Typer transport Adveksjon Transport med middelvinden Konveksjon Transport

  • Slides: 13
Download presentation
Typer transport Adveksjon – Transport med middelvinden Konveksjon – Transport ved vertikal instabilitet Eddy

Typer transport Adveksjon – Transport med middelvinden Konveksjon – Transport ved vertikal instabilitet Eddy turbulens – Transport ved makroskopiske virvler - Mekanisk turbulens - Brytende bølger (viktig i stratosfæren) - Termisk turbulens Molekylær diffusjon

Sirkulasjonen i atmosfæren

Sirkulasjonen i atmosfæren

Turbulent blanding

Turbulent blanding

Beregning av vertikal turbulent fluks av komponent x Vertikal fluks gjennom en horisontal flate,

Beregning av vertikal turbulent fluks av komponent x Vertikal fluks gjennom en horisontal flate, enhet molekyler/(m 2 s) Fluksen fluktuerer pga. fluktuasjoner i Cx og w. Middelfluksen er mer relevant Innfører variable C og w som en middelverdi pluss et avvik (jfr. GEF 2200) Beregner middelfluksen ved såkalt Reynoldsmidling (jfr. GEF 2200) Turbulent fluks:

Måling av turbulent fluks av for eksempel CO 2 ved eddykorrelasjon

Måling av turbulent fluks av for eksempel CO 2 ved eddykorrelasjon

Parameterisering av turbulent fluks Gaussisk form: Analog til molekylær diffusjon (Ficks lov) Innfører parameteriseringen:

Parameterisering av turbulent fluks Gaussisk form: Analog til molekylær diffusjon (Ficks lov) Innfører parameteriseringen: Vertikal turbulent diffusjonskoeffisient Kz er funksjon av: • Vindhastighet og ruhet av overflate • Oppvarming av overflaten • Høyde over bakken (bestemmer størrelsen på virvlene)

Tidsskalaer for vertikal blanding For molekylær diffusjon sier Einsteins likning (basert på Ficks lov):

Tidsskalaer for vertikal blanding For molekylær diffusjon sier Einsteins likning (basert på Ficks lov): Δt: Midlere tid for et molekyl å flytte seg en avstand Δx For turbulent diffusjon ved analogi: NB! Retningsbestemt. Tregere blanding vertikalt

Tidsskalaer for vertikal blanding

Tidsskalaer for vertikal blanding

Age of Air a, Air masses move upwards in the tropics and circulate through

Age of Air a, Air masses move upwards in the tropics and circulate through the stratosphere (thin blue arrows) towards the pole. At the same time, air is mixed horizontally (thick blue arrows). The lines depicting air of a constant age (isochrones, dashed lines) are at the highest altitude near the Equator, with a downward trend towards the pole. b, Concentrations of conservative age tracers increase with time in both the troposphere and stratosphere. Comparison of stratospheric measurement with historical tropospheric measurments allow determination of the delay time, and hence mean age. c, Engel and colleagues 7 provide observational estimates (from SF 6 - and CO 2 -derived data) of the mean age of stratospheric air over the past 30 years (black; uncertainties 1 standard deviation). The derived trend (black dashed line) does not agree with trends derived from model simulations (solid curves are individual models 3, 4, 5, 6 and purple dashed line is mean model trend). Fra: Atmospheric dynamics: The age of stratospheric air Darryn Waugh Nature Geoscience 2, 14 - 16 (2009) doi: 10. 1038/ngeo 397

http: //www. iupac-kinetic. ch. cam. ac. uk/datasheets/summary/vol 1_summary. xml

http: //www. iupac-kinetic. ch. cam. ac. uk/datasheets/summary/vol 1_summary. xml