FINT 301 FNANSAL YNETM NTE 17 HSSE SENED

  • Slides: 17
Download presentation
FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 17 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1

FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 17 HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ 1

HİSSE SENEDİR? Hisse senedi bir şirkete ait ortaklık paylarına verilen isimdir. Hisse senedinin değerini

HİSSE SENEDİR? Hisse senedi bir şirkete ait ortaklık paylarına verilen isimdir. Hisse senedinin değerini belirleyen birçok ekonomik ve psikolojik faktör vardır. En başta ekonomik koşullar ve işletmenin performansı hisse senetlerinin değerini belirler. Hisse senetlerinin değerini belirleyen diğer önemli bir faktör faiz oranlarıdır. 2

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ v. Hisse senedi sahipleri, hisse senedini elde tuttuğu dönem içerisinde kar

HİSSE SENEDİ DEĞERLEMESİ v. Hisse senedi sahipleri, hisse senedini elde tuttuğu dönem içerisinde kar payı elde etmeyi ve hisse senedinin fiyatının artmasını, en azından düşmemesini ister. v Yatırımcılar, hisse senetlerinin piyasa değerinin , gerçek değerinin altında olduklarına inanıyorlarsa yatırım yaparlar. v. Hisse senedinin gerçek değeri piyasa fiyatından daha düşük olduğunda satışa geçerler. 3

Hisse Senedi Fiyatının Değişmesinin Sebepleri Birinci sebebi İşletmenin finansal görünümü. Eğer işletmenin satışları ve

Hisse Senedi Fiyatının Değişmesinin Sebepleri Birinci sebebi İşletmenin finansal görünümü. Eğer işletmenin satışları ve buna bağlı olarak gelirleri sağlıklı artıyorsa, yatırımcılar o işletmenin hisse senetlerine daha fazla fiyat ödemeye razı olacaklardır. İkinci sebebi ise hisse senedi piyasasının durumu ile ilgilidir. Piyasa yükseliş dönemindeyse, hisse senedi fiyatları da artacaktır. Piyasa düşüş dönemindeyse, bir çok hisse senedinin fiyatı da düşecektir. 4

İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Değerlemesi 5

İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Değerlemesi 5

Bir- dönem Temettü Değerleme Modeli 6

Bir- dönem Temettü Değerleme Modeli 6

Örnek: Farz edelim ki Hasköy A. Ş hisse senedi için 15. 00 lira temettü

Örnek: Farz edelim ki Hasköy A. Ş hisse senedi için 15. 00 lira temettü ödeyecek ve bir dönem sonra 75. 00 liraya satılabilecektir. Eğer yatırımcı bu yatırımından ve %25 getiri beklerse, yatırımcı için bu hisse senedinin bugünkü değeri ne olacaktır? 7

n- Dönem Temettü Değerleme Modeli 8

n- Dönem Temettü Değerleme Modeli 8

Örnek: Farz edelim ki yukarıda yer alan Hasköy A. Ş`nin hisse senedine yatırım yaptınızç

Örnek: Farz edelim ki yukarıda yer alan Hasköy A. Ş`nin hisse senedine yatırım yaptınızç İlk yıl 15. 00 lira ve sonraki yıllar sıra ile 18. 00 -25. 50 -26. 00 -35. 00 lira temettü almayı ve hisse senedini beşinci yılın sonunda 100. 00 liraya satmayı düşürmektesiniz. Bu yatırımdan en az %25 getiri beklediğinize göre şu anda bu hisse senedinin size değeri nedir? 9

Örnek: Aktolga A. Ş`nin hisse senetlerinin pazara fiyatı 55. 60 liradır. Şirket 10 yıl

Örnek: Aktolga A. Ş`nin hisse senetlerinin pazara fiyatı 55. 60 liradır. Şirket 10 yıl temettü dağıtmayacağını ve ondan sonra sabit olarak 30. 00 lira/yıl temettü dağıtılmaya devam edeceğini ilan etmiştir. Siz bu hisse senetleri üzerine 7 yıllık bir yatırım yapmayı düşünmektesiniz ve bu yatırımınızdan %28 getiri beklemektesiniz. Yedi yıl sonra hisse senetlerinin Pazar değerinin 150 lira olacağını tahmin etmektesiniz. Böyle bir yatırım yapar mısınız? Böyle bir yatırımı yapabilmeniz için hisse senetlerinin 7 yıl sonraki satış fiyatı ne olmalıdır? Gelecekteki temettülerin sizin kararınıza bir etkisi olacak mıdır? 10

HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ İÇİN BÜYÜME MODELLERİ 11

HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLEMESİ İÇİN BÜYÜME MODELLERİ 11

Örnek: Kurtuluş A. Ş. bu yıl 15. 67 lira hisse senedi başına temettü dağıtmıştır

Örnek: Kurtuluş A. Ş. bu yıl 15. 67 lira hisse senedi başına temettü dağıtmıştır ve gelecek yıllar temettü büyüme oranının %10 olacağını ilan etmiştir. Yatırımcı Zeki Tan bu şirketin hisse senetlerine 100, 000 liralık yatırım yapmak istemektedir ve bu yatırımdan beklediği minimum getiri oranı %25 dir. Bu durumda şirketin hisse senetlerinin yatırımcı Zeki Tan için değeri ne olacaktır ? 12

Örnek: Zoroğlu A. Ş. geçen yıl 25. 00 lira hisse senedi başına temettü dağıtılmıştır

Örnek: Zoroğlu A. Ş. geçen yıl 25. 00 lira hisse senedi başına temettü dağıtılmıştır ve senedin pazar fiyatı 65. 00 liradır. Şirket her yıl temettüleri %5 artıracağını ilan etmiştir ve bu politikayı uygulamaktadır. Yatırımcı Mehmet Mes bu şirketin hisse senetlerine yatırım yapmak isterse bekleyebileceği getiri oranı k ne olacaktır? 13

 14

14

Örnek: Muştu A. Ş. hisse senetleri için her yıl 15. 00 lira temettü ödeyeceğini

Örnek: Muştu A. Ş. hisse senetleri için her yıl 15. 00 lira temettü ödeyeceğini açıklamıştır. Bu şirkete yatırım yapmak isteyen ve beklediği getiri oranı %20 olan bir yatırımcı için hisse senedinin değeri nedir? Senedin pazar fiyatı 55. 00 lira ve 90. 00 lira olursa ne düşünürsünüz? 15

 16

16

Örnek: Memor Makine A. Ş. Birinci yıl 23, ikinci yıl 25, üçüncü yıl 32

Örnek: Memor Makine A. Ş. Birinci yıl 23, ikinci yıl 25, üçüncü yıl 32 lira temettü dağıttıktan sonra gelecek yıllar temettü miktarlarını %10 oranında artırarak devam edecektir. Yatırımcı Hasan Bal bu şirketin hisse senetlerinden %30 getiri sağlamak istemektedir. Hisse senedinin Bal için değeri nedir? 17