SOSYAL PSKOLOJDE YNTEM SOSYAL PSKOLOJ ARATIRMALARINDA YNTEM VE

  • Slides: 17
Download presentation
SOSYAL PSİKOLOJİDE YÖNTEM

SOSYAL PSİKOLOJİDE YÖNTEM

SOSYAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER • Sosyal psikologları ilgilendiren temel soru ve problemler

SOSYAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER • Sosyal psikologları ilgilendiren temel soru ve problemler => toplum-grup-birey üçlüsü düzeyindeki olayların karşılıklı etki durumu ile ilgilidir: • İnsanlar niçin çocuk sahibi olmak ister? • Bu istek, kişiden kişiye, gruptan gruba, toplumdan topluma fark gösterir mi? • İnsanlar hangi durumlarda başkalarına yardım etmiyor? gibi konular sosyal psikologları ilgilendirir. 2

 • Bu sorulara herkes “kendince” bir yanıt verebilir. Ancak “bilimsel bir yaklaşım” içeren

• Bu sorulara herkes “kendince” bir yanıt verebilir. Ancak “bilimsel bir yaklaşım” içeren yanıtlar veren SOSYAL BİLİM yapar BİLİM NEDİR? Bilim, geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür. Bilimde ÜÇ temel amaç vardır: Olayların betimlenmesi, aralarındaki ilişkilerin bulunması, olayları anlama ve açıklama Olayların önceden tahmini (yordama) Olayların kontrolü 3

 • Bilim var olması gerekenle değil => VAR OLAN ile ilgilenir. • O

• Bilim var olması gerekenle değil => VAR OLAN ile ilgilenir. • O nedenle bilimsel bilgiyi “iyi” ya da “kötü” olarak değerlendiremeyiz. BİLİM Olgusaldır sistemlidir akılcıdır genelleyicidir evrenseldir birikimlidir Sağlam fakat göreli bilgidir 4

BİLİMSEL YÖNTEMİN MANTIĞI • Bilimsel yöntem DÖNGÜSELdir. • Bu döngü OLGULAR ile başlar. •

BİLİMSEL YÖNTEMİN MANTIĞI • Bilimsel yöntem DÖNGÜSELdir. • Bu döngü OLGULAR ile başlar. • KURAM, HİPOTEZ ve TAHMİNLER den geçerek tekrar yeni OLGULAR a yönelir. OLGU=> değişik gözlemciler tarafından tekrarlanan aynı gözlemdir. KURAM => fikirleri içeren bir sistemdir. İçerisinde SOYUT kavramlar; bu kavramların birbirleriyle ilişkisi hakkında KURALLAR ve bu kavramları gözlenen olgulara bağlama YOLLARI mevcuttur. 5

Bilimsel yöntem süreci TÜMEVARIM (Endüksiyon) TÜMDENGELİM (dedüksiyon) SINAMASAĞLAMA (Verifikasyon) Tümevarım ve tümdengelim => TEMEL

Bilimsel yöntem süreci TÜMEVARIM (Endüksiyon) TÜMDENGELİM (dedüksiyon) SINAMASAĞLAMA (Verifikasyon) Tümevarım ve tümdengelim => TEMEL MANTIK SÜREÇLERİ dir!!! 6

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR? Bilimsel araştırma; 1. SİSTEMATİKTİR. 2. GELİŞİGÜZEL GÖZLEMLERE güvenmez. 3. YANSIZDIR. 4.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA NEDİR? Bilimsel araştırma; 1. SİSTEMATİKTİR. 2. GELİŞİGÜZEL GÖZLEMLERE güvenmez. 3. YANSIZDIR. 4. ÖLÇME ve KAYDETME yöntemine güvenir. 7

BİLİMSEL ARAŞTIRMA… “problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, analizi,

BİLİMSEL ARAŞTIRMA… “problemlere güvenilir çözümler aramak amacıyla planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, analizi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci” 8

