Stimuleringsregeling Wonen en Zorg SWZ Congres Zorgsaamwonen 7

  • Slides: 13
Download presentation
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) Congres Zorgsaamwonen 7 december 2020 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) Congres Zorgsaamwonen 7 december 2020 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Frank van der Voort [email protected] nl 1

Waarom het programma Langer Thuis? › Nederland vergrijst › Mensen willen en moeten steeds

Waarom het programma Langer Thuis? › Nederland vergrijst › Mensen willen en moeten steeds langer thuis blijven wonen › Aantal beschikbare mantelzorgers neemt af › Behoefte aan zorg neemt toe › Vraag van ouderen naar een geschikte woning neemt toe 2

Uitgangspunten programma Langer Thuis › Wens zo lang mogelijk op een goede manier thuis

Uitgangspunten programma Langer Thuis › Wens zo lang mogelijk op een goede manier thuis blijven wonen › Zelfstandigheid › In een woning die aansluit bij de persoonlijke behoefte › Eventueel met zorg of ondersteuning in de buurt 3

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) › Financieringsregeling binnen Langer Thuis › Stimuleren vernieuwende, kleinschalige

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) › Financieringsregeling binnen Langer Thuis › Stimuleren vernieuwende, kleinschalige projecten, geclusterde woningen › Levensloopbestendig of makkelijk aanpasbaar › Overwegend 55+ers › Laag- of middeninkomen › Sociale huurgrens of NHG (25%) 4

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) › Innovatie bewonersinitiatieven en sociale ondernemers › Vernieuwing aanbod

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) › Innovatie bewonersinitiatieven en sociale ondernemers › Vernieuwing aanbod woonvormen tussen thuis en instelling › Voorkomen of verminderen van latere zorgvraag › Verbeteren sociale cohesie › Goede toegankelijkheid van de omgeving rond de woningen › Diensten dagelijkse boodschappen en zorg in de omgeving › Oplossen knelpunten financiering 5

3 mogelijkheden om te financieren (algemeen advies: schakel procesbegeleider in) 6

3 mogelijkheden om te financieren (algemeen advies: schakel procesbegeleider in) 6

Subsidie initiatieffase ü Dekking kosten onderzoeken haalbaarheid ü Maximaal € 20. 000 (€ 1.

Subsidie initiatieffase ü Dekking kosten onderzoeken haalbaarheid ü Maximaal € 20. 000 (€ 1. 000 per wooneenheid) ü Stichting, vereniging of bv ü Locatie beschikbaar ü Inspanningsverplichting/ intentieverklaring gemeente (maximaal 1 jaar oud) 7

Voorbeeld subsidie initiatieffase › Verbouwing gemeentehuis Wommels › Realisatie 18 senioren woningen (appartementen) ›

Voorbeeld subsidie initiatieffase › Verbouwing gemeentehuis Wommels › Realisatie 18 senioren woningen (appartementen) › Subsidie voor het onderzoeken van de haalbaarheid 8

Lening planontwikkelfase › Financiering voorbereidingskosten bouwproject › RVO-Lening maximaal 2/3 van de voorbereidingskosten (1/3

Lening planontwikkelfase › Financiering voorbereidingskosten bouwproject › RVO-Lening maximaal 2/3 van de voorbereidingskosten (1/3 eigen inbreng) › Maximaal leenbedrag per project € 200. 000 › Verstrekking aan stichting, vereniging of bv › Locatie beschikbaar › Medewerking gemeente › Looptijd lening maximaal 3 jaar › Aflossing uit nafinanciering 9

Voorbeeld lening planontwikkelfase › Amadeus Lindenhof, Lage Mierde › 55 appartementen (senioren, gehandicapten en

Voorbeeld lening planontwikkelfase › Amadeus Lindenhof, Lage Mierde › 55 appartementen (senioren, gehandicapten en dementerenden) › Lening t. b. v. voorfinanciering van de planontwikkelkosten 10

Borgstelling bouw-/ nafinancieringsfase › Borgstelling voor realisatie en verkopen/verhuren › Maximaal 15% van de

Borgstelling bouw-/ nafinancieringsfase › Borgstelling voor realisatie en verkopen/verhuren › Maximaal 15% van de stichtingsof verwervingskosten › Maximaal € 1. 600. 000 (80% van € 2. 000) per project › Financiering eerst zelf aanvragen bij bank/financier › Definitief ontwerp/bestek › Omgevingsvergunning › Contract aannemer 11

Voorbeeld borgstelling bouw/nafinancierings-fase 1. Casa Janssen, Panningen 2. Transformatie MVBO-school 3. Borgstelling om financiering

Voorbeeld borgstelling bouw/nafinancierings-fase 1. Casa Janssen, Panningen 2. Transformatie MVBO-school 3. Borgstelling om financiering (bij de bank) rond te krijgen 12

Meer informatie? • www. rvo. nl/swz • swz@rvo. nl • https: //www. youtube. com/watc

Meer informatie? • www. rvo. nl/swz • [email protected] nl • https: //www. youtube. com/watc h? v=Oethcja. Gk. TE