SOLI Soli s zleniny zloen z katinu najm

  • Slides: 8
Download presentation
SOLI

SOLI

 Soli sú zlúčeniny zložené z katiónu (najmä) kovového prvku a z aniónu kyseliny.

Soli sú zlúčeniny zložené z katiónu (najmä) kovového prvku a z aniónu kyseliny. Sú odvodené od kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselín. Sú to tuhé látky, ktoré môžu byť rozlične sfarbené. V prírode sa vyskytujú väčšinou ako kryštalické látky. Z roztoku sa dajú oddeliť kryštalizáciou.

 Medzi ich časticami sú pevné iónové väzby a preto majú vysoké teploty topenia.

Medzi ich časticami sú pevné iónové väzby a preto majú vysoké teploty topenia. Väčšinou sú dobre rozpustné vo vode, takýto roztok je potom elektricky vodivý.

Ako vznikajú soli? Nedávno sme sa učili, že každá kyselina obsahuje jeden alebo viac

Ako vznikajú soli? Nedávno sme sa učili, že každá kyselina obsahuje jeden alebo viac atómov vodíka H. Vo vodnom roztoku kyseliny dokážu vodík odštiepovať – IONIZUJÚ – pričom vznikajú oxóniové katióny H 3 O+ a anióny kyselín. Ak sa tieto anióny kyselín zlúčia s katiónom nejakého kovu → vznikne SOĽ. Napr: kyselina chlorovodíková vo vode ionizuje: HCl + H 2 O → H 3 O+ + Cl oxóniový katión chloridový anión Ak sa chloridový anión spojí s katiónom nejakého kovu – vzniká soľ. Cl- + Na+ → Na. Cl chlorid sodný – soľ kyseliny chlorovodíkovej

Rozdelenie solí: Keďže kyseliny sme si rozdelili na: Ø Bezkyslíkaté – HF, HCl, HBr,

Rozdelenie solí: Keďže kyseliny sme si rozdelili na: Ø Bezkyslíkaté – HF, HCl, HBr, HI, H 2 S Ø Kyslíkaté – H 2 SO 4, HNO 3, H 2 CO 3, . . . o Tak aj soli môžeme rozdeliť na: Ø Soli bezkyslíkatých kyselín Ø Soli kyslíkatých kyselín

Soli bezkyslíkatých kyselín Sú odvodené od bezkyslíkatých kyselín. Vzorec kyseliny Názov kyseliny Vzorec aniónu

Soli bezkyslíkatých kyselín Sú odvodené od bezkyslíkatých kyselín. Vzorec kyseliny Názov kyseliny Vzorec aniónu Názov soli HF kys. fluorovodíková F- fluoridový anión fluorid HCl kys. chlorovodíková Cl chloridový anión chlorid HBr kys. bromovodíková Br- bromidový anión bromid HI kys. jodovodíková I- jodidový anión jodid H 2 S kys. sulfánová S 2 - sulfidový anión sulfid Prvé - štyri už poznáme – sú to halogenidy – zlúčeniny halogénov. Zopakujte si ako sa tvoria vzorce a názvy týchto zlúčenín.

Sulfidy Soli odvodené od kyseliny sulfánovej H 2 S. Oxidačné číslo síry v sulfidoch

Sulfidy Soli odvodené od kyseliny sulfánovej H 2 S. Oxidačné číslo síry v sulfidoch je –II (lebo sme z kyseliny zobrali dva vodíky). Vzorce aj názvy sa tvoria rovnako pri oxidoch (aj kyslík má v oxidoch oxidačné číslo –II), len namiesto slova oxid bude sulfid. Napríklad: Al 2 S 3 sulfid hlinitý Zn. S sulfid zinočnatý (dvojky sa vykrátili) Ag 2 S sulfid strieborný (jednotka sa nepíše) Sulfid vápenatý Ca. S Sulfid železitý Fe 2 S 3

Domáca úloha � Učebnica 72 / 3. 1 halogenidy úlohy 2 a 3 �

Domáca úloha � Učebnica 72 / 3. 1 halogenidy úlohy 2 a 3 � Napíš vzorce: Napíš názvy: Sulfid meďnatý Na 2 S Sulfid draselný Hg. S Sulfid kobaltnatý Sb 2 S 3 Sulfid bizmutitý Ge. S 2 Sulfid fosforečný Mn. S