SE FRAMOVER Muligheter i Trndelagsregionen Vindkraft NYSKAPENDE SE

  • Slides: 17
Download presentation
SE FRAMOVER Muligheter i Trøndelagsregionen

SE FRAMOVER Muligheter i Trøndelagsregionen

Vindkraft NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTE som regional innovasjonsmotor Tanker rundt muligheter for økt samhandling

Vindkraft NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTE som regional innovasjonsmotor Tanker rundt muligheter for økt samhandling Bredbånd Internasjonale engesjement Arbeid under spenning

Vindkraft Det blåser friskt på trøndelagskysten. NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTE begynte med vindkraftproduksjon i

Vindkraft Det blåser friskt på trøndelagskysten. NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTE begynte med vindkraftproduksjon i 1991. Vi ligger i dag helt i front når det gjelder utvikling av vindkraft, og blir sett på som en pioner i det norske miljøet. Vindkraftproduksjon er et av de viktigste satsningsområdene for NTE.

Vindkraft Som kraftprodusent samarbeider vi med Hydro og Trønder. Energi om utvikling av vindkraft.

Vindkraft Som kraftprodusent samarbeider vi med Hydro og Trønder. Energi om utvikling av vindkraft. NYSKAPENDE SE FRAMOVER Vi har planlagt prosjekter for 5 milliarder kroner. Det vil gi en vindkraftproduksjon tilsvarende forbruket til 75. 000 husstander. Dette er en og en halv ganger strømforbruket i private husholdninger i Nord-Trøndelag.

Vindkraft Vindmøllene vi nå har satt opp på Hundhammarfjellet er like høy som Tyholttårnet

Vindkraft Vindmøllene vi nå har satt opp på Hundhammarfjellet er like høy som Tyholttårnet i Trondheim. NYSKAPENDE SE FRAMOVER Det er 85 meter opp til navet og rotorbladene er 45 meter lange, noe som gir en rotordiameter på 90 meter.

For ca 3 milliarder kroner vil NTE bygge en av verdens største vindmølleparker på

For ca 3 milliarder kroner vil NTE bygge en av verdens største vindmølleparker på Ytre Vikna. NYSKAPENDE SE FRAMOVER Denne parken vil bestå av nesten 100 kjempevindmøller, og vil ha en produksjon tilsvarende det samlede privatforbruket i Sogn og Fjordane. Hvis vindkraften fra Ytre Vikna erstatter importert kullkraft til Norge, reduseres CO 2 utslippet med mer enn det årlige utslippet fra hele bilparken i Midt-Norge.

Bredbånd NTE satser flere hundre millioner kroner på å bygge ut Europas mest moderne

Bredbånd NTE satser flere hundre millioner kroner på å bygge ut Europas mest moderne bredbåndstilbud i Midt-Norge. NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTEs fiberoptiske kabel har en overføringskapasitet på 40 millioner Mbit. Vår visjon er å tilby bredbånd til alle, fra ytterst i fjæresteinene til innerst i svarteste skogen.

Bredbånd NTE leverer neste generasjons bredbånd til skoler, sykehjem, kommunehus og nordtrønderske bedrifter. NYSKAPENDE

Bredbånd NTE leverer neste generasjons bredbånd til skoler, sykehjem, kommunehus og nordtrønderske bedrifter. NYSKAPENDE SE FRAMOVER Vi er nå på vei inn i private hjem med bredbåndstilbudet vårt. For privatmarkedet bygger NTE opp et Tripple Play-konsept som bruker TV som hovedmedium.

Bredbånd NTE Bredbånd er med i Bredbåndsalliansen sammen med fem andre store norske kraftselskap.

Bredbånd NTE Bredbånd er med i Bredbåndsalliansen sammen med fem andre store norske kraftselskap. NYSKAPENDE SE FRAMOVER Bredbåndsalliansen samarbeider om å bygge ut et fiberoptisk bredbåndsnett i hele landet.

NTEs utenlandssatsing NTE Ekstern er konkurransedyktig ikke bare i Norge, men også på det

NTEs utenlandssatsing NTE Ekstern er konkurransedyktig ikke bare i Norge, men også på det internasjonale markedet. NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTE samarbeider tett med FNs utviklingsprogram, Verdensbanken, Norad og Utenriksdepartementet om å bygge opp infrastruktur i krigsherjede land.

