SHKISET OPPIMISYMPRISTT 8 9 2015 LEON 100 HANKE

  • Slides: 21
Download presentation
SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT 8. 9. 2015 LEON 100 -HANKE

SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT 8. 9. 2015 LEON 100 -HANKE

ESITYKSEN RAKENNE • ESITTÄYTYMINEN • KÄYTÖSSÄMME OLEVAT SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT • JÄRJESTELMIEN VERTAILU • JÄRJESTELMIEN

ESITYKSEN RAKENNE • ESITTÄYTYMINEN • KÄYTÖSSÄMME OLEVAT SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT • JÄRJESTELMIEN VERTAILU • JÄRJESTELMIEN YHTEISKÄYTTÖ • TOIMINTAKULTTUURI LEON 100 -HANKE

ESITTÄYTYMINEN LEON 100 -HANKE

ESITTÄYTYMINEN LEON 100 -HANKE

KÄYTÖSSÄMME OLEVAT SÄHKÖISET YMPÄRISTÖT • Hallinnon järjestelmät/tietokannat • AD – tunnushallinnan pankki • Oppimisen

KÄYTÖSSÄMME OLEVAT SÄHKÖISET YMPÄRISTÖT • Hallinnon järjestelmät/tietokannat • AD – tunnushallinnan pankki • Oppimisen sähköiset järjestelmät (koulutuksenjärjestäjän tarjoamat) • • Peda. net Moodle Office 365 Google Apps for Education • Muut ulkoiset palvelut LEON 100 -HANKE

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Ympäristön kuvaus Tunnusten luominen LEON 100 -HANKE Moodle Office 365

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Ympäristön kuvaus Tunnusten luominen LEON 100 -HANKE Moodle Office 365 Elinikäisen oppimisen omistajuus Perinteinen suljettu Kokonainen ekosysteemi pitää korostuu. Tunnus on voimassa oppimisympäristö, jossa todella sisällään oman pilvitallennuksen, ikuisesti, joten sitä voi joustavasti monipuoliset mahdollisuudet säätää sähköpostin, kalenterijärjestelmän, käyttää alakoulusta yliopistoon. kurssia. Hankaluus lienee se, että oppimisympäristönä voivat toimia Helposti käyttöön otettava, vaatii tämä moninaisuus vaatii aluksi järjestelmän sivustot tai vain vähän tietoteknisiä taitoja ottaa enemmän opettelua ja säätämistä Class. Notebook. käyttöön. kuin muut oppimisympäristöt Tunnukset luodaan aina suoraan S 2015 tunnukset luodaan suoraan Tunnukset tulevat suoraan ADpalvelun tarjoajalle. oppimisympäristön osoitteessa. AD- järjestelmästä, niin opettajille kuin synkronointia mietitään oppilaille. Ns. edupori. fi-tunnukset. Moodleroomsiin siirryttäessä. Etu tälle olisi sama salasana kuin O 365 ja toimialueelle kirjautumiseen. Primus yhteyttä moodleroomsin kohdalla harkitaan, mahdollistaisi opetusryhmien tuomisen suoraan kurssipohjaan. GAFE Kokonainen ekosysteemi pitää sisällään oman pilvitallennuksen, sähköpostin, kalenterijärjestelmän, oppimisympäristönä voivat toimia järjestelmässä Classroom tai Sites. Näistä Classroom uusi tuote ja nopeasti käyttöönotettavissa. Tunnukset tulevat suoraan ADjärjestelmästä, niin opettajille kuin oppilaille. Ns. gafe. edupori. fitunnukset. Lukioissa ei vielä systemaattista käyttöönottoa lukuvuonna 2015 -2016. Perusopetuksessa otettu käyttöön osassa kouluista syksyllä 2015.

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Opettajan tuottaman materiaalin lisäämismahdollisuudet LEON 100 -HANKE Moodle Office 365

