Advies werkplekleren Creativiteit en passie in het leerproces

  • Slides: 14
Download presentation
Advies: werkplekleren Creativiteit en passie in het leerproces B 3_Monsecour_Emmely_IV_Stap 2 N 1. 06

Advies: werkplekleren Creativiteit en passie in het leerproces B 3_Monsecour_Emmely_IV_Stap 2 N 1. 06 1 1

Inleiding • • Werkplekleren = Belangrijk! Verbeteren onderwijs – arbeidsmarkt 1 van de 10

Inleiding • • Werkplekleren = Belangrijk! Verbeteren onderwijs – arbeidsmarkt 1 van de 10 actielijnen in Competentieagenda Reeds ontwikkelde zaken > behouden hun waarde https: //twitter. com/werkplekleren 2

Doel van de aanbeveling • Ruimte voor progressie • Advies van de raad: –

Doel van de aanbeveling • Ruimte voor progressie • Advies van de raad: – Effectieve en efficiënte samenwerking tussen onderwijs, opleiding en arbeid – Mentaliteitswijziging op vlak van (werkplek)leren – Werkplekleren moet op de beleidsagenda blijven staan – Snel werk maken van de omzendbrieven voor onderwijsniveaus – Vlaanderen heeft een andere mindset nodig • Evolutie • School – leren – werkplek http: //s 3 -1. kiva. org/img/w 800/418114. jpg 3

Scoop van de aanbeveling • In dit advies gaat de raad dieper in op:

Scoop van de aanbeveling • In dit advies gaat de raad dieper in op: – – – De omschrijving van werkplekleren De voorwaarden voor een kwalitatief werkplekleren Statuut van de lerende Financiering van werkplekleren Opvolging en monitoring • Perspectief van levenslang leren +mogelijke evoluties • De doelgroep – alle lerenden • Leerlingen SO • Studenten HO • Werkzoekenden • Werkenden/ cursisten in opleiding 4 http: //www. livedogrow. com/wp-content/uploads/2013/07/areyou-a-life-long-learner. jpg

Het belang van werkplekleren • Wegwerken van knelpuntberoepen • Werkplek = unieke omgeving •

Het belang van werkplekleren • Wegwerken van knelpuntberoepen • Werkplek = unieke omgeving • Op basis van: – – Het leertraject van de lerende De leernoden De leerstijl De mogelijkheden van het bedrijf http: //www. naxostimes. gr/images/ergasia/ipologistes. jpg • Opbouw van loopbaancompetenties 5

Omschrijving van werkplekleren • 2 omschrijvingen: – Het vindt plaats in een ondernemingscontext –

Omschrijving van werkplekleren • 2 omschrijvingen: – Het vindt plaats in een ondernemingscontext – Traject met gedefinieerd opleidingsplan en attestering van geleerde of verworven competenties • Vormen van werkplekleren: – – 6 Praktijklessen in de onderneming Stages Werkplekervaring Werkervaring http: //i 1. wp. com/vocalproces s. co. uk/wpcontent/uploads/2014/03/4 St ages. Competence. Target. png ? resize=302%2 C 247

 • Verschillende leerfases: – – – 7 Productie-en werkprocessen Past in de ondernemingspraktijk

• Verschillende leerfases: – – – 7 Productie-en werkprocessen Past in de ondernemingspraktijk toe Competenties zijn aanwezig geleerde in productieproces + verder te verdiepen Competenties inzetten in productieproces + verder verdiepen http: //communitiesintransition. com/sites/default/files/images/Banner%20 -%20 puzzle%20 hands. jpg

Voorwaarden voor kwalitatief werkplekleren • Voorwaarden kwaliteitsvol werkplekleren: – Belang van een goed partnerschap

Voorwaarden voor kwalitatief werkplekleren • Voorwaarden kwaliteitsvol werkplekleren: – Belang van een goed partnerschap tussen onderwijs-of opleidingsverstrekker, onderneming en lerende. • Partnerschap tussen onderwijs en vorming, onderneming en lerende. • Samenwerking tussen intermediairen 8 http: //www. salon-senseofbeauty. nl/wordpress/wpcontent/uploads/2012/12/Voorwaarden. jpg

