Analyse af noveller 1 Typiske novelletrk Kort fortlling

  • Slides: 11
Download presentation
Analyse af noveller 1

Analyse af noveller 1

Typiske novelletræk • • • Kort fortælling – ligner virkelighed Overskueligt persongalleri Enstrenget handling

Typiske novelletræk • • • Kort fortælling – ligner virkelighed Overskueligt persongalleri Enstrenget handling Beskriver et problem Kan ofte begynde i medias res Kan ofte have en åben slutning Resume 2

Personbeskrivelse • Hovedpersoner (ikke altid dem, man hører mest om) • Bipersoner (nogle gange

Personbeskrivelse • Hovedpersoner (ikke altid dem, man hører mest om) • Bipersoner (nogle gange meget vigtige) • Tid, sted og miljø 3

Personkarakteristik - definitioner ”En ydre personkarakteristik er, når en person beskrives entydigt og direkte

Personkarakteristik - definitioner ”En ydre personkarakteristik er, når en person beskrives entydigt og direkte i teksten og uden, at vi skal gætte os til noget. " ”En indre personkarakteristik er, når en persons karakteregenskaber i teksten beskrives ud fra vedkommendes handlinger og ud fra det, som personen siger, tænker og føler. Vi skal – med andre ord – slutte os til, hvordan personen er. " 4

Personkarakteristik Ydre personkarakteristik: (oplyses direkte i teksten) • • • Udseende, alder, job og

Personkarakteristik Ydre personkarakteristik: (oplyses direkte i teksten) • • • Udseende, alder, job og køn Adfærd - opførsel Egenskaber Holdninger Vedkommendes relationer Andres syn på vedkommende 5

Personkarakteristik Indre personkarakteristik: (forhold, vi må slutte os til) • Reelle holdninger • Værdier

Personkarakteristik Indre personkarakteristik: (forhold, vi må slutte os til) • Reelle holdninger • Værdier og ideer (se bl. a. på social arv og fortid) • • • Personlighed og psyke Væremåde og bevæggrunde Gode og dårlige sider Selvopfattelse Forandringer 6

Komposition - opbygning Dele – kapitler – afsnit Kronologi – flash back – Tidslinje

Komposition - opbygning Dele – kapitler – afsnit Kronologi – flash back – Tidslinje Spændingskurve Harmoni – disharmoni – harmoni • Gentagelser – variation i tempo? • • • 7

Sproglige iagttagelser • Let – normal – vanskelig? (høj – normal - lav stil)

Sproglige iagttagelser • Let – normal – vanskelig? (høj – normal - lav stil) • Slang – dialekt? (tilhørsforhold – områdebestemt) Billedsprog – flere typer: • Metafor (udtryk, som beskriver noget med ord, der ellers bruges om noget andet, fx i udtrykkene ”et hjerte af sten” og ”kulden bider”) • Symbolik (ud over det konkrete betyder ordet også noget andet – rose= kærlighed) • Besjæling (ting får menneskelige egenskaber - fx i ”Skoven sov længe”) 8

Fortællertyper • Jeg-fortæller (åbenlys fortæller) • 3. persons fortæller (han/hun) • Alvidende fortæller (forfatterkommentarer)

Fortællertyper • Jeg-fortæller (åbenlys fortæller) • 3. persons fortæller (han/hun) • Alvidende fortæller (forfatterkommentarer) 9

Tema og budskab Tema: • Hvad handler teksten om? (en tekst har ofte flere

Tema og budskab Tema: • Hvad handler teksten om? (en tekst har ofte flere temaer) • Modsætninger (ond/god – had/kærlighed) Budskab: • Forfatterens hensigt/holdning (provokere, oplyse, fjerne fordomme etc. ) • Hvad vil forfatteren have os til at tænke over? 10

Vurdering og perspektivering • • Godt eller dårligt komponeret? Godt eller dårligt skrevet? Væsentligt

Vurdering og perspektivering • • Godt eller dårligt komponeret? Godt eller dårligt skrevet? Væsentligt problem eller ej? Hvem eller hvad er, iflg. teksten, skyld i problemet? Gives der eller antydes løsning? Er problemet aktuelt i dag? Hvad gør man for at løse det? Hvilke løsningsforslag har du? 11