Rozloen nboje na vodii Podmnky pouvn prezentace Staen

  • Slides: 15
Download presentation
Rozložení náboje na vodiči Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití

Rozložení náboje na vodiči Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd. ) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250, - Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www. eucitel. cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence. Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd. , je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora ([email protected] cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Rozložení náboje na vodiči © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Rozložení náboje na vodiči © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Opakování: Kov se skládá z pevně vázaných kladných iontů, mezi nimiž se volně pohybují

Opakování: Kov se skládá z pevně vázaných kladných iontů, mezi nimiž se volně pohybují elektrony („elektronový plyn“)

Nabití záporným nábojem:

Nabití záporným nábojem:

Nabití záporným nábojem: Těleso přijme další elektrony, které působí na elektrony ve svém okolí

Nabití záporným nábojem: Těleso přijme další elektrony, které působí na elektrony ve svém okolí odpudivými silami.

Nabití záporným nábojem: Rovnováha se ustálí až když se všechny nadbytečné elektrony rozloží na

Nabití záporným nábojem: Rovnováha se ustálí až když se všechny nadbytečné elektrony rozloží na vnějším povrchu vodiče.

Nabití kladným nábojem:

Nabití kladným nábojem:

Nabití kladným nábojem: Těleso odevzdá některé elektrony. Vzniklá oblast s přebytkem kladného náboje přitahuje

Nabití kladným nábojem: Těleso odevzdá některé elektrony. Vzniklá oblast s přebytkem kladného náboje přitahuje elektrony ze svého okolí.

Nabití kladným nábojem: Rovnováha se ustálí až když se všechny elektrony rozloží uvnitř vodiče,

Nabití kladným nábojem: Rovnováha se ustálí až když se všechny elektrony rozloží uvnitř vodiče, kde vyrovnají kladný náboj okolních iontů. Na vnějším povrchu zůstane tenká oblast s nedostatkem elektronů.

Elektrický náboj se vždy rozmístí na povrchu vodiče Navenek se nabití vodiče projeví vždy

Elektrický náboj se vždy rozmístí na povrchu vodiče Navenek se nabití vodiče projeví vždy tak, že se veškerý náboj (kladný nebo záporný) rozmístí na jeho povrchu. Uvnitř vodiče jsou kladné a záporné náboje vyrovnány.

Na povrchu koule se náboj rozmístí rovnoměrně

Na povrchu koule se náboj rozmístí rovnoměrně

Na povrchu nepravidelných těles je největší hustota náboje na ostrých hranách

Na povrchu nepravidelných těles je největší hustota náboje na ostrých hranách

V praxi se tento jev projeví například při bouřce: Na vysokých a ostrých předmětech

V praxi se tento jev projeví například při bouřce: Na vysokých a ostrých předmětech se hromadí více elektrického náboje a nejčastěji do nich uhodí blesk.

Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo

Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.