Franz Kafka 1883 1924 lete Franz Kafka 1883

  • Slides: 6
Download presentation
Franz Kafka (1883 -1924)

Franz Kafka (1883 -1924)

Élete ► Franz Kafka 1883. július 3 -án született Prágában, Herman Kafka jómódú kereskedő

Élete ► Franz Kafka 1883. július 3 -án született Prágában, Herman Kafka jómódú kereskedő és Julie Löwy legidősebb fiaként. ► A prágai német gimnáziumba járt; a prágai egyetemen szerzett jogi doktorátust. ► Életét és műveit meghatározta, hogy német zsidóként élt Prágában a Monarchia utolsó éveiben. ► 1907 -től 1922 -ig biztosító intézeti tisztviselő volt. ► Ezután betegsége miatt haláláig (a Bécs melletti Kierlingben) szanatóriumban élt. ► Legfontosabb művei, A per és A kastély című regények és elbeszélései.

Műveinek jellemzői ► Mindent a főhős szemszögéből ábrázol ► Hősei egy abszurd fordulat miatt

Műveinek jellemzői ► Mindent a főhős szemszögéből ábrázol ► Hősei egy abszurd fordulat miatt egy közönségestől eltérő világban találják magukat, elidegenedés ► Metaforikus képnyelvet használ ► Újra alkotja és tárgyilagosan ábrázolja az abszurd világot ► Groteszk látásmód, általános érvényű, parabolikus szerkezet ► Többértelműség, irónia, befejezetlenség

Az átváltozás, 1912 ► Elbeszélés ► Ovidius: Metamorphosis ► Az első mondatban közli a

Az átváltozás, 1912 ► Elbeszélés ► Ovidius: Metamorphosis ► Az első mondatban közli a tényt, amiből kibontakozik a cselekmény: Gregor Samsa féreggé változva ébred fel→ másként látja a világot ► Gregor és Kafka alakjának hasonlóságai ► Samsa egészséges értékrendje eltorzult, groteszkül képtelen, melynek képi kivetülése a féreggé válás (diszharmónia önmagával); féregként él emberi életet

A novella szerkezete ► Az abszurd kezdéstől eltekintve klasszikus novella-szerkezet; lineárisan előre haladó ►

A novella szerkezete ► Az abszurd kezdéstől eltekintve klasszikus novella-szerkezet; lineárisan előre haladó ► 1. rész: a tény milyen hatással van környezetére (családjára, főnökére) ► 2. rész: a család megpróbálja elfogadni a másságot –sikertelenül ► 3. rész: a család lemond Gregorról, aki elpusztul – a család fellélegzik

Nézőpontok a műben ► 1. rész: Gregor szemszögéből látjuk az eseményeket ► 2. rész:

Nézőpontok a műben ► 1. rész: Gregor szemszögéből látjuk az eseményeket ► 2. rész: egyre inkább előtérbe kerül a család nézőpontja, Gregor passzív megfigyelő lesz ► 3. rész: a kívülről látott cselekmény áttevődik a nappaliba ► A bejezésben tárgyilagos hang