NANANLARIN G KAYNAI DUA DUA NEDR Dua kelimesi

  • Slides: 28
Download presentation
İNANANLARIN GÜÇ KAYNAĞI DUA

İNANANLARIN GÜÇ KAYNAĞI DUA

DUA NEDİR? Dua kelimesi, sözlükte; “çağırmak, istemek, yardım talep etmek” anlamına gelmektedir. Dinî bir

DUA NEDİR? Dua kelimesi, sözlükte; “çağırmak, istemek, yardım talep etmek” anlamına gelmektedir. Dinî bir terim olarak ise dua; Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf ederek, bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasıdır. Dua, kul ile sonsuz kudret sahibi olan Allah arasında bir köprü ve diyalog anlamındadır ki, kuldan Allah’a yakarış ve bağışlanma, Allah’tan kula ise merhamet, bağış ve koruma ifade eder.

Bütün yaratıkların tabiatında Allah’a doğru bir yöneliş vardır. Birçok ayette canlı ve cansız bütün

Bütün yaratıkların tabiatında Allah’a doğru bir yöneliş vardır. Birçok ayette canlı ve cansız bütün varlıkların Allah’ı andığı açıkça vurgulanmaktadır. Bu ayetlerin birinde şöyle denilmektedir: ● ﺍﻟ ﻣﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻓﻴ ﺍ ﻩ ﻟ ﺍ ﻭ ﺑﻴ ● ﺍ ﻟﻴﺍ ﻭ ﺍ “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır. ” (İsra, 17/44) Varlıklar arasında en mükemmeli olan insan, özü itibariyle yaratıcısına ulaşma, ona sığınma ve onu tanıma arayışı içinde yaratılmıştır. Bu sebeple insan, tarihinin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır.

Allah ile kul arasındaki münasebet konusunda Hz. Peygamber’e yöneltilen soruya Kur’an şu cevabı vermiştir:

Allah ile kul arasındaki münasebet konusunda Hz. Peygamber’e yöneltilen soruya Kur’an şu cevabı vermiştir: ● ﺍ ﺍﺩﻯ ﻯ ﻯ ﺭﻳ ﺟﻴ ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﺍ ﺟﻴﻭﺍ ﻟﻰ ﻭﺍ ﺑﻰ ﻭ “Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. ” (Bakara, 2/186).

Dua, kulluk makamlarının en önemlisidir. Bir ayette: • ﺍﺍ ﻯﺍﺍ “(Ey Muhammed!) De ki:

Dua, kulluk makamlarının en önemlisidir. Bir ayette: • ﺍﺍ ﻯﺍﺍ “(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!. . . " (Furkân, 25/77) buyurularak insanın Allah’a ancak bu yönelişiyle değer kazanacağı ifade edilmiştir Allah, kuluna cevap vermek için onun her ne vesile olursa olsun kendisine yönelmesini istemektedir: ﺍ ﺍﻭﻧﻰ “Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. . . (Mü’min, 40/60).

● ﺍ ﺍﻹﻧﺍ ﺍﻟ ﺍﺍ ﻧ ﺍﺩ آﻣ ﺍ ﺍ ● ﻥ ﺍﻯ ●

● ﺍ ﺍﻹﻧﺍ ﺍﻟ ﺍﺍ ﻧ ﺍﺩ آﻣ ﺍ ﺍ ● ﻥ ﺍﻯ ● ﻳ ﺍ ﺍﻭ ﻭ “İnsana bir zarar geldiği zaman, yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak (o zararın giderilmesi için) bize dua eder; fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca, sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. ” (Yunus/12

Kur´an-ı Kerim´de Peygamberlerin duaları: Hz. Adem (AS)´ın duası: ﺍﻻ ﺍ ﺍ ﻧﺍ ﻥ ﺍ

Kur´an-ı Kerim´de Peygamberlerin duaları: Hz. Adem (AS)´ın duası: ﺍﻻ ﺍ ﺍ ﻧﺍ ﻥ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍﺍﻳ „(Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. “ (Araf/23) Hz. İbrahim (AS)´in duası: ﺍ ﺍ ﻳ ﻭﻻ ﻭ آﺍ ﺍﺍ ﺍ ﻳ ﻧ ﺍﻟﻳ “Rabbimiz! Onlara kendi içlerinden, Sen’in âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Yegane Azîz ve Hakîm Sen’sin” (Bakara, 2/129).

