Luft Syns inte men finns nd ATOMER Pyttesm

  • Slides: 14
Download presentation
Luft Syns inte men finns ändå

Luft Syns inte men finns ändå

ATOMER Pyttesmå byggstenar som allting är uppbyggt av. Atomer kan vara olika stora och

ATOMER Pyttesmå byggstenar som allting är uppbyggt av. Atomer kan vara olika stora och olika tunga. O H N C

MOLEKYLER Två eller flera atomer som sitter ihop på olika sätt.

MOLEKYLER Två eller flera atomer som sitter ihop på olika sätt.

GRUNDÄMNE När molekylerna bara består av en sorts atomer. kväve (N) kol (C)

GRUNDÄMNE När molekylerna bara består av en sorts atomer. kväve (N) kol (C)

KEMISK FÖRENING Ett ämne som består av två eller flera sorters atomer. vatten kolmonoxid

KEMISK FÖRENING Ett ämne som består av två eller flera sorters atomer. vatten kolmonoxid salpetersyra H 2 O CO HNO 3

TRE FORMER Nästan alla ämnen finns i tre tillstånd, eller former som man också

TRE FORMER Nästan alla ämnen finns i tre tillstånd, eller former som man också kan säga. FAST FORM H 2 O: is FLYTANDE FORM vatten GASFORM vattenånga

GASFORM När det blir ännu varmare släpper molekylerna taget om varandra och ger sig

GASFORM När det blir ännu varmare släpper molekylerna taget om varandra och ger sig ut i luften. Där blandas de med andra gaser. vattenånga (H O) 2

Luft • Är en blandning av olika gaser: • 78% kväve, 21% syre och

Luft • Är en blandning av olika gaser: • 78% kväve, 21% syre och 1% andra gaser • När ett ämne är i gasform sitter inte molekylerna ihop med varandra.

Bra att veta om luft…. • Vi andas in 10 000 l luft under

Bra att veta om luft…. • Vi andas in 10 000 l luft under ett dygn. • Syret i luften transporteras via blodet till alla celler i kroppen. • Vi klarar oss bara ett par minuter utan syre. • Vi har ett tunt luftlager runt jorden, det kallas atmosfären. • 1 liter luft väger 1, 3 g

Varm luft stiger • Varm luft tar större plats än kall. • Varm luft

Varm luft stiger • Varm luft tar större plats än kall. • Varm luft blir lättare och stiger. • Sedan kyls den av och sjunker igen.

Vad är då vindar?

Vad är då vindar?

Lufttryck • För att känna tryckskillnader måste vi röra oss flera hundra meter upp

Lufttryck • För att känna tryckskillnader måste vi röra oss flera hundra meter upp eller ner. • I vatten känns det dock mycket snabbare pga att 1 l vatten väger tusen gånger mer än 1 l luft. • Bergsbestigning, flygplan, etc…. • Lock i öron beror på snabb förändring av trycket utanför kroppen jämför med inuti.

Förorenigar i luften • Föroreningar som vi släpper ut slår ihop sig med luftens

Förorenigar i luften • Föroreningar som vi släpper ut slår ihop sig med luftens molekyler och bildar nya ämnen. Nya molekyler. • Avgaser sprids både med vindar och vatten.

Växthuseffekten • En del gaser lägger sig som ett osynligt lager runt jorden och

Växthuseffekten • En del gaser lägger sig som ett osynligt lager runt jorden och hindrar jordens värme att komma ut i rymden. • Då blir det varmare på jorden, det är som om jordklotet är instängt i ett växthus. (Växthuseffekten)