rvels trgyals meggyzs 2 ra Az attitd Csords

  • Slides: 28
Download presentation
Érvelés, tárgyalás, meggyőzés 2. óra Az attitűd Csordás – Geng – Szabó

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés 2. óra Az attitűd Csordás – Geng – Szabó

TÉMAKÖRÖK Az attitűd: q 3 aspektusa (affektív, kognitív, konatív) q változása (célja és iránya)

TÉMAKÖRÖK Az attitűd: q 3 aspektusa (affektív, kognitív, konatív) q változása (célja és iránya) q mérése q 4 funkciója (ismereti, adaptív, értékkifejező és énvédő) 2 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Az attitűd A világban lévő tárgyakról, eseményekről, ötletekről, emberekről stb. értékítéletekkel rendelkezünk. p Ezeknek

Az attitűd A világban lévő tárgyakról, eseményekről, ötletekről, emberekről stb. értékítéletekkel rendelkezünk. p Ezeknek az értékítéleteknek az összessége egy kognitív reprezentációban összegződik: attitűd. p Azt a valamit/valakit, amiről attitűddel rendelkezünk, attitűdtárgynak nevezzük. Ez lehet egy tárgy, esemény, ötlet, személy Tehát: az attitűd kognitív reprezentáció, amely összegzi (akár mi magunk is). egy attitűdtárggyal kapcsolatos értékeléseinket, értékítéleteinket, viszonyainkat. p 3 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Az attitűd 3 aspektusa Háromemeletes attitűdmodell: q affektív (érzelmi): a kedvelés és nem kedvelés

Az attitűd 3 aspektusa Háromemeletes attitűdmodell: q affektív (érzelmi): a kedvelés és nem kedvelés értékelő viszonyulásai q kognitív (megismerésbeli): a tárgyra vonatkozó ismeretek, hiedelmek, vélekedések, elképzelések q konatív (cselekvéses): viselkedési szándékok és cselekvési tendenciák 4 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Milyen attitűdjeink vannak róla? 5 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19.

Milyen attitűdjeink vannak róla? 5 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Mindenre tekinthetünk attitűdtárgyként Attitűdtárgy Attitűdtárgy 6 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés,

Mindenre tekinthetünk attitűdtárgyként Attitűdtárgy Attitűdtárgy 6 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Példák a három aspektusra 7 Előítélet/diszkrimináció n affektív: előítélet n kognitív: sztereotípia n konatív:

Példák a három aspektusra 7 Előítélet/diszkrimináció n affektív: előítélet n kognitív: sztereotípia n konatív: diszkrimináció Politikai párt n affektív: érzelmi viszonyulás a párthoz n kognitív: választási program n konatív: szavazás, demonstráció Reklám n affektív: termékhez rendelt érzelmek n kognitív: termék leírása BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz n konatív: megveszem?

Attitűdváltozás A hosszú távú hatást eredményező kommunikációs aktus sikere annak köszönhető, hogy a kommunikátor

Attitűdváltozás A hosszú távú hatást eredményező kommunikációs aktus sikere annak köszönhető, hogy a kommunikátor tartós attitűdváltozást ér el a célszemélyben. 8 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Attitűdváltozás A befolyásolás tekinthető: attitűdváltoztatásnak/egy még nem létező attitűd kialakításának/egy már létező attitűd megerősítésének.

Attitűdváltozás A befolyásolás tekinthető: attitűdváltoztatásnak/egy még nem létező attitűd kialakításának/egy már létező attitűd megerősítésének. § egy attitűd megváltoztatására irányuló törekvés indulhat mind az affektív, mind a kognitív, mind a konatív összetevő irányából, de ezek mindig hatással vannak egymásra. § a célszemély a továbbiakban azért fog a kommunikátor szándékainak megfelelően viselkedni/gondolkodni, mert az attitűdtárgyat pozitívan/negatívan értékeli. 9 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Attitűdváltozás Mi lehet a meggyőzés célja? n egy attitűd irányának megváltoztatása (pozitív vagy negatív

Attitűdváltozás Mi lehet a meggyőzés célja? n egy attitűd irányának megváltoztatása (pozitív vagy negatív irányba) n egy attitűd intenzitásának változtatása/megerősítése n egy új attitűd kialakítása a célszemélyben A hatékony befolyásolás alapvető szükséges feltétele, hogy a célszemély rendelkezzen a megkívánt reakcióhoz szükséges választendenciákkal. n Azaz: ha rosszul ítéljük meg a másik attitűdjét, és a lehetőségekhez képest túlzott 10 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Hogyan mérnétek az attitűdöt? 11 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19.

Hogyan mérnétek az attitűdöt? 11 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Attitűdmérés – Közvetlen módszerek Önbeszámoló: n mindennapi eszmecsere n közvélemény kutatás pl. : attitűdskála

Attitűdmérés – Közvetlen módszerek Önbeszámoló: n mindennapi eszmecsere n közvélemény kutatás pl. : attitűdskála (1 -5 -ig osztályozd: mennyire szereted, mennyire nem szereted) p felosztásának lehetnek torzító hatásai p ismerjük azt az érzést, amikor nem tudunk választani a felkínált alternatívák közül p az emberek őszinteségét előfeltételezik p a megfigyelői paradoxon: az emberek általában igyekeznek jó képet mutatni magukról mások felé (senki sem akar tudatlan, elmaradott stb. lenni) p lehetséges megoldás: anonimitás 12 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Attitűdmérés – Közvetlen módszerek A viselkedés megfigyelése 14 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés,

Attitűdmérés – Közvetlen módszerek A viselkedés megfigyelése 14 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Attitűdmérés – Közvetett módszerek Az attitűdök leképezése: pl. embereket arra kérnek, hogy hírességek életének

Attitűdmérés – Közvetett módszerek Az attitűdök leképezése: pl. embereket arra kérnek, hogy hírességek életének homályos részleteivel kapcsolatos részleteket egészítsenek ki. p Pl. melyik igaz? Ronald Reagennek ötös átlaga volt az Eureka College-ben vagy Ronald Reagennek sosem volt hármasnál jobb átlaga az Eureka College-ban? Mivel a kérdezettek többsége nem tudja a választ, statisztikai alapon ez a módszer alkalmas lehet egy csoport attitűdjeinek felmérésére. 15 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Attitűdmérés – Közvetett módszerek „Hamis vezetékek”: n ha az emberek azt hiszik, hogy hazugságvizsgálóra

Attitűdmérés – Közvetett módszerek „Hamis vezetékek”: n ha az emberek azt hiszik, hogy hazugságvizsgálóra kötötték őket, általában őszintébben nyilatkoznak. n a hazugságvizsgáló azonban maga nem hatékony eszköz, csak az attitűdök intenzitását tudja mérni, és azt sem a legjobb hatásfokkal – legfeljebb segédeszköz lehet. Egyéb hatékonyabb pszichológiai-fiziológiai eszközök: n inkább csak a kutatók számára elérhetőek n költségesek, így ritkán használják őket 16 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Az attitűd négy funkciója 1. 2. 3. 4. 17 Ismereti funkció (knowledge) Társadalmi alkalmazkodás

Az attitűd négy funkciója 1. 2. 3. 4. 17 Ismereti funkció (knowledge) Társadalmi alkalmazkodás (adaptive) Értékkifejező funkció (valueexpressive) Énvédő funkció (ego-defensive) BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

1. Ismereti funkció (knowledge) Az attitűd szervezi, strukturálja tapasztalatainkat: p az attitűdtárgyakat jelentéssel látja

1. Ismereti funkció (knowledge) Az attitűd szervezi, strukturálja tapasztalatainkat: p az attitűdtárgyakat jelentéssel látja el p konzisztens, relatív stabil, kiszámítható, várakozásoknak megfelelő világot biztosít Lehetséges, hogy ugyanazt a dolgot/eseményt két eltérő hallgatóság alapvetően különbözőnek láthatja: meglévő attitűdjeink kihatnak arra, hogy mit és hogyan látunk a világból. 18 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

1. Ismereti funkció (knowledge) Az attitűdök befolyásolják, hogy: p a kommunikációs relációrendszerben az üzenetek

1. Ismereti funkció (knowledge) Az attitűdök befolyásolják, hogy: p a kommunikációs relációrendszerben az üzenetek mely részeire fogunk odafigyelni, melyiket fogjuk megérteni, feldolgozni és elfogadni. p a tapasztalatainkat hogyan értelmezzük. Mások attitűdjeinek ismerete viselkedésük megértésében. q 19 segíthet Pl. egy protestáns és egy katolikus észreveszik, amint egy katolikus pap bemegy a nyilvánosházba. A protestáns gúnyosan mosolyog: milyen képmutató az egyházad! A katolikus viszont büszke: még ha egy nyilvánosházban haldoklik is valaki, a pap akkor is 2018/19. bemegy BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, tavasz

1. Ismereti funkció (knowledge) A legtöbb tárggyal kapcsolatban több oldalról kapunk információkat. Elképzelhető, hogy

1. Ismereti funkció (knowledge) A legtöbb tárggyal kapcsolatban több oldalról kapunk információkat. Elképzelhető, hogy az attitűdök aspektusai ellentmondanak egymásnak. p pl. a véradás fontosnak tartjuk, de nem bírjuk a vér látványát. Mindamellett általában konzisztenciára törekszünk és jobbára világos iránnyal rendelkező, egyértelmű attitűdjeink vannak. 20 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

1. Ismereti funkció (knowledge) Fontos, hogy az egyes attitűdtárgyakhoz kapcsolódó tartalmak részben függetlenek egymástól.

