Thomas Alva Edison O muovi s vekou hlavou

  • Slides: 15
Download presentation
Thomas Alva Edison O mužovi s veľkou hlavou Denysa Križanová, Silvia Havelková: Hrdinovia dejín

Thomas Alva Edison O mužovi s veľkou hlavou Denysa Križanová, Silvia Havelková: Hrdinovia dejín

Svet bez elektriny Ako by vyzeral bežný deň bez elektrickej energie a svetla zo

Svet bez elektriny Ako by vyzeral bežný deň bez elektrickej energie a svetla zo žiarovky? Ako sa zmenil deň ľudí po objavení elektrickej energie a objavení žiarovky? Čo robíte, keď vypadne elektrický prúd?

Thomas Alva Edison Na jeho meno je zapísaných viac ako 1000 patentov Čo znamená

Thomas Alva Edison Na jeho meno je zapísaných viac ako 1000 patentov Čo znamená patentovať? Americký vynálezca 1847 - 1931

Edisonove laboratórium Na čo slúži laboratórium? Už od detstva všetko, čo zarobil, použil na

Edisonove laboratórium Na čo slúži laboratórium? Už od detstva všetko, čo zarobil, použil na budovanie svojho laboratória a svoje objavy a výskumy.

Edisonove vynálezy Zistite, čo umožnili tieto vynálezy! Žiarovka Cyklostyl Automatický telegraf Fonograf, predchodca gramofónu

Edisonove vynálezy Zistite, čo umožnili tieto vynálezy! Žiarovka Cyklostyl Automatický telegraf Fonograf, predchodca gramofónu

Elektrina je dobrý sluha Elektrický prúd je skvelá vec. Vďaka nej sa hýbe množstvo

Elektrina je dobrý sluha Elektrický prúd je skvelá vec. Vďaka nej sa hýbe množstvo vecí a strojov. Uľahčuje nám to prácu, umožňuje zábavu. Ktoré stroje na elektrinu máme na prácu? Ktoré používame na zábavu? Aj napriek tomu ňou neplytváme. Vieš ako na to?

. . . ale zlý pán Aby nám elektrina dobre slúžila, musíme dodržiavať niektoré

. . . ale zlý pán Aby nám elektrina dobre slúžila, musíme dodržiavať niektoré bezpečnostné pravidlá. Viete vymenovať aspoň päť? Porovnajte ich s 10 základnými pravidlami.

Žiarovka rozžiarila svet Žiarovka je vyrobená z vodivého a nevodivého materiálu. V sklenenej banke

Žiarovka rozžiarila svet Žiarovka je vyrobená z vodivého a nevodivého materiálu. V sklenenej banke je ukryté jemné vodivé vlákno. Prívodom elektrického prúdu sa rozpáli natoľko, že sa vytvára žiara. Čo je vodivý a nevodivý materiál? My hovoríme, že žiarovka svieti.

Pokusy pána Edisona Rozhodne takto to nefunguje!

Pokusy pána Edisona Rozhodne takto to nefunguje!

Tak ako na to? Každá pani učiteľka je síce šikovná, ale predsa len nie

Tak ako na to? Každá pani učiteľka je síce šikovná, ale predsa len nie je Edison. • Zavolajte si nejakého pána Edisona (šikovného otecka, dedka) na pomoc! • Pripravte si : batérie, vodiče, malú žiarovku, spínač • Vytvorte si jednoduchý obvod ako to urobil prvýkrát Edison. Pomôže vám Boffin

A bolo svetlo. . .

A bolo svetlo. . .

Čo by si mal vedieť Elektrický prúd má veľkú silu. Dokáže hýbať vecami a

Čo by si mal vedieť Elektrický prúd má veľkú silu. Dokáže hýbať vecami a strojmi, ktoré nám pomáhajú v práci, alebo slúžia na zábavu. Vďaka žiarovke, ktorú vymyslel Edison, si môžeme svietiť kedykoľvek v tme. Na rozsvietenie žiarovky treba elektrický zdroj. Je ním batéria alebo elektrická sieť. Vodičom elektrického prúdu sú len vodivé látky a materiály. Elektrina sa vyrába v elektrárňach. Elektrinou nesmieme plytvať. Poznáme niekoľko pravidiel, ako šetriť energiou. Jedným z nich je aj využívanie úsporných žiariviek. Elektrina je dobrý sluha, ale zlý pán. Musíme dodržiavať základné pravidlá, aby sme si pred ňou chránili život a zdravie.

Medzipredmetové vzťahy Dejiny: Hovorte o význame objavenia elektrickej energie a žiarovky pre vývoj ľudstva.

Medzipredmetové vzťahy Dejiny: Hovorte o význame objavenia elektrickej energie a žiarovky pre vývoj ľudstva. Venujte sa Edisonovi ako vynálezcovi, ktorý patentoval viac ako 1000 vynálezov. Diskutujte o tom, ako vyzerá deň vynálezcu. Fyzika: Veľmi jednoducho vysvetlite princíp jednoduchého obvodu a hlavne si ho vytvorte. Pozvite si šikovného otecka, dedka, ktorý to „chlapsky a inak“ objasní deťom. Návšteva v triede vzbudí záujem detí. Ochrana života a zdravia: Venujte pozornosť aj pravidlám bezpečnosti pri manipulácií s elektrinou. Využite previazaný webový dokument (2. strana) a porovnajte si ich. Environmentálna výchova: Pohovorte o tom, ako sa dá hospodáriť elektrickou energiou.

Zdroje • • • http: //www. converter. cz/fyzici/edison. htm http: //amper. ped. muni. cz/~fyzika/proskolku/Prac.

Zdroje • • • http: //www. converter. cz/fyzici/edison. htm http: //amper. ped. muni. cz/~fyzika/proskolku/Prac. Listy_CYP_soubory/ima ge 002. gif http: //fyzika. zskrestova. cz/wpcontent/uploads/2009/05/f 600 cd 49 d 6 bc 4 d 5 f 8 fe 9 bf 442 f 14 a 9 ee. jpg http: //www. uspornaziarovka. sk/product_images/uploaded_images/ziarov ka. Edison. jpg http: //amper. ped. muni. cz/~fyzika/proskolku/Prac. Listy_CYP_soubory/ima ge 002. gif http: //www. mechanicke-hracky. cz/files/fotogaleries/876 -1. jpg Zdroje pre učiteľa: • • http: //www. rodinka. sk/index. php? id=81563 http: //www. sse. sk/portal/page/portal/stranka_SSE/spravy/zoznampdf/Let ak_bezpecny_svet. pdf

Poznáte stavebnicu Boffin? Na Edisonove pokusy vám môže poslúžiť elektrická stavebnica, napr. Boffin.

Poznáte stavebnicu Boffin? Na Edisonove pokusy vám môže poslúžiť elektrická stavebnica, napr. Boffin.