● ● ﺍﻱ ﻳ ﺍﻟ ﻻ ﻥ ﻱ ﺍ ﺍ ﺍ ﻱ ﺍ ﻳ

● ● ﺍﻱ ﻳ ﺍﻟ ﻻ ﻥ ﻱ ﺍ ﺍ ﺍ ﻱ ﺍ ﻳ ﻭ ﺍﺍ. ﺍﺀ "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!" "Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!„(Ibrahim/40 -41) Peygamberimize ögretilen dua: ● ﺍﻟ ﻻ ـ ﻥ ● ﺍ ﺍﻳ ﻻ „(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir. “ (Tevbe/129)

Yunus (AS)´in duası: ● ﻧ ﺍﻟ ﺍﻳ ﻥ ﺍ ﺍ ﻧ ﺍ ﻱ „Zünnûn'u

Yunus (AS)´in duası: ● ﻧ ﺍﻟ ﺍﻳ ﻥ ﺍ ﺍ ﻧ ﺍ ﻱ „Zünnûn'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye niyaz etti. “ Eyyüb (AS)´in duası: ● ﻱ ﺍﻟ ﻧ ﺍﻟ ﺍﻳ ﻭ ﺍﻯ „Eyyub'u da (an). Hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti. “

Zekeriyya (AS)´in duası: ● ﺍ ﻱ ﺩ ﻧ ﺍﺍﻳ ﺍ ﺍﻯ „Zekeriyya'yı da (an).

Zekeriyya (AS)´in duası: ● ﺍ ﻱ ﺩ ﻧ ﺍﺍﻳ ﺍ ﺍﻯ „Zekeriyya'yı da (an). Hani o, Rabbine şöyle niyaz etmişti: Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın, (her şey sonunda senindir). “ (Enbıza/89) Mü´minlerin birbirlerine duası: ● ﺍ ﺍﺍ ﺍﻳ ﻭﺍ ﺍﻳﺍ ﺍ ﻱ ﻭﺍ ● ﻳ آﻭﺍ ﺍ ﻭ ﻳ „Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!“ (Hasr/10)

Kur´an-ı Kerim´de dua örnekleri: ● ﺍ آﺍ ﻱ ﺍﻟ ﺍ ﻱ ﺍﻵ ﺍ ﺍ

Kur´an-ı Kerim´de dua örnekleri: ● ﺍ آﺍ ﻱ ﺍﻟ ﺍ ﻱ ﺍﻵ ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. ” (Bakara/2001) ● ﺍﺍ ﺍﻳ ﻭﻭ ﺍ ﺍ ﺍﺍ ﺍﺍ ● ﻳ ﺍﻣ “(Ve o kullar): Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl! derler. ” (Furkan/74)

DUANIN KARŞILIĞI VE TESİRİ Hz. Peygamber, dua edene isteğinin ya dünyada hemen verileceğini veya

DUANIN KARŞILIĞI VE TESİRİ Hz. Peygamber, dua edene isteğinin ya dünyada hemen verileceğini veya ahirete saklanacağını ya da istediği iyilik kadar kötülüğün giderileceğini bildirerek şöyle buyurmuştur. ● ﺇ ﺍ ﺃ ، ﻓﻲ ﺍﻵ ﺇ ﺍ ﺃ ، ﻓﺈ ﺍ ﺃ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍ ، ﺍ ﻭ ﺍﻟ ﻋﺎﻟﻰ ﻻ ﺍﺍ . ﺃ ، ﺃ ﻳ ، ﺍ ﺇ ، ﻭ ﺍ ﺍ “Allah'a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek sûretiyle olur, yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun. ” (Tirmizî, Da'avât 133 , No: 3604. V, 582. )

Dua, kişide psikolojik bakımdan bir rahatlık, huzur ve mutluluk doğurur. Ahlaki arınma ve yücelmeye,

Dua, kişide psikolojik bakımdan bir rahatlık, huzur ve mutluluk doğurur. Ahlaki arınma ve yücelmeye, duyarlı bir vicdan ve sağ duyunun gelişmesine yol açar. Hz. Peygamber, ● ﺍﻟﻫ ﺍﻯ ﺍﺍ ﺍﺍ ﺍﻟ ﺍ. ﺍﻟ ﻯ ﺍﺍ ﺍ ﻯ ﺍﻟ ﺍﻷ ﺍﻟ “Allah’ım! beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi günahlardan arındır, hatalarımı kar ve dolu suyuyla temizle” ( Buhârî, Ezân 89. I, 181; buyurarak duanın bu tesirini vurgulamıştır. Dua rahmet hazinelerini açan bir anahtar, tükenmez bir güç kaynağı, insanı kulluğun en üst mertebelerine ulaştıran bir vesiledir.

