Fonetika a fonologie ZVUKOV STRNKA JAZYKA Hlska Nejmen

  • Slides: 16
Download presentation
Fonetika a fonologie ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

Fonetika a fonologie ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA

Hláska Nejmenší jednotka řeči, základní jednotka řeči Zpěv [spjef] = 4 písmena, 5 hlásek

Hláska Nejmenší jednotka řeči, základní jednotka řeči Zpěv [spjef] = 4 písmena, 5 hlásek Samohlásky (a, e, i, o, u) dlouhé a krátké + dvojhlásky (ou, au, eu) Souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné, slabikotvorné r, l)

Spisovná a nespisovná výslovnost Logopedie – vady řeči Spisovnost ovlivněna obecnou češtinou a nářečími

Spisovná a nespisovná výslovnost Logopedie – vady řeči Spisovnost ovlivněna obecnou češtinou a nářečími nebo ledabylostí mluvčího

Souhlásky Párové – znělé B V D Ď Z Ž G H [dz] [dž]

Souhlásky Párové – znělé B V D Ď Z Ž G H [dz] [dž] Párové – neznělé P F T Ť S Š K Ch C Č Jedinečné – jen znělé R L M N Ň J

Spodoba znělosti Jev, ke kterému dochází tam, kde se vedle sebe setká souhláska znělá

Spodoba znělosti Jev, ke kterému dochází tam, kde se vedle sebe setká souhláska znělá s neznělou. Obě souhlásky vyslovíme zněle nebo nezněle podle toho, jaká je druhá v pořadí. 2. v pořadí je znělá souhláska r KRESBA neznělá/znělá [KREZBA] znělá

Spodoba znělosti ZPÍVAT [SPÍVAT] znělá/neznělá Skupina hlásek [sh] má dvojí spisovnou výslovnost – zpravidla

Spodoba znělosti ZPÍVAT [SPÍVAT] znělá/neznělá Skupina hlásek [sh] má dvojí spisovnou výslovnost – zpravidla v Čechách vyslovujeme [sch] a na Moravě [zh] [schoda] i [zhoda]

Ztráta znělosti na konci slova Na konci slova se všechny znělé párové souhlásky vyslovují

Ztráta znělosti na konci slova Na konci slova se všechny znělé párové souhlásky vyslovují nezněle sud [sut] obuv [obuf] sníh [sňích]

Výslovnost stejných souhlásek Dvě souhlásky (zdvojené) se vyslovují jako souhláska jedna měkký [mňěký] cenný

Výslovnost stejných souhlásek Dvě souhlásky (zdvojené) se vyslovují jako souhláska jedna měkký [mňěký] cenný [cený]

 Souhláskové skupiny ds-, ts- c husitství [husictví] Skupiny dš-, tš mladší [mlačí] č

Souhláskové skupiny ds-, ts- c husitství [husictví] Skupiny dš-, tš mladší [mlačí] č V některých případech je možná zjednodušená výslovnost dcera [cera], ale někde se vyžaduje plná výslovnost např. lžíce, jablko, hřebík

Odpověz: Kolik má hlásek a kolik písmen slovo Věra? Jak dělíme souhlásky? Jak dělíme

Odpověz: Kolik má hlásek a kolik písmen slovo Věra? Jak dělíme souhlásky? Jak dělíme samohlásky? Čím se zabývá logopedie? Ve kterém slově je dvojhláska? Doučování nebo hloubka?

Zvuková stránka slova Hlavní (slovní) přízvuk (= důraz na určitou slabiku) se v češtině

Zvuková stránka slova Hlavní (slovní) přízvuk (= důraz na určitou slabiku) se v češtině nachází na první slabice kniha počítač kino Ve spojení s předložkou se přízvuk přesouvá na předložku ve škole na stole u vody

Zvuková stránka slova Slova víceslabičná mohou mít i tzv. vedlejší přízvuk nevyhovující Výjimečně, pokud

Zvuková stránka slova Slova víceslabičná mohou mít i tzv. vedlejší přízvuk nevyhovující Výjimečně, pokud je delší slovo zůstává hlavní přízvuk na první slabice na neprobádaném místě

Zvuková stránka věty Větné melodie neboli intonace = vyslovení věty podle druhy věty Učebnice

Zvuková stránka věty Větné melodie neboli intonace = vyslovení věty podle druhy věty Učebnice str. 99/ jednotlivé příklady – oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací

Zvuková stránka věty Důraz neboli větný přízvuk = zesílení některého slova ve větě Důrazové

Zvuková stránka věty Důraz neboli větný přízvuk = zesílení některého slova ve větě Důrazové slovo stojí nejčastěji na konci věty Pokud chceme zdůraznit jiné slovo – na začátek věty Uč. str. 100/6

Zvuková stránka věty Tempo a pauzy Rychlé tempo – výhody/nevýhody? Pomalé tempo – výhody/nevýhody?

Zvuková stránka věty Tempo a pauzy Rychlé tempo – výhody/nevýhody? Pomalé tempo – výhody/nevýhody? Zlatá střední cesta – správné kladení pauz a ideální tempo řeči činí projev srozumitelným Citové zabarvení – do řeči a jeho obsahu můžeme dát své pocity (radost, smutek, lhostejnost, zlost, údiv)

„Dnes jsem měla k obědu kapra s bramborovým salátem. Připadalo mi, že jsou Vánoce.

„Dnes jsem měla k obědu kapra s bramborovým salátem. Připadalo mi, že jsou Vánoce. Chtěla jsem jít ke stromečku a rozdávat si dárky. “ Smutně Vesele/radostně Překvapeně Stydlivě Ledabyle Starostlivě Sebevědomě Zlostně/naštvaně