Data Typer Data Typer Data Typer Adresser i

  • Slides: 11
Download presentation
Data Typer

Data Typer

Data Typer

Data Typer

Data Typer Adresser i registre AT % IX 14. 0: BOOL; AT % IW

Data Typer Adresser i registre AT % IX 14. 0: BOOL; AT % IW 8: WORD; AT % IW 12: INT;

Data Typer Adresser i registre AT % IW 1 AT % IX 6. 1

Data Typer Adresser i registre AT % IW 1 AT % IX 6. 1 AT % IW 8: WORD; • Eksempel på adresse: • Tag_navn AT % IX 6. 1 • Tag_navn AT % IW 12: INT;

Data Typer Adresser i registre Tag_AT % IW xx: INT; 16 bits -32768 -

Data Typer Adresser i registre Tag_AT % IW xx: INT; 16 bits -32768 - 32767 Tag_AT % IW xx: Word; 16 bits 0 - 658535 Tag_AT % IDW xx: DINT; 32 bit -2147483648 - 2147483647 Kommatal, , , Real værdier

Data Typer Adresser i registre Tag_ T#5 s: time; Timer h Minutter m Sekunder

Data Typer Adresser i registre Tag_ T#5 s: time; Timer h Minutter m Sekunder s Millisekunder (1/1000 sek) ms Brug aldrig ”kendte” navne til tagnavne Kendte navne er Bla. Datatypenavne: TD, time, VAR, END_VAR

Data Typer Integer Data Types BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, UINT, DINT, and UDINT

Data Typer Integer Data Types BYTE, WORD, DWORD, SINT, USINT, UINT, DINT, and UDINT are all integer data types Each of the different number types covers a different range of values. The following range limitations apply to the integer data types: Type Lower limit Upper limit Memory space BYTE 0 255 8 Bit WORD 0 65535 16 Bit DWORD 0 4294967295 32 Bit SINT: -128 127 8 Bit USINT: 0 255 8 Bit INT: -32768 32767 16 Bit UINT: 0 65535 16 Bit DINT: -2147483648 2147483647 32 Bit UDINT: 0 4294967295 32 Bit As a result when larger types are converted to smaller types, information may be lost.

Data Typer • Anvendelse af Co. De. Sys manualen til at finde hjælp med

Data Typer • Anvendelse af Co. De. Sys manualen til at finde hjælp med variabler

Data Typer

Data Typer

Adresser og registre • • • Først tildeles analoge moduler addeasse Tildelingen starter fra

Adresser og registre • • • Først tildeles analoge moduler addeasse Tildelingen starter fra processoren Analoge adresser fylder ”hele” Word Herefter tildeles Digitale adresser Først tildeles modulet nærmest Processor Adresser tildeles ”fra bunden” og opefter

END

END