Finns Gud Finns Gud JA svarar kristna VET

  • Slides: 29
Download presentation
Finns Gud?

Finns Gud?

Finns Gud? JA svarar kristna VET INTE svarar agnostiker NEJ svarar ateister JAJAMÄN svarar

Finns Gud? JA svarar kristna VET INTE svarar agnostiker NEJ svarar ateister JAJAMÄN svarar Gud

Hur kan man veta om Gud finns? Egentligen är det en fråga om bevis

Hur kan man veta om Gud finns? Egentligen är det en fråga om bevis och om tro. Först måste det finnas bevis och sedan måste man tro på bevisen.

Så är det egentligen med allting. Bevisen blir först bevis när man tror på

Så är det egentligen med allting. Bevisen blir först bevis när man tror på dem och för att kunna tro på dem måste man utgå från att de är möjliga.

Hur kan man veta om Gud finns?

Hur kan man veta om Gud finns?

Om man skall ta reda på någonting, vad det än må vara, så måste

Om man skall ta reda på någonting, vad det än må vara, så måste man först förutsätta att detta någonting finns, annars försöker man ju inte ta reda på det.

Finns Per Jansson? Är det någon av dessa? Visst kan någon av dessa vara

Finns Per Jansson? Är det någon av dessa? Visst kan någon av dessa vara Per Jansson, men ni kan ju inte veta det.

Men OM Per Jansson nu finns så måste ni först förutsätta ATT han verkligen

Men OM Per Jansson nu finns så måste ni först förutsätta ATT han verkligen finns Sedan är det bara att börja med att ta reda på vem det är.

 • Vi kollar in Gula Sidorna på Internet, så finns det många Per

• Vi kollar in Gula Sidorna på Internet, så finns det många Per Jansson där…. mer än 250 st. • Jag måste undersöka vidare och kommer fram till att han bor på följande adress: • Torstenssonsg. 9, 114 56 STOCKHOLM

 • Dessutom ser han ut så här: Det står att han är professor

• Dessutom ser han ut så här: Det står att han är professor

Men…. • Finns han? • Hur tar man reda på det?

Men…. • Finns han? • Hur tar man reda på det?

Så här är det också med Gud. Om Gud verkligen finns, så går det

Så här är det också med Gud. Om Gud verkligen finns, så går det att ta reda på det. Men för att kunna ta reda på ifall han finns så måste ni först FÖRUTSÄTTA att han verkligen finns och sedan börja med att ta reda på det.

Vetenskapen fungerar på samma sätt

Vetenskapen fungerar på samma sätt

 • Innan Einstein kom på att det är massan som styr tiden, så

• Innan Einstein kom på att det är massan som styr tiden, så förutsatte han att det var så. Men han visste inte om det stämde. Han bara trodde att det stämde.

 • Men det gick att utgå från något som gick att mäta –

• Men det gick att utgå från något som gick att mäta – tyngdkraften – och med vetenskapens första grundtes, gick det att räkna ut. • Relativitetsteorin kallade han det.

 • Problemet är bara att vi kan aldrig veta om det verkligen stämmer.

• Problemet är bara att vi kan aldrig veta om det verkligen stämmer. Det var därför han kallade det relativitet. Det stämmer bara om första vetenskapliga tesen stämmer.

Vetenskapens grundteser • 1. Universum är ett ställe med ordning där allt sker på

Vetenskapens grundteser • 1. Universum är ett ställe med ordning där allt sker på ett regelbundet sätt. • Man tror det här, man har ingen aning. Men eftersom det verkar att fungera på det här sättet och hittills har inget påvisats som motsäger detta, så fortsätter man att tro. Men det är en tro inte en vetskap.

Vetenskapens grundteser • 2. Den information vi tar emot med våra sinnen ger en

Vetenskapens grundteser • 2. Den information vi tar emot med våra sinnen ger en sann bild av universum. • Vi kan inte veta om vi uppfattar saker och ting på samma sätt med våra sinnen, men vi förutsätter att vi uppfattar på samma sätt och ingenting verkar motsäga det, så vi fortsätter att tro. Men det är en tro inte en vetskap.

Vetenskapens grundteser • 3. Vi förutsätter i det vetenskapliga perspektivet att Gud inte existerar.

Vetenskapens grundteser • 3. Vi förutsätter i det vetenskapliga perspektivet att Gud inte existerar. Det är en ren förutsättning som inte har med sanning att göra eller vetskap. Det är och har varit obekvämt för vissa med Guds existens, dessutom skulle det bli besvärligt för vissa forskare om det visar sig att Gud existerar. Då får de inte lika mycket att göra.

Ledtrådar till Guds existens 1. Explosionen på boktryckeriet 2. Vem har gjort det? 3.

Ledtrådar till Guds existens 1. Explosionen på boktryckeriet 2. Vem har gjort det? 3. Varför är det mening med livet? 4. Livets regler 5. Det inre tomrummet 6. Att möta Gud hos varandra

Undersöka om Gud finns • När man undersöker något behöver man hjälpmedel.

Undersöka om Gud finns • När man undersöker något behöver man hjälpmedel.

Undersöka om Gud finns • Vill man undersöka baciller och sådant man inte kan

Undersöka om Gud finns • Vill man undersöka baciller och sådant man inte kan se med blotta ögat, använder man mikroskåp.

Undersöka om Gud finns • Vill man undersöka stjärnor långt ute i världsrymden, som

Undersöka om Gud finns • Vill man undersöka stjärnor långt ute i världsrymden, som ögat inte förmår se, så använder man teleskåp eller radioteknik.

Det går inte att se baciller med kikare!!

Det går inte att se baciller med kikare!!

Undersöka om Gud finns • I undersökningen om Gud finns så måste vi använda

Undersöka om Gud finns • I undersökningen om Gud finns så måste vi använda två instrument, utan dessa blir vår undersökning som om man skulle försöka se baciller utan mikroskop.

Undersökningens instrument De två instrumenten vi fått är BÖNEN och BIBELN.

Undersökningens instrument De två instrumenten vi fått är BÖNEN och BIBELN.