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Opettajan tuottaman materiaalin lisäämismahdollisuudet LEON 100 -HANKE Moodle Office 365 GAFE Opettaja hallinnoi ylläpitäämäänsä Moodlekurssipohja rakentuu Sivustojen käyttö Classroom ja Drive yhdessä ovat sivua. Tällaiselle sivulle opettajan on alaspäin rullattavaksi oppimisympäristönä on opettajan erittäin helppo yhdistelmä. helppo lisätä sivun alasivuja ja kokonaisuudeksi, joka on näkökulmasta työlästä. Pilvitallennus tulee olla tuttu, niin erilaisia moduuleja. Moduuleista mahdollista jakaa osioihin. Osioita Tiedostohallinta on sivustoilla käyttö on erittäin helppoa. muodostuu kyseisen sivun voivat olla esimerkiksi kurssin aiheet. erinomaisella tasolla, mutta kun Classroomin idea on oikeastaan sen materiaalit. Moduulit mahdollistavat Jokaiseen osioon on mahdollista tarvitaan opetukseen käytettäviä Stream, virta, jossa opettaja jakaa tekstin lisäämisen, tekstiin on lisätä opiskelijoille aktiviteettejä ja kansiotyyppejä aikaa menee materiaalia opiskelijoille. mahdollisuus upottaa erilaisia aineistoja. Näitä ovat mm. tehtävän säätämiseen liikaa. Koska Porissa on Mahdollistaa helposti yhteisesti materiaaleja, tiedoston lataamisen, ja sen palautuskansion luominen, käytettävissä muitakin muokattavan version jakamiseen ja tiedostokansion luomisen, antaa tiedoston lisääminen, tekstin oppimisympäristöjä, niin tätä en toisena vaihtoehtona jokaiselle mahdollisuuden määritellä tehtävän, lisääminen (tekstiin on mahdollisuus suosittele opetuskäyttöön tällä oppilaalle oman työpohjan luoda opiskelijoille palautus- tai upottaa erilaisia materiaaleja). hetkellä. Uusi ominaisuus tuo jakamisen. Opettajan on mahdollista ryhmäpalautuskansioita, luoda Opettaja voi asettaa ehtoja Class. Notebook sitä vastoin vaikuttaa arkistoida kurssi, mutta tuo kalenterin (kalenterin voi tilata, opiskelijan etenemiseen luokkakäytössä toimivalta ja siihen virtamainen idea toimii siihen ei voi tuoda toisia materiaalissa, siten, että edellinen on tehty valmiita ratkaisuja parhaimmillaan siinä, että jokaiseen kalentereita), keskustelualueiden on oltava suoritettuna ennekuin yhteisölliseen tekemiseen ja kokonaisuuteen luodaan oma virta, luomisen, blogin ylläpitämisen. opiskelija päääsee katsomaan toisaalta opettajan ja opiskelijan joka sitten katoaa Lomakemoduulia voi käyttää seuraavaa aihetta. Koetyökalu keskinäiseen työskentelyyn. opintokokonaisuuden päättyessä. opiskelijoilta kysymiseen. Ei nimeltä Tentti, jolla on mahdollisuus One. Note kuitenkin toimii yleisesti Materiaalia opettaja kerää Driveen, varsinaista koetyökalua. määrittää kokeen ottaen parhaiten työpöytäversiona, josta hän voi valita niitä aina avautumisajankohta, pisteet, joten jos opiskelijat käyttävät vain uudelleen. Kaikki Googlen palvelut tehtävätyyppejä useita ja pisteden selaimella, saattaa olla hieman ovat käytettävissä. määrittäminen tapahtuu jokaisen kankeaa. kysymyksen osalta erikeen. Pisteytystä opettaja voi korjata jälkikäteen.

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Opiskelijoiden työvälineet/ohjelmistot LEON 100 -HANKE Moodle Opiskelijalla mahdollisuus käyttää Ympäristö

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Opiskelijoiden työvälineet/ohjelmistot LEON 100 -HANKE Moodle Opiskelijalla mahdollisuus käyttää Ympäristö ei tarjo opiskelijoille Oma. Tilaa omana tuottamiseen työkaluja. työskentelypohjana. Tällöin hänellä on ne samat mahdollisuudet kuin opettajalla luoda moduuleja Oma. Tilaansa. Ympäristö ei pidä sisällää toimisto-ohjelmia, mutta muista palveluista (GAFE ja O 365) niiden upottaminen ja linkitys on mahdollista. Office 365 GAFE Tässä O 365 on erittäin vahvoilla. Tässä on GAFE: n hyvä puoli. Juuri näiden työkalujen ja Työkalut dokumenttien pilvitallennuksen (One. Drive) vuoksi kirjoittamiseen, esityksen 365: sta kannattaa käyttää tekemiseen ja pieneen Peda. netin ja Moodlen rinnalla. taulukkolaskentaan ovat hyvät. Eivät Pilvitallennus ja dokumenttien kuitenkaan vedä vertoja 365 onlinemuokkaus mahdollistaa varsinaisten ohjelmien käyttöön. samanaikaisen työskentelyn. Tällöin Runsaasti erilaisia muitakin työkaluja ryhmätyö voidaan tuottaa myös niin opiskelijoille kuin opettajille. sähköisesti. Selainversioilla pääsee dokumenttien kanssa melko pitkälle, mutta jos tehdään pitkiä moniosaisia raportteja kannattaa siirtyä ohjelman käyttöön. Sivistyskeskuksen paketti opiskelijoille mahdollistaa ohjelmien lataamisen myös omalle koneelle. Myös muitakin työkaluja niin opettajille kuin opiskelijoille.

