ZORG EN WONEN WELKE ZORG KRIJG IK THUIS

  • Slides: 16
Download presentation
ZORG EN WONEN WELKE ZORG KRIJG IK THUIS?

ZORG EN WONEN WELKE ZORG KRIJG IK THUIS?

THUISZORG Verpleging en verzorging thuis Persoonlijke verzorging Ø Verpleging Ø Palliatieve zorg Ø Gespecialiseerde

THUISZORG Verpleging en verzorging thuis Persoonlijke verzorging Ø Verpleging Ø Palliatieve zorg Ø Gespecialiseerde verpleging Ø Oproepbare verpleging/verzorging Ø Deze zorg wordt geleverd door zorgaanbieders zoals Archipel, Buurtzorg, Vitalis, Zuidzorg, …

KOSTEN? o o Sinds 2015 valt thuiszorg (verpleging en verzorging thuis) onder Zorgverzekeringswet Geen

KOSTEN? o o Sinds 2015 valt thuiszorg (verpleging en verzorging thuis) onder Zorgverzekeringswet Geen eigen bijdrage en geen eigen risico voor cliënt Indicatie wordt gesteld door de Wijkverpleegkundige WLZ/ZZP overbruggingszorg

OUDEREN LANGER THUIS o o Steeds minder verzorgingshuizen Participatiesamenleving; zorg is niet meer vanzelfsprekend,

OUDEREN LANGER THUIS o o Steeds minder verzorgingshuizen Participatiesamenleving; zorg is niet meer vanzelfsprekend, eerst kijken naar: Ø Zelfredzaamheid Ø Mantelzorg Ø Aanpassen huis, hulpmiddelen (valgevaar) Ø E-health: Alarmering, Zorg op Afstand, Medido

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE Kent de wijk en huisartsen goed Werkt samen met samenwerkingspartners Krijgt signalen

DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE Kent de wijk en huisartsen goed Werkt samen met samenwerkingspartners Krijgt signalen van omgeving Doorverwijzen ander domein Kan op huisbezoek komen, houdt spreekuren, …(geen kosten!)

WIJKVERPLEEGKUNDIGE BLIXEMBOSCH & TEMPEL Max Vermeer o Telefonisch contact 040 -2308408 Vragen naar Max

WIJKVERPLEEGKUNDIGE BLIXEMBOSCH & TEMPEL Max Vermeer o Telefonisch contact 040 -2308408 Vragen naar Max Vermeer Wijkgebouw Airbornlaan o Of tijdens spreekuur in Wijkcentrum Blixems in Blixembosch Elke 1 e woensdag van de maand, van 13. 30 u tot 14. 30 u

VRAGEN? ? ?

VRAGEN? ? ?

VERANDERINGEN IN DE ZORG 2015 Waarom: Zorg wordt te duur in Nederland (Nu 2,

VERANDERINGEN IN DE ZORG 2015 Waarom: Zorg wordt te duur in Nederland (Nu 2, 4 miljoen 65+ers in 2040 naar schatting 4, 6 miljoen 65+ers, bijna verdubbeling!) Kosten langdurige zorg nu 28, 5 miljard Schatting € 2200, - per volwassene per jaar Plan van de overheid voor de komende jaren: Van Verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving

VERANDERINGEN WETTEN ZORG ZVW; ZORGVERZEKERINGSWET WMO; WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WLZ; WET LANGDURIGE ZORG

VERANDERINGEN WETTEN ZORG ZVW; ZORGVERZEKERINGSWET WMO; WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WLZ; WET LANGDURIGE ZORG

WET LANGDURIGE ZORG Zorg met verblijf in een zorginstelling in combinatie met behandeling Vervangende

WET LANGDURIGE ZORG Zorg met verblijf in een zorginstelling in combinatie met behandeling Vervangende zorg waarmee u thuis (deels) dezelfde zorg krijgt als in een zorginstelling met verblijf Indicatie wordt gesteld door CIZ (was voorheen indiceerder voor ook verpleging en verzorging!)

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Hulpmiddelen (maatwerk) Huishoudelijke zorg (maatwerk) Vervoer (maatwerk) Woningaanpassingen (maatwerk) Begeleiding

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Hulpmiddelen (maatwerk) Huishoudelijke zorg (maatwerk) Vervoer (maatwerk) Woningaanpassingen (maatwerk) Begeleiding thuis en dagbesteding Logeren (verblijf voor korte periode in een zorginstelling)

E-HEALTH

E-HEALTH

DE WERELD VAN DE CLIËNT http: //www. dewereldvanzuidzorg. nl

DE WERELD VAN DE CLIËNT http: //www. dewereldvanzuidzorg. nl