wupwarszawa praca gov pl wupwarszawa praca gov pl

  • Slides: 19
Download presentation
wupwarszawa. praca. gov. pl

wupwarszawa. praca. gov. pl

wupwarszawa. praca. gov. pl BEZROBOCIE REJESTROWANE – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 160, 000 6. 0 143,

wupwarszawa. praca. gov. pl BEZROBOCIE REJESTROWANE – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 160, 000 6. 0 143, 399 142, 358 140, 000 5. 1 120, 000 5. 0 138, 787 139, 601 133, 766 130, 112 126, 653 125, 601 125, 562 4. 9 4. 7 4. 6 4. 5 123, 279 4. 4 123, 208 120, 866 121, 864 4. 3 4. 4 4. 3 130, 114 129, 625 127, 761 133, 393 5. 0 4. 9 4. 6 4. 5 143, 052 145, 093 5. 1 4. 7 4. 0 100, 000 80, 000 3. 0 49, 0% 60, 000 2. 0 40, 000 1. 0 20, 000 0 I II IV V VI VIII IX X XI XII 2019 I II IV 2020 liczba bezrobotnych stopa V VI VII 0. 0 51, 0%

wupwarszawa. praca. gov. pl Bezrobocie rejestrowane w Polsce Stopa bezrobocia wg regionów (NUTS-2) Polska

wupwarszawa. praca. gov. pl Bezrobocie rejestrowane w Polsce Stopa bezrobocia wg regionów (NUTS-2) Polska 6, 1% (VII 2020) 5, 2% (VII 2019) WARSZAWSKI STOŁECZNY WIELKOPOLSKIE ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE OPOLSKIE PODLASKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE PODKARPACKIE MAZOWIECKI REGIONALNY WARMIŃSKO-MAZURSKIE Mazowieckie 5, 1% (VII 2020) 4, 5% (VII 2019) 0. 0 2. 0 4. 0 VII 2019 6. 0 VII 2020 8. 0 10. 0 12. 0

wupwarszawa. praca. gov. pl STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO – LIPIEC 2020 r. Powiaty o najwyższej

wupwarszawa. praca. gov. pl STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO – LIPIEC 2020 r. Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia szydłowiecki 24, 5% radomski 18, 2% przysuski 17, 6% Powiaty o najniższej stopie bezrobocia m. st. Warszawa 1, 8% warszawski zachodni 2, 2% grójecki 2, 9%

wupwarszawa. praca. gov. pl ZMIANY LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH (porównanie VII. 2019 -VII. 2020 r.

wupwarszawa. praca. gov. pl ZMIANY LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH (porównanie VII. 2019 -VII. 2020 r. ) Powiaty o największym procentowym wzroście liczby bezrobotnych wyszkowski 74, 3% grójecki 54, 4% grodziski 33, 0% warszawski zachodni 32, 3% białobrzeski 29, 1% węgrowski 28, 9% m. st. Warszawa 26, 7% sokołowski 25, 8% Powiaty ze spadkiem liczby bezrobotnych przysuski -3, 7% makowski -0, 3%

wupwarszawa. praca. gov. pl NAPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH (porównanie VII. 2019 -VII. 2020 r. )

wupwarszawa. praca. gov. pl NAPŁYW OSÓB BEZROBOTNYCH (porównanie VII. 2019 -VII. 2020 r. ) Powiaty o największym procentowym wzroście napływu bezrobotnych węgrowski 14, 8% białobrzeski 11, 7% Powiaty ze spadkiem napływu bezrobotnych garwoliński -39, 6% otwocki -34, 7% gostyniński -30, 1% lipski -29, 2% łosicki -28, 6% sokołowski -25, 9%

wupwarszawa. praca. gov. pl WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

wupwarszawa. praca. gov. pl WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 18, 000 16, 000 15394 15971 16, 059 15065 15153 13859 13, 573 14, 000 14, 693 14, 628 14, 386 13, 132 12, 000 12, 516 12, 513 12, 277 12, 061 11, 057 10, 281 10, 000 7, 983 8, 000 6, 000 4, 000 2, 000 0 II IV V VI VIII IX X 2019 niesubsydiowane XI XII IV V 2020 subsydiowane miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej VI VII

wupwarszawa. praca. gov. pl Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy Series 1 30 27

wupwarszawa. praca. gov. pl Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy Series 1 30 27 25 20 23 16 15 17 14 15 14 13 13 maj czerwiec 15 13 14 25 23 17 15 14 10 5 0 styczeń luty marzec kwiecień 2019 lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec 2020 kwiecień maj

wupwarszawa. praca. gov. pl ZWOLNIENIA GRUPOWE I MONITOROWANE wg FORM WŁASNOŚCI ZWOLNIENIA GRUPOWE publiczny

wupwarszawa. praca. gov. pl ZWOLNIENIA GRUPOWE I MONITOROWANE wg FORM WŁASNOŚCI ZWOLNIENIA GRUPOWE publiczny 2020 2019 12 80 2, 681 3, 366 ZWOLNIENIA MONITOROWANE prywatny publiczny prywatny 2020 550 4, 168 2019 650 4, 487

wupwarszawa. praca. gov. pl ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 2020 4, 519 2019 9, 614 2,