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Arviointia koetyökaluna LEON 100 -HANKE Peda. net Moodle Lomaketyökalulla voi tehdä muutamia

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Arviointia koetyökaluna LEON 100 -HANKE Peda. net Moodle Lomaketyökalulla voi tehdä muutamia kysymyksiä ja myös pisteyttää monivalintoja ja aukkotehtäviä. Koska kyseinen työkalu on lähinnä lomakkeita varten kehitetty, niin arvioinnin kannalta siinä ei ole vielä oikeastaan mitää järkevää työkalua. Tenttityökalu ja kysymyspankki muodostavat monipuolisen ja useaan kertaan käytettävän sähköisen koetyökalun. Käytössä olevat tehtävätyypit ovat monipuolisia ja niissä runsaasti arviointia automatisoivia ominaisuuksia. Kysymyspankin kysymyksiä on mahdollista siirtää toisille kursseille moodlen sisällä. Tentti on mahdollista rakentaa sitne, että moodle arpoo kysymypankista joka kerta eri tehtävät. Tentti on mahdollista laittaa etukäteen avautumaan opiskelijoille tietyksi ajaksi. Kaikkien tenttiin kuuluvien tehtävien pisteet keräytyvät arviointinäkymässä yhteen. Opettajalla on myös mahdollisuus muuttaa automaattisesti annettuja pistemääriä. Office 365 GAFE Google. Formsia eli Googlelomaketta voi käyttää koetyökaluna. Yhdistettynä Flubaroo-lisäosan kanssa myös monivalintojen automaattitarkistus ja opiskelijoiden arvosanojen taulukointi on mahdollista.

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Moodle Office 365 GAFE Arviointia yhteisöllisen tuottamisen Yhteisöllisiä toimintoina opettaja

JÄRJESTELMIEN VERTAILUA Peda. net Moodle Office 365 GAFE Arviointia yhteisöllisen tuottamisen Yhteisöllisiä toimintoina opettaja voi Ryhmiä käyttämällä opettaja voi Työkalujen onlineversioilla Työkalut ovat selaimessa ja niiden näkökulmasta käyttää keskustelualuetta (viestiin tehdä kurssilla yhteisen toiminnan yhteistuottaminen onnistuu ja jakaminen on palvelun parhaita saa myös liitteen. ), muistiota ja mahdolliseksi. Toki tämä vaatii One. Drivessa tiedostojen ja puolia. Mahdollistaa moduulien kommenttien avulla. opettajalta melko hyvää moodlen kansioiden jakaminen on helppoa. yhteistuottamisen erittäin hyvin. Yhteisöllisesti tuotettavaan tekstiin, tuntemusta, jotta osaa ryhmiä Mahdollistaa yhteistuottamisen. esitykseen kannattaa valita käyttää. pedanetin rinnalle, joko GAFE: n docsit, slidet tai vastaavat O 365: sta. Arviota käyttöönotettavuudesta ja Helposti käyttööotettava, Kohtuullisesti haltuunotettava, vaatii One. Drive pilvitallennuksen Classroom helposti käyttöön toiminnasta yksinkertainen, kurssin uudelta käyttäjältä hieman yhdistäminen opiskelijoiden kanssa otettava oppimisympäristö. Drive monistaminen uusille ryhmille enemmän kuin Peda. net, mutta työskentelyyn on helppoa ja tarjoaa pilvitallennuksen yhdistäminen helppoa. tarjoaa edistyneemmille käyttäjille Moodlen ja Pedanetin kanssa opiskelijoiden kanssa työskentelyyn enemmän, erityisesti sähköisen yhteiskäytössä erittäin toimivia on helppoa ja tarjoaa (Moodlen ja) kokeen tekemiseen ja opiskelijaratkaisuja. Pedanetin kanssa yhteiskäytössä arviointiin. erittäin toimivia ratkaisuja. Arviota sähköisenä Toimiva ratkaisu, kun ei tarvita Toimisi hyvin, mutta muut Sivustoista saa tässä järjestelmässä Sites (Sivusto) olisi tässä opettajainhuoneen valintaan laajaa tiedostojen hallintaa. Helppo järjestelmät ajavat tässä vaiheessa erittäin toimivan opettajien työtilan, järjestelmässä sähköisen aloittaa. ohi. mahdollisuuksia on erittäin paljon. opettajahuoneeksi sopiva valinta, Aluksi säätöihin menee runsaasti yhdistettynä koulun tilille luotuun aikaa, mutta järjestelmänä toimiva Drive pilvitallennuksen kanssa. erityisesti tiedostojen hallinnassa. Vaatii koululle oman sivuston tilaamisen IT-hallinnosta (Arimo Koski) LEON 100 -HANKE