Araştırmanın Aşamaları 1. ADIM 2. ADIM 3. ADIM 4. ADIM 5. ADIM Problemin saptanması

Araştırmanın Aşamaları 1. ADIM 2. ADIM 3. ADIM 4. ADIM 5. ADIM Problemin saptanması Araştırma önerisinin hazırlanması Araştırmanın planlanması Araştırmanın gerçekleştirilmesi raporlaştırma 9

KURAMSAL ARAŞTIRMA Bir araştırmanın sorusunun türü çok önemlidir. Araştırma sorusu Kuramla doğrudan ilişkili olanlar

KURAMSAL ARAŞTIRMA Bir araştırmanın sorusunun türü çok önemlidir. Araştırma sorusu Kuramla doğrudan ilişkili olanlar Kuramla doğrudan ilişkili olmayanlar 10

GÖRGÜL ARAŞTIRMA • Kuramla doğrudan ilgili olmayan araştırmalara görgül araştırma denir. • Bir kuramdan

GÖRGÜL ARAŞTIRMA • Kuramla doğrudan ilgili olmayan araştırmalara görgül araştırma denir. • Bir kuramdan çıkarılan “denenceyi” sınama amacı yoktur. • Araştırmacı “korku” gibi bir değişken ya da “ikna edilebilirlik” gibi bir olgu ile ilgilenir. • İlgilen konu hakkında “bilgi toplamak” hedeflenmektedir. 11

Kuramsal Araştırma/Görgül Araştırma Farkı Nedir? 12

Kuramsal Araştırma/Görgül Araştırma Farkı Nedir? 12

İLİŞKİSEL ARAŞTIRMALAR • İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi gözlemeye dayanan araştırmalardır.

İLİŞKİSEL ARAŞTIRMALAR • İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi gözlemeye dayanan araştırmalardır. • “A değişkeni yükseldiğinde B değişkeni de yükselmekte mi? ” • “Korku ile toplumsallık arasında bir ilişki var mı? ” 13

İLİŞKİSEL ARAŞTIRMALARIN ÜSTÜN YÖNLERİ nelerdir? İLİŞKİSEL ARAŞTIRMALARIN SINIRLILIKLARI Nelerdir?

İLİŞKİSEL ARAŞTIRMALARIN ÜSTÜN YÖNLERİ nelerdir? İLİŞKİSEL ARAŞTIRMALARIN SINIRLILIKLARI Nelerdir?

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR • Bu yöntemde, bir değişkenin (BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN) farklı düzeyleri “laboratuar ortamında” yaratılır

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR • Bu yöntemde, bir değişkenin (BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN) farklı düzeyleri “laboratuar ortamında” yaratılır ve deneklerden ölçüm alınır. • Deney ve kontrol gruplarına oluşturulur. • SEÇKİSİZ ATAMA 15

SEÇKİSİZLİK=> I. Bireysel farklılıkları görmezden gelmeyi sağlar. II. Grupların, incelenen değişken dışındaki tüm faktörler

SEÇKİSİZLİK=> I. Bireysel farklılıkları görmezden gelmeyi sağlar. II. Grupların, incelenen değişken dışındaki tüm faktörler açısından DENK olduğu kabul edilir. 16

DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN SINIRLILIKLARI • Deneysel yöntem genel olarak doğal olayların etkilerinin incelenmesine uygun değildir.

DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN SINIRLILIKLARI • Deneysel yöntem genel olarak doğal olayların etkilerinin incelenmesine uygun değildir. • Hava saldırıları • Su baskınları • Ameliyatlar İnsanların başına tümüyle rastlantısal olarak gelmez. Tam bir “seçkisizlik” söz konusu olmaz. Deneyler => birçok değişkenle ilgili çok fazla verinin toplanmasına elverişli değildir. Ayrıca => sadece birkaç faktör değişimlenebilir. 17