– Een duidelijke rol voor elke partner • Rol van het onderwijs en opleidingsverstrekkers

– Een duidelijke rol voor elke partner • Rol van het onderwijs en opleidingsverstrekkers is de opleiding van de lerende • Rol van de onderneming of organisatie is kwaliteitsvolle werkplekleren voorzien • Rol van de lerende is verantwoordelijk zijn voor het leerproces en afspraken 9

Aspecten van kwaliteitszorg • Kwaliteitszorg is heel belangrijk • Belangrijkste aspecten zijn: http: //www.

Aspecten van kwaliteitszorg • Kwaliteitszorg is heel belangrijk • Belangrijkste aspecten zijn: http: //www. vitaalthuiszorg. nl/wpcontent/uploads/2012/04/kwaliteitszorg. jpg – Partnerschappen en netwerking – Duidelijke leerplannen in functie van persoonlijke ontwikkeling en van een ruime kwalificatie – Competente vakleerkrachten en stagebegeleiders – Goede opgeleide mentoren – Goed uitgeruste en veilige werkleerplekken – Evalueren en attesteren van verworven competenties – Vlotte overgang initiële leerloopbaan naar doorstroomopleiding of arbeidsmarkt. 10

Statuut van de lerende afhankelijk van leertraject en vorm van werkplekleren • Kwaliteitszorg is

Statuut van de lerende afhankelijk van leertraject en vorm van werkplekleren • Kwaliteitszorg is heel belangrijk • Belangrijkste aspecten zijn: – Partnerschappen en netwerking – Duidelijke leerplannen in functie van persoonlijke ontwikkeling en van een ruime kwalificatie – Competente vakleerkrachten en stagebegeleiders – Goede opgeleide mentoren – Goed uitgeruste en veilige werkleerplekken – Evalueren en attesteren van verworven competenties – Vlotte overgang initiële leerloopbaan naar doorstroomopleiding of arbeidsmarkt. http: //www. duden. de/_media_/full/S/Ste mpelkissen-201020594693. jpg 11

Financiering van werkplekleren • Stageplaatsen aanbieden = winst voor een bedrijf als: – er

Financiering van werkplekleren • Stageplaatsen aanbieden = winst voor een bedrijf als: – er knelpuntvacatures zijn – stagiairs vast kunnen aangenomen worden http: //www. denieuwegraanschuur. nl/wpcontent/uploads/2015/05/financiering. jpg http: //s 1. nieuwsbladcdn. be/Assets/Images_Upl oad/2015/09/08/525243 ec-562 a-11 e 5 -be 35 a 8 bc 22 dba 838_web_scale_0. 118421_0. 11842 1__. jpg? height=82&width=145&mode=crop&sc ale=both&format=jpg 12

Opvolging en monitoring Kwantitatief luik • Zekerheid dat elke lerende de werkleerplekken heeft die

Opvolging en monitoring Kwantitatief luik • Zekerheid dat elke lerende de werkleerplekken heeft die nodig zijn voor een succesvol leertraject 13 https: //media. licdn. com/mpr/p/1/005/0 b 1/17 d/1655 fc 2. jpg Kwalitatief luik • Werkplekleren is ingebed in de onderwijs- en opleidingscultuur en op de arbeidsmarkt • Strategie om daartoe te komen

Bronnen • http: //www. serv. be/sites/default/files/documenten/SERV _ADV_20111123_werkplekleren. pdf • SERV. (2011). ‘Advies Werkplekleren: creativiteit

Bronnen • http: //www. serv. be/sites/default/files/documenten/SERV _ADV_20111123_werkplekleren. pdf • SERV. (2011). ‘Advies Werkplekleren: creativiteit en passie in het leerproces’. Brussel: SERV 14