Olika typer av gummiplattor ITTF 4 olika typer

  • Slides: 8
Download presentation
Olika typer av gummiplattor ITTF 4 olika typer 1/ In = pimples-in backside slät

Olika typer av gummiplattor ITTF 4 olika typer 1/ In = pimples-in backside slät yta 2/Anti = pimples-in backside låg friktion 3/ Long = pimples-out Nabbhöjd/nabbdiameter 0, 9 – 1, 1 ej mkt smala långa 4/ Out = pimples-out täthet, nabbdiameter, avstånd mellan nabbar, nabbhöjd Technical Leaflet T 4 – ITTF. com Lars Borg 2014 -10

Vardagsdefinition Kortnabb 1, 0 – 1, 25 mm Mellannabb 1, 3 – 1, 5

Vardagsdefinition Kortnabb 1, 0 – 1, 25 mm Mellannabb 1, 3 – 1, 5 mm Långnabb 1, 55 – 1, 8 mm Ytgummi (nabb + gummibas) max 2, 0 mm Lars Borg 2014 -10

Nabbeffekt // Störeffekt - spin reversal ex underskruv överskruv - rotationen biter inte ex

Nabbeffekt // Störeffekt - spin reversal ex underskruv överskruv - rotationen biter inte ex lätt ta serve - flacka returer bollen går mer neråt jämfört med ett backside - wobbling Lars Borg 2014 -10

Varför nabbeffekt Nabbplattans grepp < backsidegrepp - nabbar böjer sig kort – mellan –

Varför nabbeffekt Nabbplattans grepp < backsidegrepp - nabbar böjer sig kort – mellan – långnabb hårdhet stomme slagteknik - luft nabbeffekt hos kortnabb glest placerade nabbar - låg friktion gummi glasnabb jmf anti Lars Borg 2014 -10

Mest nabbeffekt böjliga nabbar som sitter glest och har blank yta Lars Borg 2014

Mest nabbeffekt böjliga nabbar som sitter glest och har blank yta Lars Borg 2014 -10

Nabbspelare Top 30 Världsranking okt -14 Damer 40 % nabbspelare (kombi) 30% def (

Nabbspelare Top 30 Världsranking okt -14 Damer 40 % nabbspelare (kombi) 30% def ( 50/50 kort/lång) 10 % off ( 66/33 kort // lång/mellan) Herrar 20% nabbspelare 13 % def 25/75 kort/lång 7% off alla kortnabb Lars Borg 2014 -10

Grundfilosofi varje spelare ska nå sitt max Kunskapen om sambandet spelarens egenskaper lämplig spelstil

Grundfilosofi varje spelare ska nå sitt max Kunskapen om sambandet spelarens egenskaper lämplig spelstil nyckel Lars Borg 2014 -10

Samband egenskaper / spelstil 1/ Defensiv halvdistans bh-skär/fhskär (fh-topspin) lång, smal, sävlig - väljer

Samband egenskaper / spelstil 1/ Defensiv halvdistans bh-skär/fhskär (fh-topspin) lång, smal, sävlig - väljer säkra attacklägen 2/ Off/Def halvdistans bhskär/fh topspin mer attackvillig än deffen, mer naturlig fh-topspin än fh-skär 3/ Långnabb/mellannabbssoffensiv explosiv, kompakt, otålig, spelintelligens, fh > bh 4/ block/stöt långnabb/anti - för fh-attack – nära bordet spelintelligent – väljer säkra attacklägen – fh > bh 5/ Kortnabbsoffensiv explosiv, kompakt, ej skruvträff, otålig, snabb öga – hand-ben, Lars Borg 2014 -10