FINT 301 FNANSAL YNETM NTE 1 FNANSAL YNETM

  • Slides: 15
Download presentation
FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 1 FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI

İÇİNDEKİLER Finansal yönetimin fonksiyonları Finans Yöneticisi İşletmelerin amaçları Finansal yönetim ve diğer disiplinler

İÇİNDEKİLER Finansal yönetimin fonksiyonları Finans Yöneticisi İşletmelerin amaçları Finansal yönetim ve diğer disiplinler

Finans ve Finansal Yönetim Finans Nedir? Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon

Finans ve Finansal Yönetim Finans Nedir? Finans, kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon ya da sermaye anlamına gelmektedir. Finansal Yönetim: Gereksinim duyulan fonların sağlanmasını ve bu fonların yönetimini ifade eder.

Finansal Yönetimin Fonksiyonları 1. Yatırım Kararları - Sermaye Bütçelemesi - Kısa ve uzun dönemli

Finansal Yönetimin Fonksiyonları 1. Yatırım Kararları - Sermaye Bütçelemesi - Kısa ve uzun dönemli yatırım çeşitleri 2. Finansman Kararları Para ihtiyacı nasıl, nereden ve ne zaman karşılanacaktır? -Öz sermaye? Ya da Borçlanarak? - Risk ve Maliyet Karşılaştırması Kar payı Dağıtımı (Dividant) Kararları Karın ne kadarının işletmede bırakılacağı ya da ortaklara ne kadarının dağıtılacağıyla ilgilidir.

1. YATIRIM KARARLARI Uzun süreli mi yoksa kısa süreli mi yatırım yapılmalı? Maddi ya

1. YATIRIM KARARLARI Uzun süreli mi yoksa kısa süreli mi yatırım yapılmalı? Maddi ya da maddi olmayan varlıkların hangisine yatırım yapılmalı?

2. FİNANSMAN KARARLARI Yatırımlar ne şekilde finanse edilmeli? Hangi şekilde finansman işletme açısından daha

2. FİNANSMAN KARARLARI Yatırımlar ne şekilde finanse edilmeli? Hangi şekilde finansman işletme açısından daha uygun olur? En iyi finansman bileşimi nasıl olmalı? Fonlar nereden, nasıl ve ne zaman karşılanmalı?

3. Kâr Payı (Dividant) Dağıtımı Kararları Elde edilen kâr işletmede mi bırakılmalı yoksa ortaklara

3. Kâr Payı (Dividant) Dağıtımı Kararları Elde edilen kâr işletmede mi bırakılmalı yoksa ortaklara mı dağıtılmalı? Fonların dışarıdan sağlanması durumunda maliyeti ne olur? Elde edilen kârın ne kadarı dağıtılmalı?

FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) FİNANS İŞLETME YÖNETİCİSİ FAALİYETLERİ (4 a) PARA VE SERMAYE

FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) FİNANS İŞLETME YÖNETİCİSİ FAALİYETLERİ (4 a) PARA VE SERMAYE PİYASALARI (4 b) (3) (1) Yatırımcılardan elde edilen fonlar (2) İşletme faaliyetleri için yatırılan fonlar (3) İşletme faaliyetlerinden elde edilen fonlar (4 a) Yeniden yatırılan nakit (4 b) Yatırımcılara geri döndürülen nakit

FİNANS YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ Finansmanın sağlanması Nakit hareketlerinin yönetimi İşletmeye fon sağlayan yatırımcılara karşı yükümlülüklerin

FİNANS YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ Finansmanın sağlanması Nakit hareketlerinin yönetimi İşletmeye fon sağlayan yatırımcılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi Finansal kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi

İŞLETMELERİN AMAÇLARI Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak İşletmede istihdamı sürekli kılmak İşletmenin

İŞLETMELERİN AMAÇLARI Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak İşletmede istihdamı sürekli kılmak İşletmenin sürekliliğini sağlamak Üretimi ve satışları arttırmak İşletmenin piyasa payını arttırmak İşletmenin büyümesini sağlamak İşletmenin karını maksimum yapmak İşletmenin cari piyasa değerini maksimum yapmak

KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ ZAMAN FAKTÖRÜ Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1, 000 TL)

KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ ZAMAN FAKTÖRÜ Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1, 000 TL) Yatırım Alternatifleri A B Yıllar 1 2 100 0 210 - A alternatifinde 2 yılın sonunda 200. 000 TL kar beklenirken B alternatifinde 210. 000 TL kar beklenir. Kar maksimizasyonuna göre B alternatifi tercih edilecektir. - Zaman faktörünü göz önünde bulundurursak; %15 faiz oranıyla birinci yıl elde edilen kar 100. 000*1. 15=115. 000 ve 2. yılın sonunda 215. 000 TL. Böylece zaman faktörü göz önünde bulundurulduğunda A alternatifi daha karlıdır.

Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1. 000 TL) Yatırım Alternatifleri X Y Yıllar 1 2

Yatırım Alternatiflerinden Beklenen Karlar (1. 000 TL) Yatırım Alternatifleri X Y Yıllar 1 2 3 4 5 100 110 121 133 146 60 90 135 202 304 vİlk 3 yılın kar rakamları ele alınırsa, X için (100+110+121)= 331. 000 TL; Y için (60+90+135)=285. 000. Böylece X yatırımı tercih edilir. v. Zaman boyutu 5 yıla çıkarıldığında X yatırımı 610. 000 TL kar getirirken, Y yatırımı 791. 000 TL kar getirmektedir. Dolayısıyla zaman faktörü göz önünde bulundurulduğunda Y yatırımı tercih edilecektir.

KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ RİSK FAKTÖRÜ Yatırım Alternatifleri C D Ekonomideki Gelişmeler Genişleme

KAR MAKSİMİZASYONU AMACININ EKSİK YÖNLERİ RİSK FAKTÖRÜ Yatırım Alternatifleri C D Ekonomideki Gelişmeler Genişleme Normal Büyüme Daralma Yıllar 1 120 100 80 270 110 -50 v D yatırımının belirsizlik derecesi daha yüksektir. Böylece ekonominin genişleme evresinde bu yatırım 270. 000 TL kar getirebileceği gibi; Daralma evresinde 50. 000 TL zarar getirrebilir. v Böyle bir riski bazı kişiler üstlenebilirken, bazılarına riskli gelebilir.

İŞLETMENİN CARİ PİYASA DEĞERİNİ MAKSİMİZE ETME İşletmenin cari Pazar veya piyasa değerini maksimize etme

İŞLETMENİN CARİ PİYASA DEĞERİNİ MAKSİMİZE ETME İşletmenin cari Pazar veya piyasa değerini maksimize etme ya da hissedarların varlıklarını (servetlerini) maksimize etme amacı, işletmenin gelecekte beklenen gelirlerinin şimdiki değerinin maksimum edilmesidir. Hissedarların gelecekte elde edecekleri gelirler; periyodik dividant ödemeleri ya da hisse senetlerinin satışlarından elde edilecek gelirlerdir. İşletmelerin piyasa değeri hisse senedi ihraç etmiş işletmeyse hisse senetlerinin fiyatlarıyla ölçülür.

FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER v MUHASEBE Finans yöneticisi işletmenin nakit akışıyla yakından ilgilenmektedir.

FİNANSAL YÖNETİM VE DİĞER DİSİPLİNLER v MUHASEBE Finans yöneticisi işletmenin nakit akışıyla yakından ilgilenmektedir. Bu yüzden nakit akışlarının saptanmasında muhasebe verilerinden faydalanmak gerekir. v EKONOMİ Finans yöneticisi yatırım kararlarını alabilmek için para ve sermaye piyasasındaki değişimleri takip etmelidir. v PAZARLAMA, ÜRETİM VE KANTİTATİF YÖNTEMLER Finans yöneticisinin pazarlamada yapılacak yeni ürün geliştirmenin ve yeni pazarlama yöntemlerinin, işletmenin öngörülen nakit akışlarına ve sermaye harcamaları üzerine olacak etkilerini düşünmesi gerekir.