DUANIN KABUL EDİLMESİ 1 - Duaya Allah’ı Zikir ve Peygamber’e salat-ü selam İle Başlanmalı

DUANIN KABUL EDİLMESİ 1 - Duaya Allah’ı Zikir ve Peygamber’e salat-ü selam İle Başlanmalı ve Bitirilmelidir Peygamber’imizin duaya başlarken ve duayı bitirirken Allah’ı zikrettiği hakkında çok sayıda sahih rivayet vardır. Bu bağlamda Seleme b. el-Evka’ şöyle demektedir: Hz. Peygamber duaya, • . ﺣﺎ ﺍ ﺍﻷﻯ ﺍﻟ ﺍﺏ “Yücelerin yücesi ve bağışlayıcı olan Rabbimi, bütün noksanlardan tenzih ederim” diyerek başlardı. ” (Ahmed, IV, 54. )

● ● ﺍ ﺍ ﺍﻭ ﺍ ﻯ ﺍﻳ. ﺍ ﺍﺍﻳ „Senin izzet sahibi Rabbin,

● ● ﺍ ﺍ ﺍﻭ ﺍ ﻯ ﺍﻳ. ﺍ ﺍﺍﻳ „Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun! Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun. “ (Saffat/180 -182)

2 - Duadan Önce Tevbe Ve İstiğfar Edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir

2 - Duadan Önce Tevbe Ve İstiğfar Edilmelidir. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duası kabul edilmeye layık değildir. Peygamberimizin şu hadisi çok dikkat çekicidir. ● ﻭ ﺍﺍ ﻓﺄﻯ ﺍ ﻟﺬ ، ﺍ ، ﺍ ، ﺍ : ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺍ ، ﺍﻟ ﻳ ﺍﻟ ﺃ ﺃ “Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi’ diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur” (Müslim, Zekat, 19 No: 1015. I, 703. . )

3 - Duayı ençok etkileyen husus kişinin kazancıdır: İbn. Abbas (r. an. ) anlatıyor:

3 - Duayı ençok etkileyen husus kişinin kazancıdır: İbn. Abbas (r. an. ) anlatıyor: Peygamberimizin yanında ; • . . . ﻂ ـ ﺍـﻲ ـﺒـ ـ ﻨﻠﺎ ـﻬـ ﺳﺎـ ـ ـﻢ ﺍـ ﻑ ﺍـ „Ey insanlar! Yeryüzündebulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin…“ Ayeti okunduğunda Sâd b. Ebi Vakkas: Ey Allah´ın Resulü Allah´a dua et, beni duası kabul olanlardan kılsın, dedi. Peygamberimiz: „Ey Sâd yiyeceğini helal olandan seç, duan kabul olur. Nefsimi kudret elinde tutan Allah´a yemin ederim ki, kul haram lokma yediği zaman kırk gün duası kabul olmaz. Haramla beslenen vücut ateşi hak eder. “ Buyurdu. (et-tergib vet terhib)

4 - İçten ve Yalvararak Dua Edilmelidir. Duada taşkınlık göstererek ihlas ve tazarru sınırının

4 - İçten ve Yalvararak Dua Edilmelidir. Duada taşkınlık göstererek ihlas ve tazarru sınırının dışına çıkılmamalıdır. Yalvararak dua edilmelidir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır: ● ﺍ ﺍﺩﻳ ﺍ ﻭﺍ “Rabbimize alçak gönüllüce ve için dua edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez. ” (A’raf, 7/55). Sahabeden Ebû Musa el-Eş’arî der ki: Allah Resulü ile birlikte bulunduğumuz bir seferde, tepelere çıktıkça, derelere indikçe yüksek sesle tekbir ve tehlil getiriyorduk. Bunun üzerine Hz. Peygamber: ● ﺇ ﻻ ﻭ ﺃ ﻻﺍﺑ ﺇ ﻭ ﻳﻌ ﻳﺍ ، ﺍ ﺍ ﺍﻟﺍ ﺍﻭﺍ ﻟﻰ ﺃ “Ey İnsanlar! Kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her an sizinle olan, her şeyi duyan Allah’a dua ediyorsunuz. ” (Buharî, Cihad, 131. IV, 16) buyurarak bizi uyardı.