wupwarszawa. praca. gov. pl ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH 2020 4, 519 2019 9, 614 2, 271 0 6, 411 2, 000 4, 000 6, 000 8, 000 publiczny 10, 000 prywatny 12, 000 14, 000 16, 000

wupwarszawa. praca. gov. pl ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH Zgłoszenia zwolnień grupowych (w osobach) 4, 500

wupwarszawa. praca. gov. pl ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH Zgłoszenia zwolnień grupowych (w osobach) 4, 500 [WARTOŚĆ] 4, 000 3, 693 3, 500 3, 000 2, 605 2, 500 W 2020 r. widać prawie wzrost zgłoszeń zwolnień grupowych w porównaniu do 2019 r o prawie 40%. W okresie (styczeń – lipiec) jest to o 5 451 osób więcej. 2, 000 1, 895 1, 844 1, 676 1, 550 1, 500 1, 000 917 0 1, 014 901 601 513 500 1, 641 124 I II IV 2019 2020 V VI VII

wupwarszawa. praca. gov. pl ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH Zgłoszenia zwolnień grupowych (podmioty) 30 28 25

wupwarszawa. praca. gov. pl ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH Zgłoszenia zwolnień grupowych (podmioty) 30 28 25 20 Od stycznia do lipca 2020 roku 15 zamiar zwolnienia pracowników 10 zgłosiło 90 podmiotów o 55 więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. 5 0 17 13 9 7 5 9 8 5 7 6 5 3 I II 3 III IV 2019 V 2020 VI VII

wupwarszawa. praca. gov. pl ZREALIZOWANE ZWOLNIENIA GRUPOWE Zgłoszenia grupowe (w osobach) 1, 000 900

wupwarszawa. praca. gov. pl ZREALIZOWANE ZWOLNIENIA GRUPOWE Zgłoszenia grupowe (w osobach) 1, 000 900 863 838 800 700 Zrealizowane zwolnienia grupowe są 500 na poziomie niższym niż przed rokiem. 400 Od stycznia do lipca zwolniono o 753 osoby mniej tj. o 21, 9% 497 336 331 300 200 333 280 128 I II 302 259 106 100 0 591 558 600 III IV 2019 2020 V VI VII

wupwarszawa. praca. gov. pl ZREALIZOWANE ZWOLNIENIA GRUPOWE Zgłoszenia grupowe (podmioty) 30 28 25 20

wupwarszawa. praca. gov. pl ZREALIZOWANE ZWOLNIENIA GRUPOWE Zgłoszenia grupowe (podmioty) 30 28 25 20 18 16 Od stycznia do lipca 2020 r. 111 podmiotów zwolniło pracowników. 15 12 5 stosunku do 2019 r. 0 12 14 13 12 12 10 10 Jest to wzrost o 26 podmiotów w 16 15 8 1 I II IV 2019 V 2020 VI VII

wupwarszawa. praca. gov. pl Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy

wupwarszawa. praca. gov. pl Wsparcie udzielane przez powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy według stanu na 01 września 2020 r.

wupwarszawa. praca. gov. pl Pożyczka dla Dofinansowanie części mikroprzedsiębiorców kosztów wynagrodzeń i NGO pracowników

wupwarszawa. praca. gov. pl Pożyczka dla Dofinansowanie części mikroprzedsiębiorców kosztów wynagrodzeń i NGO pracowników dla MŚP Liczba wniosków, które wpłynęły do PUP w tym m. st. Warszawa Wnioski rozpoznane pozytywnie w tym m. st. Warszawa 340 421 147 733 304 969 135 118 Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla NGO Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 24 372 641 46 918 7 557 302 17 906 19 285 387 39 738 6 376 170 15 867 % wniosków rozpatrzonych pozytywnie 90% 79% 60% 85% w tym m. st. Warszawa 91% 84% 56% 89% Liczba pracowników/ mikroprzedsiębiorców ujętych w pozytywnie rozpatrzonych wnioskach 304 696 210 186 2 892 - w tym m. st. Warszawa 134 999 128 492 1 361 - 1 520 297 688, 62 zł 466 192 827, 39 zł 10 105 620, 05 zł 191 692 970, 00 zł 674 362 916, 43 zł 216 248 673, 55 zł 6 072 102, 97 zł 80 812 550, 00 zł Łączna kwota wypłaconego wsparcia w tym m. st. Warszawa

wupwarszawa. praca. gov. pl Wsparcie udzielane przez WUP w Warszawie ze środków Funduszu Gwarantowanych

wupwarszawa. praca. gov. pl Wsparcie udzielane przez WUP w Warszawie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według stanu na 28 sierpnia 2020 r.

wupwarszawa. praca. gov. pl Wnioski Liczba wniosków Kwota 17 199 4 470 684 924,

wupwarszawa. praca. gov. pl Wnioski Liczba wniosków Kwota 17 199 4 470 684 924, 84 zł Liczba pracowników 977 068 Wnioski rozpoznane 16 360 (95%) Środki Zapotrzebowanie do MRPi. PS 2 428 701 380, 93 zł Wpływ środków z MRPi. PS 2 408 357 544, 52 zł Wartość zrealizowanych wypłat 1 781 044 786, 41 zł Liczba podmiotów objętych wsparciem 7 745

wupwarszawa. praca. gov. pl Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01 -205

wupwarszawa. praca. gov. pl Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16, 01 -205 Warszawa wup@wup. mazowsze. pl