JÄRJESTELMIEN YHTEISKÄYTTÖ Toimiviksi havaittuja käyttötapoja • PEDANET ja O 365: n One. Drive •

JÄRJESTELMIEN YHTEISKÄYTTÖ Toimiviksi havaittuja käyttötapoja • PEDANET ja O 365: n One. Drive • PEDANET ja GAFE: n Drive • Moodle ja O 365: n One. Drive • PEDANET ja Socrative ja/tai Quizlet • Moodle ja Socrative ja/tai Quizlet • O 365: n SWAY tutustumisen arvoinen ja upotusmahdollisuus toimii yhteen todennäköisesti molempiin. LEON 100 -HANKE

TOIMINTAKULTTUURI • Esimerkiksi TVT-ryhmä ja rehtori miettivät yhdessä, mihin järjestelmiin omassa koulussa keskitytään. Tarvittaessa

TOIMINTAKULTTUURI • Esimerkiksi TVT-ryhmä ja rehtori miettivät yhdessä, mihin järjestelmiin omassa koulussa keskitytään. Tarvittaessa rooleja jaetaan, kuten lukioissa on tehty digitutoreiden kohdalla. • Koulutukset, joita tilataan/toivotaan/järjestetään tulee linkittää koulun valitsemiin keskeisiin järjestelmiin. • Lähtökohtaisesti uuden järjestelmän käyttöönottokoulutukset tulee järjestää koululla esimerkiksi vesopäivänä, jolloin koulun koko henkilökunta on paikalla. LEON 100 -HANKE

TOIMINTAKULTTUURI Wilma • Viestintä • Arviointi • Muut Sosiaalisen median palvelut, esimerkiksi • Koulun

TOIMINTAKULTTUURI Wilma • Viestintä • Arviointi • Muut Sosiaalisen median palvelut, esimerkiksi • Koulun kotisivut: viralliset, Peda. net etusivu • Koulun Facebook-sivu, Twitter-tili, Instagram-tili, You. Tube-kanava, rehtorin/opon/opettajien blogi, ym. LEON 100 -HANKE

TOIMINTAKULTTUURI • TVT-strategian päivitys tarpeen ainakin sähköisten oppimisympäristöjen osalta. • Ajankohtaista juuri nyt! •

TOIMINTAKULTTUURI • TVT-strategian päivitys tarpeen ainakin sähköisten oppimisympäristöjen osalta. • Ajankohtaista juuri nyt! • OPS 2016 perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – oppimiskäsitys, tietokäsitys ja ympäröivä yhteiskunta pohjaksi suunnitelmaan. • Työkaluja: • Koulun taulukko käytettyihin tvt-välineisiin. Esimerkki 1. • Kehityskeskusteluihin pedagoginen työkalu opettajien tvt-osaamisen kehittämiseen. Esimerkki 2. • Täydennyskoulutusorganisaatiolla tulee olla tietoa siitä, mitkä ovat käytettävät järjestelmät, niiden pedagoginen käyttö sekä eri järjestelmien keskeisten ominaisuuksien tuntemus. • Pedagoginen lähituki kouluilla LEON 100 -HANKE

”Osaamisen kehittäminen on tietoyhteiskunnan ytimessä. Ymmärrys ja taidot kehittyvät vain kohtaamisissa ja toiminnassa. Opettajat

”Osaamisen kehittäminen on tietoyhteiskunnan ytimessä. Ymmärrys ja taidot kehittyvät vain kohtaamisissa ja toiminnassa. Opettajat varmistavat oppijoiden taitojen kehittymisen. Johto varmistaa kehittämisen suunnan ja sen, että kaikilla opettajilla ja oppijoilla on mahdollisuudet osaamisen ylläpitoon. Tietotekninen kehitys on nopeaa ja oppimisympäristöjen tulisi vastata oppijoiden osaamisen kehittymisen tulevaisuuden tarpeita. Millainen ympäristö antaa mahdollisuuden kehittää työskentely- ja vuorovaikutustaitoja, ilmaisutaitoja, osallistumista ja vaikuttamista? Millaisin periaattein valitaan käytettävä teknologia, rakennetaan fyysiset tilat, päätetään yhteisestä toimintakulttuurista ja tavoitteista? ” Lähde: Silander, Ryymin, Mattila: ”Tietoyhteiskuntakehi tyksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa” Liisa Lind, Helsingin kaupungin opetusviraston mediakeskuksen johtaja