Allah’ın kuluna çok yakın olduğu, bir ayette şöyle ifade edilmektedir: ● ﺍﺭﻳ ﺍ ﺍﺍ

Allah’ın kuluna çok yakın olduğu, bir ayette şöyle ifade edilmektedir: ● ﺍﺭﻳ ﺍ ﺍﺍ ﺍ ﻩ “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız” (Kâf, 50/16). Yüce Allah, Zekeriya peygamber hakkında; ● ﺍﺩﻯ ﺍ ﺍ “Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı” (Meryem, 19/3) buyurarak onu övmüştür. Bu itibarla, duada dinleyenleri rahatsız edecek şekilde, gereksiz yere bağırıp çağırmak, süslü olsun ve beğenilsin diye yapmacık hareketlerde bulunmak doğru değildir. Dualar ibadet şuuruyla dini vakar ve ölçülere uygun olarak yapılmalıdır. Gösterişe düşkün, dini şuurdan mahrum bir takım kişileri memnun etmek için, mana yavanlığı taşıyan, tumturaklı ifadelerle edebiyatta hüner göstermeye girişmek, duanın özüne aykırıdır.

5 - Umut ve Korku İçinde Dua Edilmelidir: Kul dua ederken, Allah’a karşı korku

5 - Umut ve Korku İçinde Dua Edilmelidir: Kul dua ederken, Allah’a karşı korku ve saygı içinde bulunmalı, aynı zamanda istekli ve ümitli olmalıdır. Umut ve korku içinde dua edenler Kur'ân'da övülmekte ve şöyle denilmektedir: ● ﺍﻭﺍ ﺍﻭ ﻯ ﺍﺍ ﻭﺍ ﺍ ﺍ ﺍﻭﺍ ﺍ ﺍﻋﻴ “… Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. ” (Enbiya, 21/90

6 - Dua, Kıbleye Yönelip Elleri Açarak Yapılmalıdır: Sahabeden Cabir b. Abdullah şöyle demektedir:

6 - Dua, Kıbleye Yönelip Elleri Açarak Yapılmalıdır: Sahabeden Cabir b. Abdullah şöyle demektedir: ● . ﺍ ﻯ ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﻯ ﺍ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺍ ﻭ ﺍﻟ “Hz. Peygamber dua ederken ellerini kaldırdığında onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi. ” (Tirmizi, Da’avât, 11. V, 463 -464. . ) Duada, Meşru Olan Şeyler İstenmelidir İşlenmesi ve istenmesi dinimizce günah sayılan konularda istekte bulunulmamalıdır. Peygamberimiz (a. s. ) ● . ﺃ ﻳ ، ﻻ ﺍ ﺍ ﺍ ﺇ “Kul, günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye (kabul edilmeye) devam eder” (Müslim, Zikr , 25. III, 2096. )buyurulmuştur .

7 - Duaya Konu Olan İşin Oluşması İçin Gereken Şartlar Yerine Getirilmelidir: Kul meşru

7 - Duaya Konu Olan İşin Oluşması İçin Gereken Şartlar Yerine Getirilmelidir: Kul meşru olan her konuda, maddi ve manevi her hususta dua edebilir. Peygamberimiz (a. s. ), ● . ﺃ ﺃ ﺍ ﺍ ﻯ ﺃ ﺇﺍ ﺍ “Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin” (Hindî, Ali el. Müttakî b. Hüsameddîn, Kenzü’l-Ummal fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Efâl, No: 3139. II, 65. Halep, tarihsiz ) buyurmuştur. Ancak duaya konu olan dileğin gerçekleşmesinde maddi sebepler söz konusu ise, öncelikle bunlara başvurulmalıdır. Kişi, elde etmek istediği her ihtiyacı için gereken şartları ve sebepleri, öncelikle bizzat çalışarak yerine getirmeli, sonra da lisanen Allah'tan kolaylık vermesini istemelidir. Sebeplere başvurmak fiili bir duadır ve sözle yapılan duadan önce gelir. Kişinin, gerekli olan maddi sebeplere başvurduktan sonra, onun samimi dua ve yönelişini, Allah karşılıksız bırakmaz.

