Nytt lkarutltande fr livrnta Sid 1 2018 Lkarutltande

  • Slides: 12
Download presentation
Nytt läkarutlåtande för livränta Sid 1 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Nytt läkarutlåtande för livränta Sid 1 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Nytt läkarutlåtande för livränta Vad är det? Läkarutlåtande som ger Försäkringskassan stöd i att

Nytt läkarutlåtande för livränta Vad är det? Läkarutlåtande som ger Försäkringskassan stöd i att bedöma om en persons förmåga att skaffa inkomst är nedsatt för minst ett år till följd av ett olycksfall i arbetet eller annan skadlig inverkan i arbetet Varför kommer det? Uppdrag i Regleringsbrev för 2018 När det ska användas? Vid en ansökan om livränta eller under utredning av rätt till livränta när de efterfrågade uppgifterna inte redan finns hos Försäkringskassan Sid 2 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? ØVad utlåtandet är baserat på ØAndra medicinska underlag/utredningar

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? ØVad utlåtandet är baserat på ØAndra medicinska underlag/utredningar ØDiagnos och kortfattat förlopp ØFunktionsnedsättning ØAktivitetsbegränsningar ØMedicinsk behandling ØMedicinska förutsättningar för arbete Sid 3 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 4 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 4 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 5 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 5 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 6 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 6 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 7 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 7 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 8 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 8 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 9 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Vilka frågor ställer vi i läkarutlåtandet? Sid 9 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Publicering och införande av läkarutlåtandet för livränta 30 december 2018 Sid 10 • 2018

Publicering och införande av läkarutlåtandet för livränta 30 december 2018 Sid 10 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta www. forsakringskassan. se: Hälso- och sjukvården

Användandet av nytt läkarutlåtande Begäras av patienten Begäras av Försäkringskassan Sid 11 • 2018

Användandet av nytt läkarutlåtande Begäras av patienten Begäras av Försäkringskassan Sid 11 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta

Ersättning för läkarutlåtande… …kan ges till …ges i regel inte till privat vårdgivare som

Ersättning för läkarutlåtande… …kan ges till …ges i regel inte till privat vårdgivare som har samverkansavtal med landstinget eller läkare som helt står utanför den offentligt finansierade hälsooch sjukvården. läkare anställda av landstinget eller läkare på privat vårdenhet med vårdavtal med landstinget. Sid 12 • 2018 • Läkarutlåtande för livränta