8 SINIF 1 NTE RENME ALANI NAN KONU

  • Slides: 12
Download presentation
8. SINIF 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ KONU: KADER VE EVRENDEKİ YASALAR

8. SINIF 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ KONU: KADER VE EVRENDEKİ YASALAR

KADER NEDİR? Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasıdır. KAZA

KADER NEDİR? Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasıdır. KAZA NEDİR? Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak gerçekleşmesidir.

Allah, evrenin düzeni ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Ø Yerçekimi kanununun Allah tarafından Øprogramlanması

Allah, evrenin düzeni ve işleyişini birtakım yasalara bağlamıştır. Ø Yerçekimi kanununun Allah tarafından Øprogramlanması Yerçekimi kanununun Allah tarafından kaderdir. programlanması kaderdir. Ø Bu kanun nedeniyle yüksekten bırakılan bir Øcismin Bu kanun nedeniyle yüksekten bırakılan bir düşmesi ise kazadır. cismin düşmesi ise kazadır.

FİZİKSEL YASALAR ØMadde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili

FİZİKSEL YASALAR ØMadde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. ØDeney, gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşılabilir. ØBu yasalar değişmez.

AY DÜNYA GÜNEŞ FİZİKSEL YASALARA UYGUN OLARAK HAREKET EDERLER.

AY DÜNYA GÜNEŞ FİZİKSEL YASALARA UYGUN OLARAK HAREKET EDERLER.

“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa

“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır. . . ”(Yasin , 37. 40)

BİYOLOJİK YASALAR Ø Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Ø Deney

BİYOLOJİK YASALAR Ø Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Ø Deney , gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur.

Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca sahiptirler. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenenkilerden

Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca sahiptirler. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla beslenenkilerden farklıdır. Kuşlar uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar.

“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir

“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. . . ”(NUR, 45)

TOPLUMSAL YASALAR Allah, toplumsal olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur. Bunlara toplumsal

TOPLUMSAL YASALAR Allah, toplumsal olaylar arasında sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur. Bunlara toplumsal yasalar denir. Ø Toplumsal yasalar Kur’an-Kerim’de“sünnetullah” kavramıyla dile getirilir. Ø Neden- sonuç ilişkisi vardır. Ø

Kuraklık sonucu Açlık ve susuzluk yaşayan insanlar Yaşanabilir yerlere göç ederler.

Kuraklık sonucu Açlık ve susuzluk yaşayan insanlar Yaşanabilir yerlere göç ederler.

Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? . . . ”(Fatır,

Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? . . . ”(Fatır, 44) “