1. Ismereti funkció (knowledge) Fontos, hogy az egyes attitűdtárgyakhoz kapcsolódó tartalmak részben függetlenek egymástól. q Rendszerint előfordul, hogy a különböző tárgyakkal kapcsolatos attitűdjeink egymásnak tartalmilag ellentmondanak. Ha ezzel szembesülünk, igyekszünk feloldani a feszültséget (lásd később: a disszonancia redukciójánál!) Az attitűdök konzisztenciája annak köszönhető, hogy p információbázisunk általában egyoldalú p a különböző információkhoz eltérő súlyokat 21 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Példa az attitűd ismereti funkciójára Milyen ismereteink vannak a zászlókról? 22 BME Filozófia és

Példa az attitűd ismereti funkciójára Milyen ismereteink vannak a zászlókról? 22 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Példa az attitűd ismereti funkciójára Orbán Viktor 2014 -es évértékelőjének reakciói: n „egy ilyen

Példa az attitűd ismereti funkciójára Orbán Viktor 2014 -es évértékelőjének reakciói: n „egy ilyen higgadt, középre beszélő, mérsékletről, józanságról tanúságot tevő és biztonságot, erőt sugárzó beszédet mondott a miniszterelnök” (Lánczi Tamás, Századvég) n „az általa vártnál sokkal ideologikusabb beszédet mondott a miniszterelnök, a cél ezzel a saját tábor mozgósítása volt, a bizonytalanok számára ez kevésbé vonzó” (Magyar Kornélia, Progresszív Intézet) 23 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

2. Társadalmi alkalmazkodás (adaptive) Minden társadalmi csoport rendelkezik attitűdökkel és ennek függvényében értékeli az

2. Társadalmi alkalmazkodás (adaptive) Minden társadalmi csoport rendelkezik attitűdökkel és ennek függvényében értékeli az embereket. q Ezek átvétele a beilleszkedést, bekerülést, bennmaradást segíti. q Az ember eleve hajlamos csoportokhoz tartozni. Pl. : Ha a reklám által felvázolt csoporthoz tartozol, azt a terméket kell vásárolnod, amit 24 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

3. Értékkifejező funkció (valueexpressive) p önkifejező eszköz p jó érzés megmutatni magunk p gyakran

3. Értékkifejező funkció (valueexpressive) p önkifejező eszköz p jó érzés megmutatni magunk p gyakran identitásunk része az attitűd p önmegerősítő szerepe is lehet p nem feltétlen verbális p reklámnál: adott értékhez rendeljük hozzá az adott terméket 25 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

4. Énvédő defensive) n önbecsülés funkció megvédése, önigazolás pl. ha nem vagyok jó tornában,

4. Énvédő defensive) n önbecsülés funkció megvédése, önigazolás pl. ha nem vagyok jó tornában, akkor nem szeretem a sportot pl. a „savanyú a szőlő” története n a racionalizálás is erre épül n reklámnál: régi technológiát használni ciki: megváltoztatom az attitűdöm a régi és új 26 (ego- BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

Az attitűd négy funkciója A funkciók közvetítenek a saját világunk, érzeteink (értékkifejező, énvédő funkció)

Az attitűd négy funkciója A funkciók közvetítenek a saját világunk, érzeteink (értékkifejező, énvédő funkció) és a külső világ (adaptív, ismereti funkció) között. Részletesebben lásd: n Zentai: A meggyőzés útjai (http: //mek. oszk. hu/05000/05034/html/#6) Az attitűdök szerepe c. fejezet 27 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz

KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET! Egres Dorottya: egres. dorottya@filozofia. bme. hu Geng Viktor: geng. viktor@gmail.

KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET! Egres Dorottya: egres. [email protected] bme. hu Geng Viktor: geng. [email protected]il. com Szabó Krisztina: kriszti. [email protected] bme. hu Szemere Alexandra: szemere. [email protected] bme. hu 28 BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Érvelés, tárgyalás, meggyőzés, 2018/19. tavasz