NTEs utenlandssatsing NYSKAPENDE SE FRAMOVER Vår erfaring på kraftverksutbygging, nettutbygging og drift har blant

NTEs utenlandssatsing NYSKAPENDE SE FRAMOVER Vår erfaring på kraftverksutbygging, nettutbygging og drift har blant annet ført oss til Bosnia, Makedonia, Afghanistan, Mosambik, Tyrkia, Kosovo, Tanzania, Montenegro, Palestina og Island. Her blir det markert at 500 husstander i Srebrenica, Bosnia-Hercegovina har fått strøm, og at flere tusen har fått bedre strømforsyning etter innsats fra NTEs mannskap.

Barhåndsmetoden Det stilles stadig større krav til at kraftnettet er stabilt. NYSKAPENDE SE FRAMOVER

Barhåndsmetoden Det stilles stadig større krav til at kraftnettet er stabilt. NYSKAPENDE SE FRAMOVER NTE kan i dag utføre arbeid på nettet mens strømmen går gjennom ledningen – såkalt arbeid under spenning (AUS). Vi er helt i front på dette området. NTE er også medeier i Tranamarka Energipark som driver opplæring i arbeid under spenning.

Samhandling SE FRAMOVER Tanker rundt muligheter for økt samhandling

Samhandling SE FRAMOVER Tanker rundt muligheter for økt samhandling

”De mange gode hjelperne” Grunn. SE FRAMOVER Offentlige bevilgninger - Stat - Fylker -

”De mange gode hjelperne” Grunn. SE FRAMOVER Offentlige bevilgninger - Stat - Fylker - Kommuner Private midler - Etablererstipend - Såkornfond - Annen risikovillig oppstartskapital ”Gode hjelpere” finansiering Prosjektmidler Virkemiddelapparat Etater Næringsselskap Inkubatorer Parker Fondsforvaltere Prosjektfinansiering Adm. ”lekkasje” Verdiskaping Investeringstilskudd Utviklingstilskudd - Internasjonalisering - Produktutvikling - Prosessforbedring Aksjeinvesteringer mm

Matrise for koordinert innsats og fokus Prioriterte næringsklynger: Kompetansenettverk: SE FRAMOVER Entreprenørskap (gründerstøtte/ kommersialisering)

Matrise for koordinert innsats og fokus Prioriterte næringsklynger: Kompetansenettverk: SE FRAMOVER Entreprenørskap (gründerstøtte/ kommersialisering) Rammebetingelser/ lobbying Innovasjon/ kompetanseutvikling Internasjonalisering Energi/miljø Mat Opplevelser … Grunnlaget må etableres ved at man enes om mål og ambisjoner for regionen. Deretter defineres en prioritert liste over a) hva slags kompetansenettverk som er viktigst b) hvilke bransjer/klynger som har størst potensial

Matrise for koordinert innsats og fokus Prioriterte næringsklynger: Kompetansenettverk: Energi/miljø Mat Opplevelser … SE

Matrise for koordinert innsats og fokus Prioriterte næringsklynger: Kompetansenettverk: Energi/miljø Mat Opplevelser … SE FRAMOVER Entreprenørskap (gründerstøtte/ kommersialisering) Matrisen blir etablert. Rammebetingelser/ lobbying Aktørene finner sine satsingsområder og virkemidlene kan dedikeres tydeligere. Innovasjon/ kompetanseutvikling En viss andel av alle virkemidler øremerkes til ”matrisen” Internasjonalisering

Matrise for koordinert innsats og fokus Prioriterte næringsklynger: Kompetansenettverk: Energi/miljø Mat Opplevelser … SE

Matrise for koordinert innsats og fokus Prioriterte næringsklynger: Kompetansenettverk: Energi/miljø Mat Opplevelser … SE FRAMOVER Entreprenørskap (gründerstøtte/ kommersialisering) Noen krysningspunkt er viktigere enn andre. Rammebetingelser/ lobbying Et tungt regionalt samordningsorgan må prioriterer dem. Innovasjon/ kompetanseutvikling Spesifikke mål og handlingsplaner for de prioriterte krysningspunktene etableres og ressurser allokeres Internasjonalisering