Luft tar plats LUFT Luft vger 1 m

  • Slides: 13
Download presentation
Luft tar plats. LUFT Luft väger. 1 m³ luft väger ca 1, 3 kg,

Luft tar plats. LUFT Luft väger. 1 m³ luft väger ca 1, 3 kg, alltså 1, 3 kg/m³ Luften i klassrummet har volymen 6 · 7 · 3 = 126 m³ Luften i klassrummet väger ca 1, 3 kg/m³ · 126 m³ = 163, 8 kg

Luft är en blandning av gaser • 78 % kväve N₂ • 21 %

Luft är en blandning av gaser • 78 % kväve N₂ • 21 % syre O₂ kväve • 0, 9 % ädelgaser (argon) syre ädelgaser koldioxid • 0, 04 % koldioxid CO₂

Syre – oxygen O₂ • Oxider bildas när något brinner – en kemisk reaktion

Syre – oxygen O₂ • Oxider bildas när något brinner – en kemisk reaktion med syre • När vi andas in syre så kan vi förbränna sockret i våra celler. • Vid förbränningen bildas koldioxid, vatten och energi. • Energin använder kroppen till att röra sig, hålla värmen, växa och tänka. Vi andas ut koldioxid och vatten. • Syrgas används inom sjukvård för att underlätta andningen. • Syre reagerar lätt med andra ämnen. • Järn rostar och maten försämras.

Kväve - nitrogen N₂ • Kväve reagerar inte så lätt med andra ämnen. •

Kväve - nitrogen N₂ • Kväve reagerar inte så lätt med andra ämnen. • Största beståndsdelen i atmosfären. • Man använder kvävgas för att maten inte skall förstöras. • Man använder flytande kväve när man fryser ned mat, för det går så snabbt att smak och färg inte förändras. • Det viktigaste användningsområdet för kvävgas är tillverkning av konstgödsel.

Koldioxid – CO₂ • Växterna måste ha koldioxid för att kunna tillverka socker vid

Koldioxid – CO₂ • Växterna måste ha koldioxid för att kunna tillverka socker vid fotosyntesen. Djuren måste ha växter för att kunna leva. • Koldioxiden i luften kommer ifrån förbränningen i cellerna. • Den är färglös och lite tyngre än de flesta andra gaser i luften. • Koldioxid brinner inte och används i brandsläckare. • När man bränner fossila bränslen (kol, naturgas, olja) så bildas det koldioxid. • När man löser koldioxid i vatten bildas kolsyra. • Koldioxid kan döda bakterier och därför används det i livsmedelsförpackningar.

Kolmonoxid CO • När något brinner utan tillräckligt med syre så bildas kolmonoxid. •

Kolmonoxid CO • När något brinner utan tillräckligt med syre så bildas kolmonoxid. • Det är en mycket farlig gas. • Den liknar syremolekylen, och om man andas in den så tar den syrets plats på de röda blodkropparna. Istället för syre så pumpar blodet då ut kolmonoxid. Det leder till död då cellerna inte får något syre.

Ozon O₃ skyddar mot skadligt uv-ljus • Ozon är molekyler med tre syreatomer. •

Ozon O₃ skyddar mot skadligt uv-ljus • Ozon är molekyler med tre syreatomer. • Det är en giftig gas med frän lukt. • Ozon finns högt upp i atmosfären, ozonlagret. • Det bildas när UV-ljus från solen delar O₂ till ensamma atomer. De ensamma slår sig ihop med O₂ och bildar ozon O₃. • Ozonlagret förstörs när olika gaser (freoner) släpps ut.

Marknära ozon • Utsläpp från bilar gör att marknära ozon bildas. • Det skadar

Marknära ozon • Utsläpp från bilar gör att marknära ozon bildas. • Det skadar växter och djur.

Växthuseffekt • Solens energi omvandlas till värmeenergi när den träffar jorden. Koldioxid och vatten

Växthuseffekt • Solens energi omvandlas till värmeenergi när den träffar jorden. Koldioxid och vatten i luften gör att en del av värmen stannar kvar. Det gör att jorden blir lagom varm. • Utan växthuseffekten skulle • Jorden vara ca 30 grader kallare.

Växthusgaser • Gaser som stoppar värmestrålningen från jorden. • KOLDIOXID • VATTENÅNGA • METANGAS

Växthusgaser • Gaser som stoppar värmestrålningen från jorden. • KOLDIOXID • VATTENÅNGA • METANGAS • OZON • DIKVÄVEOXID

Förstärkt växthuseffekt När vi släpper ut för mycket växthusgaser i atmosfären så förstärks växthuseffekten.

Förstärkt växthuseffekt När vi släpper ut för mycket växthusgaser i atmosfären så förstärks växthuseffekten. • Mer värme stannar kvar i atmosfären, vilket leder till att jorden värms upp. Klimatet påverkas. - Isar smälter, vattenytan höjs, översvämningar, starka vindar, torka, människor och djur drabbas

Fossila bränslen • Kol, olja och naturgas är fossila bränslen. • De har bildats

Fossila bränslen • Kol, olja och naturgas är fossila bränslen. • De har bildats av döda växter och djur, under högt tryck djupt nere i marken för flera miljoner år sedan. • När vi eldar med fossila bränslen så släpps koldioxid ut i luften. • Vi får en ökning av koldioxid i luften. (Eftersom det legat bundet i miljontals år och kommer fritt. )

Begrepp luft • Förbränning • Atmosfär • Ozon • Växthuseffekt • Växthusgaser • Global

Begrepp luft • Förbränning • Atmosfär • Ozon • Växthuseffekt • Växthusgaser • Global uppvärmning • Fossila bränslen • Klimat • Ädelgaser • smog