vabalui) Galima teigti, kad autorius muziką laikė primityvesne meno forma nei literatūra ar tapyba. l

TAI ĮDOMU! l Vabalas, kuriuo virto Gregoras, priklauso nariuotakojų tipui (Arthropoda). l Kieta apvalaina

TAI ĮDOMU! l Vabalas, kuriuo virto Gregoras, priklauso nariuotakojų tipui (Arthropoda). l Kieta apvalaina nugara turėtų slėpti mažus sparnelius (!) Deja, Gregoras nespėja jų aptikti. l Vabalas turėtų būti 3 pėdų ilgio, didumo sulig šunimi. l Jis platus ir rudas, tačiau tai ne tarakonas

Kūrinio unikalumas l „Metamorfozė’’ siejama su Gogolio „Apsiaustu” ir R. L. Stivensono „Keista daktaro

Kūrinio unikalumas l „Metamorfozė’’ siejama su Gogolio „Apsiaustu” ir R. L. Stivensono „Keista daktaro Džekilio ir pono Haido istorija”. l Anot Vladimiro Nobokovo, jos, kaip ir visų grožinės literatūros kūrinių, raktas – „Grožis+gailestis”. Tik įsijautus ir įsigilinus į kūrinį atrandama šiek tiek daugiau nei keistos fantazijos ir išgalvoti faktai.

Rašytojo gyvenimo ženklai/ „Metamorfozės“ vizualizacija

Rašytojo gyvenimo ženklai/ „Metamorfozės“ vizualizacija

Paminklas F. Kafkai Prahoje

Paminklas F. Kafkai Prahoje

F. Kafkos muziejaus Prahoje kiemelis

F. Kafkos muziejaus Prahoje kiemelis

F. Kafkos muziejaus vidus

F. Kafkos muziejaus vidus

F. Kafkos vardu pavadinta kavinė Prahoje

F. Kafkos vardu pavadinta kavinė Prahoje

Šioje kavinėje rašytojo atvaizdą galima rasti ir ant cukraus pakelių

Šioje kavinėje rašytojo atvaizdą galima rasti ir ant cukraus pakelių

F. Kafkos vardu pavadinta kavinė Briuselyje

F. Kafkos vardu pavadinta kavinė Briuselyje

Viduje – rašytojo nuotraukos ir tekstų ištraukos

Viduje – rašytojo nuotraukos ir tekstų ištraukos

Rašytojo kapas

Rašytojo kapas

Pagal novelę „Metamorfozė’’ statomi spektakliai:

Pagal novelę „Metamorfozė’’ statomi spektakliai:

Vaizdai iš jų. . . (Spektaklis, statytas Belfaste)

Vaizdai iš jų. . . (Spektaklis, statytas Belfaste)

Animacinis „Metamorfozės’’ filmukas http: //www. youtube. com/watch? v=8 Dfr. Bcjis. Vo

Animacinis „Metamorfozės’’ filmukas http: //www. youtube. com/watch? v=8 Dfr. Bcjis. Vo

Vaidybinis „Metamorfozės’’ filmas http: //www. youtube. com/watch? v=w Orhp. Rt. EXH 8&feature=related

Vaidybinis „Metamorfozės’’ filmas http: //www. youtube. com/watch? v=w Orhp. Rt. EXH 8&feature=related

Informacijos šaltiniai: l Kultūros almanachas 1991/2 (11); Vladimiro Nabokovo paskaita apie F. Kafkos novelę

Informacijos šaltiniai: l Kultūros almanachas 1991/2 (11); Vladimiro Nabokovo paskaita apie F. Kafkos novelę „Metamorfozė“ l Literatūros vadovėlis 12 kl. I dalis l http: //www. kafka. org/ l http: //lt. wikipedia. org/wiki/Franz_Kafka l http: //www. cafekafka. be/ l http: //www. bruisertheatrecompany. com/m etamorphosis. htm