www pori fijateneuvonta Muovi on syrjyttnyt aina 1950

  • Slides: 11
Download presentation
www. pori. fi/jateneuvonta

www. pori. fi/jateneuvonta

”Muovi on syrjäyttänyt aina 1950 -luvulta lähtien enenevässä määrin perinteisesti käytettyjä materiaaleja kuten kiven,

”Muovi on syrjäyttänyt aina 1950 -luvulta lähtien enenevässä määrin perinteisesti käytettyjä materiaaleja kuten kiven, metallin, puun ja betonin useilla eri sektoreilla (mm. rakentaminen, kuljetus, kotitaloudet sekä pakkausteollisuus). ” kestävyys keveys muokattavuus www. pori. fi/jateneuvonta

”Merkittävimpiä, maalta peräisin olevia päästölähteitä ja kulkeutumisreittejä ovat mm. huonosti hoidetut kaatopaikat, hulevedet, jätevedenpuhdistamot,

”Merkittävimpiä, maalta peräisin olevia päästölähteitä ja kulkeutumisreittejä ovat mm. huonosti hoidetut kaatopaikat, hulevedet, jätevedenpuhdistamot, roskaaminen sekä laiton roskien dumppaus rannikoiden läheisyyteen. ” www. pori. fi/jateneuvonta

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo puhdisti vuonna 2016 10. 554. 370 m 3 jätevettä 6 k m

Luotsinmäen jätevedenpuhdistamo puhdisti vuonna 2016 10. 554. 370 m 3 jätevettä 6 k m Hangassuon jätekeskuksessa käsiteltiin vuonna 2016 37700 tonnia jätettä www. pori. fi/jateneuvonta

”On arvioitu että mereen päätyvästä roskasta noin o 70 % vajoaa pohjaan, o 15

”On arvioitu että mereen päätyvästä roskasta noin o 70 % vajoaa pohjaan, o 15 % jää kellumaan vesifaasiin ja o 15 % ajautuu rannoille (UNEP 2005). ” www. pori. fi/jateneuvonta

”Vesiympäristössä muovi ei juuri hajoa vaan pilkkoutuu ennemminkin yhä vain pienemmiksi partikkeleiksi, joiden poistaminen

”Vesiympäristössä muovi ei juuri hajoa vaan pilkkoutuu ennemminkin yhä vain pienemmiksi partikkeleiksi, joiden poistaminen on mahdotonta. ” www. pori. fi/jateneuvonta

”Jätevesien mukana mereen päätyy huomattavia määriä mikrokokoisia kuituja, jotka ovat peräisin vaatteiden ja tekstiileiden

”Jätevesien mukana mereen päätyy huomattavia määriä mikrokokoisia kuituja, jotka ovat peräisin vaatteiden ja tekstiileiden pesuista. ” www. pori. fi/jateneuvonta

Saastuneimmat rannat ovat suosituimpia matkailukohteita! www. pori. fi/jateneuvonta ”Mikromuovit esiintyvät merissä harvoin yksin. Ne

Saastuneimmat rannat ovat suosituimpia matkailukohteita! www. pori. fi/jateneuvonta ”Mikromuovit esiintyvät merissä harvoin yksin. Ne muodostavat usein ns. ”muovikeittoa” (plastic soup), jossa esiintyy runsaasti erikokoisia ja eri muovilaatuja olevia partikkeleita. ”

Reduce Redesign Remove Re-use Recycle Recover www. pori. fi/jateneuvonta Vähentäminen Tuotesuunnittelu Lopetetaan käyttö Uusiokäyttö

Reduce Redesign Remove Re-use Recycle Recover www. pori. fi/jateneuvonta Vähentäminen Tuotesuunnittelu Lopetetaan käyttö Uusiokäyttö Kierrätys Hyödyntäminen

www. pori. fi/jateneuvonta

www. pori. fi/jateneuvonta

Porin seudun jäteneuvonta www. pori. fi/jateneuvonta@pori. fi p. 044 701 2521 tai 044 701

Porin seudun jäteneuvonta www. pori. fi/jateneuvonta@pori. fi p. 044 701 2521 tai 044 701 2526 Valtakatu 11, 28100 Pori SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 37 | 2016 Päivi Fjäder, Suomen ympäristökeskus Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet