TAKDANG ARALIN Gamitin ang wastong pangngalan sa pagsasalaysay

  • Slides: 23
Download presentation
TAKDANG ARALIN Gamitin ang wastong pangngalan sa pagsasalaysay ng sarili. Nung _______, namasyal kami

TAKDANG ARALIN Gamitin ang wastong pangngalan sa pagsasalaysay ng sarili. Nung _______, namasyal kami sa _____ ng Makati. Kasama ko ang aking _____ na si Erica. Masaya kaming naglaro sa mga _____ doon. Nang mapagod kami, umuwi na kami sa aming ______.

TAKDANG ARALIN Gamitin ang wastong pangngalan sa pagsasalaysay ng sarili. Nung bakasyon, namasyal kami

TAKDANG ARALIN Gamitin ang wastong pangngalan sa pagsasalaysay ng sarili. Nung bakasyon, namasyal kami sa parke ng Makati. Kasama ko ang aking kaibigang si Erica. Masaya kaming naglaro sa mga upuan. Nang mapagod kami, umuwi na kami sa aming bahay.

BALIK-ARAL q Isulat nang wastong pagkasunod-sunod ang mga salita. qinihaw q iniibig q instrumento

BALIK-ARAL q Isulat nang wastong pagkasunod-sunod ang mga salita. qinihaw q iniibig q instrumento qinit q insidente q init qinsidente q iniibig qinstrumento

PAGLALAHAD Uy Ben, kumusta na? Handa ka na ba bukas? Umuwi ka na at

PAGLALAHAD Uy Ben, kumusta na? Handa ka na ba bukas? Umuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Pasukan na natin bukas. Sige ka, ikaw rin baka magkasakit ka e, mamiss mo ang mga mangyayari sa unang araw ng pasukan natin. : ang paalala ni Jose sa kanyang kaklase na abala sa pagbibisikleta malapit sa

PAMATNUBAY NA SALITA

PAMATNUBAY NA SALITA

PAGLALAHAD

PAGLALAHAD

Ang pamatnubay na salita ay ang mga salitang makikita sa bawat itaas na pahina

Ang pamatnubay na salita ay ang mga salitang makikita sa bawat itaas na pahina ng isang diksyunaryo. Tinatawag itong pamatnubay dahil nagsisilbi itong gabay sa gumagamit ng diksyunaryo upang mas mapadali ang paghahanap ng isang salita. Sa

PAGTALAKAY NG ARALIN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

PAGTALAKAY NG ARALIN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

PAGTALAKAY NG ARALIN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

PAGTALAKAY NG ARALIN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z B-G A. A B. C C. M D. N

PAGTALAKAY NG ARALIN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

PAGTALAKAY NG ARALIN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z J-P A. K B. M C. R D. L

PAGTALAKAY NG ARALIN abaniko- abala A. Aba B. Abacus C. Aba D. asa

PAGTALAKAY NG ARALIN abaniko- abala A. Aba B. Abacus C. Aba D. asa

PAGTALAKAY NG ARALIN babae-basag A. baba B. babalo C. basa D. basagulero

PAGTALAKAY NG ARALIN babae-basag A. baba B. babalo C. basa D. basagulero

PAGSASANAY • Ano ang pamatnubay na salita ng sumusunod na salita ipapakita ng guro.

PAGSASANAY • Ano ang pamatnubay na salita ng sumusunod na salita ipapakita ng guro. v abaniko v bala v kabayo v lata v mabait

PAGSASANAY § Ano ang salita sa pagitan ng sumusunod na pamatnubay na salita. ü

PAGSASANAY § Ano ang salita sa pagitan ng sumusunod na pamatnubay na salita. ü aba- aga ü bahagi-balahibo ü kama- kami ü mama- mamimili ü abakada-abokado

PAGLALAHAT v Ano ang diksyunaryo? ü Salitang may kahulugan at nakasulat nang pa-alpabeto v

PAGLALAHAT v Ano ang diksyunaryo? ü Salitang may kahulugan at nakasulat nang pa-alpabeto v Ano ang pamatnubay na salita? ü Patnubay na salita sa itaas ng pahina ng mga diksyunaryo

PAGLALAHAT v Ginagamit ba ninyo ang mga diksyunaryo araw-araw?

PAGLALAHAT v Ginagamit ba ninyo ang mga diksyunaryo araw-araw?

UNANG GAWAIN Isulat sa pisara ang mga salitang nasa loob ng pamatnubay na salita.

UNANG GAWAIN Isulat sa pisara ang mga salitang nasa loob ng pamatnubay na salita. uga- uka Ø ugnay Ø uhaw Ø ulit Ø ugat Ø ulan

UNANG GAWAIN Kopyahin at tsekan ang mga salitang nasa loob ng pamatnubay na salita.

UNANG GAWAIN Kopyahin at tsekan ang mga salitang nasa loob ng pamatnubay na salita. baga-banga ___bala ___bansag ___ balangkas ____bangin ___balahibo

PAGTATAYA Isulat ang tsek sa patlang kung ang salita ay mahahanap sa pagitan ng

PAGTATAYA Isulat ang tsek sa patlang kung ang salita ay mahahanap sa pagitan ng binigay na salitang pamatnubay at x naman kung hindi.

PAGTATAYA 1. _____ buhok 2. _____ galos 3. _____ asintado 4. _____ ginto 5.

PAGTATAYA 1. _____ buhok 2. _____ galos 3. _____ asintado 4. _____ ginto 5. _____ lanta bulak-buto galit-gamot asikasogatas-giliw langgam-langit

MGA SAGOT 1. 2. 3. 4. 5. X / / X /

MGA SAGOT 1. 2. 3. 4. 5. X / / X /

TAKDA Isulat ang tsek sa patlang kung ang salita ay mahahanap sa pagitan ng

TAKDA Isulat ang tsek sa patlang kung ang salita ay mahahanap sa pagitan ng binigay na salitang pamatnubay at x naman kung hindi.

TAKDA 1. _____ ngipin 2. _____ putol ngalan-ngiti puno-puti 3. _____ tukso 4. _____

TAKDA 1. _____ ngipin 2. _____ putol ngalan-ngiti puno-puti 3. _____ tukso 4. _____ balak bala tubo-tulay bahay-