LISÄMATERIAALIT LEON 100 -HANKE

LISÄMATERIAALIT LEON 100 -HANKE

Luettavaksi • Pasi Silander: ”Oppimisympäristö” • Silander, Ryymin, Mattila: ”Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja

Luettavaksi • Pasi Silander: ”Oppimisympäristö” • Silander, Ryymin, Mattila: ”Tietoyhteiskuntakehityksen strateginen johtajuus kouluissa ja opetustoimessa” • Silander (toim. ) ”Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa” • Liisa Ilomäki (toim. ) Laatua e-oppimateriaaleihin - E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa LEON 100 -HANKE

Esimerkki 1. LEON 100 -HANKE

Esimerkki 1. LEON 100 -HANKE

Esimerkki 2. LEON 100 -HANKE

Esimerkki 2. LEON 100 -HANKE

Seuraavat diat: ITK 2015 -esitys: Miten johtaa IT: tä osana strategista ja pedagogista johtamista?

Seuraavat diat: ITK 2015 -esitys: Miten johtaa IT: tä osana strategista ja pedagogista johtamista? Silander & Kylämä LEON 100 -HANKE

Rakenteet Oppilaitos … Opetuksen järjestelmät Pilvipalvelut Hallinnon järjestelmät + rajapinnat … Osaaminen Prosessit Opetuksen

Rakenteet Oppilaitos … Opetuksen järjestelmät Pilvipalvelut Hallinnon järjestelmät + rajapinnat … Osaaminen Prosessit Opetuksen järjestäminen - Opetus ja ohjaus - Opiskelu ja oppiminen - Arviointi OPS - … - Valtakunnalliset … Johtaminen ja hallinto - Hankinnat - Kehittäminen - Asennukset ja tuki - Tietoturvallisuus Laitteet ja ohjelmistot … Teknologia ja ympäristöt Hyvinvointi, ohjausja tukipalvelut - Opiskelijahuol-to - Kouluterveyden huolto - Ohjaus ja tukipalvelut - … Tavoitteet - Koulutuksen järjestäjä - Koulu/oppilaitos - … Toiminnan Ulkoinen ohjaus - OPH - OKM - Koulutuksen järjestäjä - … Toimintaympäristö Oppimisympäristöt Henkilöstö Säädökset tavoitteet Strategia … Toimintakulttuuri Toimintasuunnitelma … - Tilastotiedot Talous Osaamisen kehittämine Toimintakulttuurin tietoinen rakentaminen … ACCESS BYOD Tietoliikenneyhteydet … Lähde: ITK 2015 -esitys: Miten johtaa IT: tä osana strategista ja pedagogista johtamista? Silander & Kylämä Sosiaalinen media Oppijat

Rakenteet Oppilaitos … Opetuksen järjestelmät Pilvipalvelut Hallinnon järjestelmät + rajapinnat … Osaaminen Prosessit Opetuksen

Rakenteet Oppilaitos … Opetuksen järjestelmät Pilvipalvelut Hallinnon järjestelmät + rajapinnat … Osaaminen Prosessit Opetuksen järjestäminen - Opetus ja ohjaus - Opiskelu ja oppiminen - Arviointi OPS - … - Valtakunnalliset … Johtaminen ja hallinto - Hankinnat - Kehittäminen - Asennukset ja tuki - Tietoturvallisuus Laitteet ja ohjelmistot … Teknologia ja ympäristöt Hyvinvointi, ohjausja tukipalvelut - Opiskelijahuol-to - Kouluterveyden huolto - Ohjaus ja tukipalvelut - … Tavoitteet - Koulutuksen järjestäjä - Koulu/oppilaitos - … Toiminnan Ulkoinen ohjaus - OPH - OKM - Koulutuksen järjestäjä - … Toimintaympäristö Oppimisympäristöt Henkilöstö Säädökset tavoitteet Strategia … Toimintakulttuuri Toimintasuunnitelma … - Tilastotiedot Talous Osaamisen kehittämine Toimintakulttuurin tietoinen rakentaminen … ACCESS BYOD Tietoliikenneyhteydet … Lähde: ITK 2015 -esitys: Miten johtaa IT: tä osana strategista ja pedagogista johtamista? Silander & Kylämä Sosiaalinen media Oppijat