8 - Şuurlu Dua Etmek Dua ederken Allah insan şuurunun yegâne konusu olmalı, başka

8 - Şuurlu Dua Etmek Dua ederken Allah insan şuurunun yegâne konusu olmalı, başka yönelişler kalpten silinmelidir. Böyle bir durum, insan vicdanını temizler ve onun gönlünü Allah’a açık bir hale getirir. Kur’an-ı Kerim’de bu husus, kişinin “dini Allah’a has kılması” olarak ifade edilmiş ve şöyle buyurulmuştur: ● ﺍﺍﻣﻴ ﺍ ﺍ ﻟ ﺍ ﺍﻭ ﺻﻴ ﺍﻟﻳ “O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah’a itaat ederek (samimi olarak) O’na ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. ” (Mü’min, 40/65).

9 - Israrla Dua Edilmelidir Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır.

9 - Israrla Dua Edilmelidir Bir mümin, ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Peygamberimiz (a. s. ) şöyle buyurmaktadır: ● ﻯ ﻯ : ﻭ ، ﺍ ﻷ ﺍ “Allah dualarınızı kabul eder. Ancak kabul edilmesi için acele etmeyin; dua ettim de kabul edilmedi (demeyin). ” (Buharı, Davat, 22 VII, 153) Burada şu hususa da dikkat çekmek istiyorum. Bazı insanlar arasında şöyle bir anlayış var: Kur’an-ı Kerim’de her duaya cevap verileceği ifade ediliyor. Öyleyse neden bir türlü yaptığımız dualar kabul olmuyor?

DUADA ZAMAN VE MEKAN Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. Bununla birlikte mübarek

DUADA ZAMAN VE MEKAN Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. Bununla birlikte mübarek yer ve zamanlarda yapılan duanın kabule daha yakın olduğu hadislerde ifade edilmiştir. Arefe gün ve gecesinin, Ramazan ayının, Cuma gün ve gecesinin, seher vaktinin kıymetli zamanlar olduğu hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Peygamberimiz (a. s. ): ● ﻭﺫ ﺓ ، ﺇ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺍ ﺍﺍ ﻟ ﺃ ﺍﻟ ﺭ ﺃ ﺍﻟ ﺍ ﺃ ﺍﻵ ﻻ ﺃﺍ ﺇ ﺍ “Gecede bir an vardır ki, kişi ona rastlar da dünya ve ahiret için bir şey dilerse şüphesiz Allah dileğini yerine getirir. Bu an her gecede vardır” ( Müslim, Salâtü’l- Müsâfirîn, 23, I, 521. ) buyurmuştur.

Kabe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da ve Mescid-i Nebi’de yapılan duaların da başka yerlerde yapılan dualardan

Kabe’de, Arafat’ta, Müzdelife’de, Mina’da ve Mescid-i Nebi’de yapılan duaların da başka yerlerde yapılan dualardan daha kıymetli olduğu hadislerde vurgulanmıştır. Secde hali de duanın daha makbul olduğu anlardandır. Bir hadis-i şerifte: ﻓﺄﻭﺍ ﺍﻟ ﺍ ، ﺍ ﺃﺍﻭﺍ “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır. O halde secde halinde bolca dua ediniz” (Müslim, Salât, 42. I, 350. ) buyurulmuştur.

SADECE ALLAH’A DUA EDILIR Kur’an’da duanın sadece Allah’a yöneltilmesi önemle vurgulanmıştır. Allah’tan başkasına, putlara

SADECE ALLAH’A DUA EDILIR Kur’an’da duanın sadece Allah’a yöneltilmesi önemle vurgulanmıştır. Allah’tan başkasına, putlara veya kendilerine mutlak nitelikler izafe edilen başka yaratıklara dua ve ibadet edilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Konuyla ilgili ayetlerin bazısı şöyledir: ● ﺍ ﺍ ﻯ ﺍﺍ ﺍ ﺍ ﺍﻩ ﺍ ﺍ ﺍﺍﺭﻳ ﺍ ﻓﻰ ﺍ ﺍ ﺍﺫﻳ ﻭ ﻭﻩ ﺍ ﺟﻴﻭ “Gerçek dua ancak O’nadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde, ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. ” (Râd, 13/14). ● . ﺍ ﺍﻟ ﻟﺍ ﺍ ﻭ ﺍ ﺑﻴ “Öyle ise sakın Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma, sonra azaba uğrayanlardan olursun” (Bk. Şuarâ, 26/213; Kasas, 28/88).