Devizno poslovanje js Uvod poslovanje odnosi se na

  • Slides: 9
Download presentation
Devizno poslovanje js

Devizno poslovanje js

Uvod poslovanje odnosi se na plaćanja, naplaćivanja i prenose između rezidenata i nerezidenata u

Uvod poslovanje odnosi se na plaćanja, naplaćivanja i prenose između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima. � Devizno � Svaka zemlja zakonski propisuje rad sa domaćom valutom i stranom valutom. U našoj zemlji to je Zakon o deviznom poslovanju. �U saradnji sa svetom za svaku zemlju su bitni odnosi domaće valute i stranih valuta (devizni kurs).

4 aspekta posmatranja: 1. Prava i obaveze učesnika u deviznom poslovanju 2. Devizna sredstva

4 aspekta posmatranja: 1. Prava i obaveze učesnika u deviznom poslovanju 2. Devizna sredstva preduzeća 3. Devizni poslovi preduzeća 4. Instrumenti međunarodnog plaćanja

1. Prava i obaveze učesnika u deviznom poslovanju � Osnovni subjekti deviznog poslovanja su

1. Prava i obaveze učesnika u deviznom poslovanju � Osnovni subjekti deviznog poslovanja su domaća lica (rezidenti) i strana lica (nerezidenti). � Tu q q spadaju: Preduzeća Građani Banke Država. � Sva lica imaju i prava i obaveze pri rukovanju devizama, deviznim naplatama i deviznim plaćanjima po izvoznim, odnosno uvoznim poslovima.

1. Prava i obaveze učesnika u deviznom poslovanju � � � Odnosi između učesnika

1. Prava i obaveze učesnika u deviznom poslovanju � � � Odnosi između učesnika u deviznom sistemu, kao i sloboda pri prometu deviza i devizni kurs kao cena deviza zavise od raspoloživog iznosa deviza i od odnosa njihove ponude i tražnje. Ako su devize suficitarne, vlada sloboda u sticanju i trošenju deviza Ako su devize deficitarne, uvodi se niz zakonskih ograničenja u raspolaganju devizama. Ako zemlja ima suficit u platnom bilansu, ona ima slobodan promet deviza, realno izražen devizni kurs, a valuta te zemlje je rado prihvaćena na svim deviznim tržištima u svetu, čvrsta je i konvertibilna. Ako zemlja ima deficit u platnom bilansu, ona je primorana da se zadužuje u inostranstvu, da sprovodi deviznu kontrolu i da administrativno određuje devizni kurs. Te zemlje obično imaju meku ili nekonvertibilnu valutu.

2. Devizna sredstva preduzeća � Preduzeća mogu sticati devizna sredstva na sledeće načine: Izvozom

2. Devizna sredstva preduzeća � Preduzeća mogu sticati devizna sredstva na sledeće načine: Izvozom robe i usluga u inostranstvo • Najznačajniji način sticanja deviza je kada preduzeće sopstvenim izvozom robe i usluga pokriva svoje devizne potrebe. Kupovinom na deviznom tržištu • Veoma je poželjna, ali u ovom slučaju preduzeće može da ostane bez domaće valute i da postane nelikvidno u domaćem platnom prometu. Zaduživanjem u inostranstvu • Daje privremeni rezultat, jer se dugovi moraju vratiti. Prijem deviznih poklona • Nisu sistematska devizna kategorija, nego se uglavnom ostvaruju i praktikuju u slučaju požara, poplava, ratova i sl.

2. Devizna sredstva preduzeća � Ostvarene devize preduzeće drži na deviznim računima kod banaka

2. Devizna sredstva preduzeća � Ostvarene devize preduzeće drži na deviznim računima kod banaka i koriste ih za: q Plaćanja pri kupovini robe i usluga u inostranstvu q Prodaju na deviznom tržištu kada su im potrebna domaća sredstva q Ulaganje u obliku kapitala u inostranstvu q Davanja poklona stranim licima (ređa praksa).

3. Devizni poslovi preduzeća � Mogu se različito klasifikovati, ali u našoj zemlji je

3. Devizni poslovi preduzeća � Mogu se različito klasifikovati, ali u našoj zemlji je uobičajena sledeća podela: Poslovi platnog prometa sa inostranstvom • To su složeni devizni poslovi, bez kojih nijedno preduzeće ne bi uopšte moglo da sarađuje sa svetom. Radi se o sistem uplaćanja i naplate sa inostranstvom po osnovu spoljnotrgovinskih poslova preko određenih finanijskih posrednika. Poslovi izvoza i uvoza robe i usluga • Radi se o razmeni proizvoda i usluga sa inostranstvom. Poslovi izvoza i uvoza kapitala • Radi se o raznim oblicima kretanja kapitala sa inostranstvom: direktne strane investicije, portfolio investicije. Poslovi na deviznom tržištu • Radi se o pretvaranju domaćih i stranih valuta na deviznom tržištu.

4. Osnovni instrumenti prenosa deviza pri naplatama i plaćanjima u savremenoj praksi međunarodnog poslovanju

4. Osnovni instrumenti prenosa deviza pri naplatama i plaćanjima u savremenoj praksi međunarodnog poslovanju su: Plaćanje u efektivnim valutama Međunarodna bankarska doznaka Međunarodna menica Međunarodni ček Međunarodno kreditno pismo Međunarodni dokumentarni akreditiv Međunarodni dokumentarni inkaso Ostali instrumenti međunarodnog plaćanja